Vergunningen Ferwerderadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ferwerderadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ferwerderadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verordening liggelden 2019 detail
Verordening bruggelden 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Legesverordening 2019 detail
Verordening rioolaansluitrecht 2019 detail
Verordening forensenbelasting 2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 detail
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 detail
Verordening reinigingsheffing 2019 detail
Intrekken gemeentelijke verordening Waddenzeegebied detail
Marrum Nieuweweg 5, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage) detail
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo voor het bouwen van een stal en overkapte buitenuitloop aan de bestaande stal op het perceel Harstawei 17, 9173 GA te Hegebeintum detail
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo voor het bouwen van een stal en overkapte buitenuitloop aan de bestaande stal op het perceel Harstawei 17, 9173 GA te Hegebeintum detail
Vastgesteld bestemmingsplan  ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’ detail
Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (1e wijziging) detail
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ferwerderadiel detail
Vastgesteld wijzigingsplan 'Jannum-Tsjerkestrjitte 1’ detail
Vastgesteld wijzigingsplan 'Jannum-Tsjerkestrjitte 1’ detail
Verordening jeugdhulp gemeente Ferwerderadiel 2018 detail
Intrekken verordening Lauwersregeling detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’ detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’ detail
Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan "Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe Weg 1 te Ferwert, NL.IMRO.1722.161A01-ON01" detail
Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan "Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe Weg 1 te Ferwert, NL.IMRO.1722.161A01-ON01" detail
Ontwerp wijzigingsplan ‘Jannum-Tsjerkestrjitte 1’. detail
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo detail
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo detail
Ontwerp wijzigingsplan ‘Jannum-Tsjerkestrjitte 1’. detail
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk en het afwijken van de regels van RO bij Terpwei 2, 9175 GD te Reitsum detail
Gemeente Ferwerderadiel - Gehandicaptenparkeerplaats Mounebuorren - Hallum detail
Marrum Nieuweweg 5, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage) detail
Marrum Nieuweweg 5, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage) detail
Vaststelling bestemmingsplan 'Blije - Zwarteweg, NL.IMRO.1722.20161223-VA01' detail
Vaststelling bestemmingsplan 'Blije - Zwarteweg, NL.IMRO.1722.20161223-VA01' detail
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’ detail
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Jouwsmabuorren 1’ detail
Nadere regels Wmo Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2017 detail
Vaststelling bestemmingsplan “Hallum-Meekmawei 15, NL.IMRO.1722.20150338-VA01” detail
Vaststelling bestemmingsplan “Hallum-Meekmawei 15, NL.IMRO.1722.20150338-VA01” detail
Marrum Nieuweweg 5, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage) detail
Verleende omgevingsvergunning mestzak Mieddyk Blije, verzonden 19 december 2017 detail
Verordeing tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Ferwerderadiel detail
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 gemeente Ferwerderadiel detail
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Ferwerderadiel detail
Vaststelling bestemmingsplan ''Burdaard, Jislumerdyk/Schoolstraat, NL.IMRO.1722.141603-VA01” detail
Vaststelling bestemmingsplan ''Burdaard, Jislumerdyk/Schoolstraat, NL.IMRO.1722.141603-VA01” detail
Verordening toeristenbelasting 2018 detail
Verordening forensenbelasting 2018 detail
Legesverordening 2018 detail