Vergunningen Ferwerderadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ferwerderadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ferwerderadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
verleend omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) op Hogedijk 1, 9171 HC te Blije
Beoordelingsnotitie milieueffectrapportage Heskamperweg 8, 9171 GC te Blije
Wet Milieubeheer Melding 8.40: Mûnewei 3, 9172 GR te Ferwert
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Offingaweg 28, 9074 AK te Hallum
Lagere eigen bijdrage voor aantal cliënten Zorg en ondersteuning
Terinzagelegging ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Mariengaarderweg 2, 9074...
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure: De Tsjotter 5, 9074 DM te Hallum
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure: Offingaweg 28, 9074 AK te Hallum.
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Ondersmastate 12, 9074 MB te Hallum
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Ringweg 53, 9073 Hj te Marrum
Omgevingsvergunning verleend (reguliere procedure) Offingaweg 32, 9074 AK te Hallum
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure: Noordermiedweg 8, 9074 LM te Hallum
Sloopmelding: Harstawei 12, 9174 GB te Ginnum
Sloopmelding: Flieterpsterdyk 34, 9176 GH te Lichtaard
Melding 8.40: Wildlandsweg 5, 9074 LK te Hallum
Sloopmelding: Doniaweg 53A, 9074 TK te Hallum
Verdagen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: Heskamperweg 3, 9171 GC te Blije
Beoordelingsnotitie milieueffectrapportage Heskamperweg 8, 9171 GC te Blije
RECTIFICATIE: Omgevingsvergunning verleend (reguliere procedure) op diverse kadastrale percelen nabij...
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) op diverse kadastrale percelen nabij het perceel Zeedijk...
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) op diverse kadastrale percelen nabij het perceel Zeedijk...
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Wildlansweg 5, 9074 LK te Hallum
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Doniaweg 41, 9074 AG te Hallum
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Het Oosten 11, 9073 JB te Marrum
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) De Foarplecht 5, 9074 DG te Hallum
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Miedweg 10, 9073 LN te Marrum
Verleend omgevingsvergunning (reguliere procedure) Farebuorren 6, 9171 MA te Blije
Sloopmelding: Harstawei 16, 9174 GB te Ginnum
Sloopmelding: Lage Herenweg 6, 9073 GB te Marrum
Aanvraag omgevingsvergunning: Noordermiedweg 13, 9074 LM te Hallum
Sloopmelding: Havenstrraat 58, 9172 MX te Ferwert
Sloopmelding: Ringweg 35, 9073 HJ te Marrum
Sloopmelding: Tergrêft 21, 9178 GG te Wânswert
Sloopmelding: Hendrik Kroesstrjitte 11, 9171 MJ te Blije
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure: Rondweg 60, 9074 AP te Hallum
Besluit nadere regels Wmo 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Sloopmelding: Hoofdweg 142, 9112 HT te Burdaard
Melding 8.40: Miedweg 10, 9073 LN te Marrum
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure: Zwarteweg 13/15, 9171 LK te Blije
Sloopmelding: Wiereweg 15, 9112 GS te Burdaard
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Gedempte Haven 53 E.O.’
Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure: Ringweg 53, 9073 HJ te Marrum
Sloopmelding: Julianastraat 4, 9073 GX te Marrum
Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DDFK-gemeenten
Beleidsregels inkomstenvrijlating Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2016
Bijeenkomst raadscommissie Ferwerderadiel
Sloopmelding: Terpwei 1, 9175 GD te Reitsum
Wet Milieubeheer Melding 8.40: Mûnewei 2, 9172 GR te Ferwert
Omgevingsvergunning verleend (reguliere procedure) op het kadastrale perceel BJA-00-I407 (plaatselijk...
Omgevingsvergunning verleend (reguliere procedure) Mounewei 3, 9111 HB te Burdaard