6.6

Vergunningen Ferwerderadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ferwerderadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ferwerderadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunning (reguliere procedure) is verstrekt:
Ontwerp “Wijzigingsplan Burdaard- Ds. R.H. Kuipersstraat 9”
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Mariëngaarderweg 2’
Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure: Heskamperweg 8, 9171 GC te Blije
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure: Klaphornewei 18, 9171 LH te Blije
Ontwerp “Wijzigingsplan Burdaard- Ds. R.H. Kuipersstraat 9”
Notitie activerings-en afschrijvingsbeleid
Beleidsregels Jeugd
Bekendmaking Beleidsregels Jeugd Ferwerderadiel 2016
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure: Nije Buorren 24, 9172 MZ te Ferwert
Sloopmelding: Doniaweg 53A, 9074 TK te Hallum
Melding 8.40: Heskamperweg 8, 9171 GC te Blije.
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure: nabij Flieterpsterdyk 43, 9176 GH te Lichtaard
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) De Rijp 18, 9172 PG te Ferwert
Sloopmelding: Meekmawei 4, 9074 TJ te Hallum
Sloopmelding: Doniaweg 10, 14 t/m 18, 22, 24 en 17 t/m 31, 9074 AE te Hallum
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure: Rondweg 36, 9074 AN te Hallum
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Mûnewei 3, 9172 GR te Ferwert
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure: Meekmawei 4, 9074 TJ te Hallum
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Jislumerdyk 15B, 9111 HC te Burdaard
Nota Reserves en Voorzieningen 2016
Sloopmelding: Mieddyk 9, 9171 GD te Blije
Melding 8.40: Tsjerkestrjitte 1, 9107 GH te Jannum
Sloopmelding: Stationsweg 18, 9171 LS te Blije
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) De Tsjotter 5, 9074 DM te Hallum.
Sloopmelding: Hikkaarderdyk 19, 9177 GA te Jislum
Sloopmelding: Stjûrmanstún 14, 9074 BN te Hallum
Verleend omgevingsvergunning Noordermiedweg 8, 9074 LM te Hallum
Ontwerp bestemmingsplan ''Hallum-Memerdastate 16-18, NL.IMRO.1722.20160109-ON01"
Sloopmelding: Great Sminia 13, 9172 PZ te Ferwert
Sloopmelding: Prof. Heymansstraat 3, 9172 NT te Ferwert
Sloopmelding: Finne 63, 9074 AV te Hallum
Ontwerp bestemmingsplan ''Hallum-Memerdastate 16-18, NL.IMRO.1722.20160109-ON01"
Melding 8.40: Sportpaad 1, 9111 HV te Burdaard.
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo: Hikkaarderdyk 25, 9177 GA te Jislum
Ontwerp bestemmingsplan ''Doniaweg-West Hallum, NL.IMRO.1722.20150977-ON01"
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure: Mûnewei 3, 9172 GR te Ferwert
Verleend monumentenvergunning archeologisch monument (uitgebreide procedure) Hoge herenweg 1, 9073 TT...
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure: De Rijp 18, 9172 PG te Ferwert
Sloopmelding: Stylsmastraat 5, 9112 HM te Burdaard
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure: Jislumerdyk 15B, 9111 HC te Burdaard
Sloopmelding: Patroanswei 2, 9173 GH te Hegebeintum
Sloopmelding: Prof. Heymansstraat 30, 9172 NV te Ferwert
Sloopmelding: Ringweg 68, 9073 HH te Marrum
Ontwerp bestemmingsplan ''Doniaweg-West Hallum, NL.IMRO.1722.20150977-ON01"
Gemeente Ferwerderadiel - Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Bethanie te Ferwert
Gemeente Ferwerderadiel - Opheffen algemene gehandicapten parkeerplaats - Bethanie te Ferwert
Besluitenlijst gemeenteraad 14 juli 2016
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Sportpaad 1, 9111 HV te Burdaard
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) op de kadastrale percelen BJA-00H-730 en BJA-00H-731,...