7.9

Vergunningen Etten-Leur

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Etten-Leur. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Etten-Leur. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aan de Leurse Haven
Besluiten van b&w
Collecte in Coronatijd
Verleende omgevingsvergunning Wilhelminalaan 14
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoge Bremberg 21
Verleende omgevingsvergunning Brederolaan 16
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Zuidwiek 6
Verleende omgevingsvergunning Van Bergenpark
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Korte Brugstraat 10
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Banakkerstraat, 4 Heemskinderen, Etten-Leur
Collecterooster voor juni 2020
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Banakkerstraat, 4 Heemskinderen, Etten-Leur
Ontwerpbestemmingsplan ‘Slagveld 17’, Etten-Leur
Overeenkomst Slagveld 17, Etten-Leur
Overeenkomst Bankenstraat 13, Etten-Leur
Besluiten van b&w
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Torenvalk 167
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Grutto 1
Werkzaamheden Dreef Etten-Leur
Verkeersbesluiten individuele gehandicaptenparkeerplaats Putter, Doelen en Pianohof
RES West-Brabant: onze nieuwe energie in 2030
Openingstijden met Pinksteren
Buitenspelen in de wijk Banakkers!
Deze week in het digitale gemeenteblad
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Cimbaalhof 173
Melding art. 8.41 Wet milieubeheer Zundertseweg 57
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Schutsgildelaan 10
Verleende omgevingsvergunning Brekeling 6
Besluit m.e.r.-beoordeling, Mon Plaisir 19
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Oude Bredaseweg 10
Verleende omgevingsvergunning Oude Bredaseweg 148
Ontwerpbestemmingsplan ‘Slagveld 17’, Etten-Leur
Gemeente Etten-Leur - aanleg individuele gehandicaptenparkeerplaats - Doelen
Gemeente Etten-Leur - aanleg individuele gehandicaptenparkeerplaats - Putter
Gemeente Etten-Leur - aanleg individuele gehandicaptenparkeerplaats - Pianohof
Deeltaxi als alternatief buurtbus
Melding uitweg Koningsweg
Verleende omgevingsvergunning Helblokstraat 23
Knipperlampjes bij fietsoversteek Nachtegaal
Kent u iemand die een lintje verdient?
Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Withof Complex, Etten-Leur
Deze week in het digitale gemeenteblad
Openingstijden met Pinksteren
Ontwerpbestemmingsplan Withof Complex, Etten-Leur
Verleende omgevingsvergunning Burchtplein 13
Ontwerpbestemmingsplan Withof Complex, Etten-Leur
Weekmarkt in Etten-Leur
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hanekinderstraat 4C
Melding uitweg Klaroenring
Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Withof Complex, Etten-Leur