Vergunningen Ermelo

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ermelo. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ermelo. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
gemeente Ermelo - openstelling voor doorgaand gemotoriseerd verkeer - Prins Hendriklaan, Máximalaan en...
Gemeente Ermelo - reserveren van 2 parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt voor elektrische auto’s...
Gemeente Ermelo - Reserveren twee parkeerplaatsen ten behoeve van oplaadpunt elektrische auto’s - Smutslaan...
Gemeente Ermelo - Reserveren 2 parkeerplaatsen oplaadpunt elektrische auto’s - Ermelo
Gemeente Ermelo - Reserveren van 2 parkeerplaatsen oplaadpunt elektrische auto's - Hogewal 62
Fokko Kortlanglaan 116
Oude Nijkerkerweg 21
Aanwijzing toezichthouder
Ribespad 6
Kanariehof 46
Startweekend Evangeliegemeente, Groevenbeekse Heide
Stationsstraat 48
Stationsstraat 22-24 en Molenweg 1
Zeeweg 158
Nijkerkerweg ongenummerd (nabij nummer 89)
Nijkerkerweg 47
Palmbosweg 22
Ermelo - Gehandicaptenparkeerplaats - IJsbaanweg 5
Ermelo - Gehandicaptenparkeerplaats - Groene Haeg 15
Ermelo - Gehandicaptenparkeerplaats - Eksterstraat 84
Ermelo - Gehandicaptenparkeerplaats - Paul Krugerweg 8
Ermelo - Gehandicaptenparkeerplaats - Weegakker 36
Kolevaarserf 24
Henriëtte van Heemstralaan ongenummerd
Telgterpoort 1
Tonnenberg 1
Julianalaan 126
Palmbosweg 32-36
Paleisweg 2014
Vakantie Bijbelweek, Jeugdkant 16
Adullam Herfstfair, Paleisweg 2014
ANWB-Streetwise, Drieërweg
'Helpen op de hei'-dag, Groevenbeekse Heide
Uddelermeerweg en Jonkheer dr. C.J. Sandbergweg
V.O.F. Brouwers, Garderenseweg 407
Garderenseweg 150
Tuinfluiterstraat 67
Tuinfluiterstraat 67
Konijnenwal 28
Ontwerp besluit hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder
Jaarmarkt met Kinderkleedjesmarkt
Cronjéstraat 27
Telgterpoort 1
Burg. Vitringalaan 6
Dokter Holtropstraat 136-138
Vondellaan 30
Seringweg 89
Leuvenumseweg 16
Putterweg 230
Johan Willem Frisolaan 4