Vergunningen Ferm Werk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ferm Werk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ferm Werk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2016 GR Ferm Werk detail
Beleidsregels Bijzondere bijstand; kosten van kinderen detail
beleidsregels bijzondere bijstand; drempel en draagkracht detail
Beleidsregels Participatieverordening 2017 detail
Beleidsregels terugvordering, invordering, leenbijstand en verhaal PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ GR Ferm Werk detail
Beleidsregels Individuele inkomenstoeslag detail
Beleidsregels Participatieverordening 2017 detail
Intrekking Verordening persoongebonden budget begeleid werken Wsw detail
Participatieverordening 2017 GR Ferm Werk detail
Beleidsregels bijzondere bijstand; algemene bestaanskosten detail
Beleidsregels bijzondere bijstand; algemene bestaanskosten detail
Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk detail
Intrekking beleidsregels bijzondere bijstand voor algemene bestaanskosten detail
Controleverordening GR Ferm Werk detail
Wijziging beleidsregels leenbijstand detail
Beleidsregels bestuurlijke boete 2017 GR Ferm Werk detail
Participatieverordening 2017 GR Ferm Werk detail
Wijziging beleidsregels Declaratieregeling detail
Beleidsregels participatie Ferm Werk 2017 detail
Compensatie Bbz'ers ivm omzetting lening in bijstand om niet detail
Wijziging beleidsregel vergoeding kosten kinderopvang detail
Wijziging klachtenregeling detail
Intrekking verordeningen detail
Regeling meldplicht datalekken detail
Wijzigingsbesluit verordening individuele inkomenstoeslag detail
Participatieverordening 2017 GR Ferm Werk detail
Wijzigingsbesluit verordening Declaratieregeling detail
Wijzigingsbesluit verordening cliëntenparticipatie detail
Wijzigingsbesluit Afstemmingsverordening detail
Wijziging verschillende beleidsregels detail
Beleidsregels bijstandverlening bij zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal detail
Intrekking en wijziging beleidsregels detail
Wijziging beleidsregels bestuurlijke boete detail
Beleidsregels woonkostentoeslag en krediethypotheek detail
Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2016 GR Ferm Werk detail
Wijziging vervangingsbesluit archiefbescheiden detail
beleidsregels vastgesteld door dagelijks bestuur detail
Protocol huisbezoek detail
Wijzigingsbesluit verordening individuele inkomenstoeslag detail
Wijziging beleidsregels detail
Besluit van het dagelijks bestuur inzake toelating tot schuldhulpverlening detail
Wijzigingsbesluit Verordening Declaratieregeling detail
Besluit algemeen bestuur over behandeling bezwaarschriften detail
Financiële verordening Ferm Werk detail
Beleidsregels vastgesteld door het dagelijks bestuur detail
Beleidsregels terugvordering, invordering, leenbijstand en verhaal Ferm Werk detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders detail
Beleidsregels Wet taaleis 2016 detail
Beleidsregels vastgesteld door het dagelijks bestuur detail
Besluit inzake beschikbaar stellen beleidsregels detail