7.4

Vergunningen Etten-Leur

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Etten-Leur. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Etten-Leur. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning Brakkenstraat 26
Verleende omgevingsvergunning Nachtegaal 167
Collecterooster voor maart 2021
Verleende omgevingsvergunning Zundertseweg 11
Deze week in het digitale gemeenteblad
Verleende omgevingsvergunning Edward Poppelaan ongenummerd
Verleende omgevingsvergunning Achter de Molen 15
Leuke dingen doen in Coronatijd
Werkzaamheden Liesbosweg
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Parallelweg ongenummerd
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Patagonweg ongenummerd
Mandaat- en volmachtenlijst
Melding art. 8.41 Wet milieubeheer Mon Plaisir 32
Vergadering Welstandscommissie op 2 maart
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Binnenhof 21
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Bovenas11
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Marskramerstraat 2
Besluitenlijst van B&W van 17 februari
Stem op de Moeierboom!
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Marskramerstraat 9
17 maart Tweede Kamerverkiezing
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Orgelhof 7
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Waldhoornlaan 20
Werkzaamheden Concordialaan
Werkzaamheden Couperuslaan
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Kouwelaarsbrand 54
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Wilgenlaan 55
Gemeente Etten-Leur - oplaadpunt elektrische voertuigen - Beverdam
Gemeente Etten-Leur - oplaadpunt elektrische voertuigen - Voorsteven
Gemeente Etten-Leur - individuele gehandicaptenparkeerplaats - Marskramerstraat
Stemmen voor 70-plussers
Verleende omgevingsvergunning Baai 5
Deze week in het digitale gemeenteblad
Aanslag lokale belastingen 2021
Verleende omgevingsvergunning Goorstraat 10A
Verleende omgevingsvergunning Marijkeplein 27
Verleende omgevingsvergunning Lindenbleek 11
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Oude Bredaseweg 136
Niet altijd meer een vergunning nodig voor het plaatsen van een bouwobject op de openbare grond
Ingediende aanvraag voor een wijziging omgevingsvergunning Milieu
Agenda van de raadsvergadering “de raad besluit” op 22 februari 2021
Stempas en kiezerspas
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Zwaan 5
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Grauwe Polder 46
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Markenland 100
Verkeersbesluiten reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen aan de Voorsteven en...
Chat Veilig Thuis ook ’s avonds bereikbaar
Besluitenlijst van B&W van 11 februari
Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Marskramerstraat
Bomen kappen in gemeente Etten-Leur in het voorjaar 2021