Vergunningen Ermelo

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ermelo. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ermelo. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verkiezing Gemeenteraad 2022 - Openbare kennisgeving zittingen centraal/hoofd stembureau voor de verkiezingen...
Verkiezing Gemeenteraad 2022 - Openbare kennisgeving zittingen centraal/hoofd stembureau voor de verkiezingen...
Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning aan Harderwijkerweg ongenummerd te Ermelo
Buiten behandeling gestelde vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke mast voor telecommunicatie...
Toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Meerkoetstraat 75 te Ermelo
Toekennen nummer aan Telgterweg 242 te Ermelo
Toestemming voor het bouwen van een woning, het aanleggen van een in- of uitrit en het toekennen van...
Toestemming voor het verbeteren en verbreden van het bestaande fietspad aan Haspelpad ongenummerd te...
Toestemming voor het gedeeltelijk verharden van een bestaand pad voor het realiseren van een fietspad...
Toestemming voor het verbeteren en verbreden van het bestaande fietspad aan Haspelpad en Koesteeg ongenummerd...
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een veranda en een inloopstal aan Fazantlaan 27A te Ermelo
Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een in- of uitrit aan Garderenseweg 287 te Ermelo
Aanvraag vergunning voor het kappen van een eik en een grove den aan Drieërweg 114 te Ermelo
Verkiezing Kandidaatstelling Gemeenteraad 2022
Toestemming voor het het kappen van 6 reuzenzilversparren, 2 esdoorns, 10 beuken, 2 lariksen, 3 eiken,...
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde...
Toestemming voor het kappen van een eik aan Nijkerkerweg 28 te Ermelo
Aanvraag vergunning voor het verbreden en verbeteren van het fietspad aan Stakenbergweg ongenummerd (Stakenbergpad)...
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een luchtbehandelingskast aan Paul Krugerweg 44-50 te Ermelo
Aanvraag vergunning voor het kappen van een beuk aan Reviuslaan 17 te Ermelo
Aanvraag vergunning voor het verbouwen en herinrichten van het koetshuis aan Staverdenseweg 283 te Ermelo
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de goten aan De Beek 135C te Ermelo
Aanvraag vergunning voor het verbouwen en vergroten van de woning aan Buurtweg 73 te Ermelo
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een weg aan Kerklaan ongenummerd...
Afweging woningbouwplannen
Aanwijzingsbesluit Wsw Noord-Veluwse gemeenten 2022
Toestemming voor het kappen van 1 grove den, 6 berken, 1 acacia, 2 reuzenzilversparren, 1 cypres, 1 beuk...
Toestemming voor het kappen van 3 berken en 2 lijsterbessen (met herplantplicht) aan Witwatersrand ongenummerd...
Toestemming voor het gewijzigd uitvoeren van de eerder verleende vergunning voor het bouwen van een recreatiewoning...
Voornemen toestemming te verlenen voor het veranderen van de inrichting (onderdeel milieu) aan Oude Telgterweg...
Toestemming voor het het kappen van 1 acacia, 3 berken en 2 eiken (met herplantplicht) aan Witwatersrand...
Toestemming voor het uitbreiden van een bijgebouw ten behoeve van mantelzorg en het toekennen van nummer...
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak aan Hulstlaan 10 te Ermelo
Voornemen verkeersbesluit voor het afsluiten voor gemotoriseerd verkeer aan de Oude Arnhemsekarweg en...
Toestemming voor het plaatsen van een hijskraan op de weg op 12 januari 2022 aan Gelreweg 42 te Ermelo
Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en een erker aan de voorkant van de...
Toestemming voor het kappen van een eik (met herplantplicht) aan De Beek 149 te Ermelo
Buiten behandeling gestelde vergunning voor het vervangen van een vlaggenmast aan Prinsesselaan 43 te...
Toestemming voor het kappen van een eik (met herplantplicht) aan Fazantlaan 4 te Ermelo
Aanvraag vergunning voor het vervangen van ramen op de bovenverdieping van een gemeentelijk monument...
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een bedrijfsloods aan Oude Nijkerkerweg 151 te Ermelo
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Eendenparkweg 12 te Ermelo
Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een gemeentelijk monument aan Nassaulaan 12 te Ermelo
Aanvraag vergunning voor het verhogen van de bestaande kapconstructie van het bijgebouw aan De Enk 32...
Aanvraag vergunning voor het uitbouwen van de woning aan de voorzijde en het plaatsen van een dakkapel...
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een bijgebouw met kelder aan Telgter-Engweg 19 te Ermelo
Aanvraag vergunning voor het uitbouwen van de woning aan de voorzijde aan Zwaluwstraat 73 te Ermelo
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak aan Dirk Staalweg 84 te Ermelo
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een bijgebouw en het verbreden van een bestaande in- of uitrit...
Aanvraag vergunning voor het kappen van een beuk aan Vondellaan 28A te Ermelo