Vergunningen Flevoland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Flevoland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Flevoland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Vaststelling subsidieplafonds 2023 21-09-2022 21-11-2022 Details
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit 21-09-2022 21-11-2022 Details
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit 21-09-2022 21-11-2022 Details
Kennisgeving Wet Bodembescherming Besluit uniforme sanering (BUS) 15-09-2022 15-11-2022 Details
Terinzagelegging ontwerp Beleidsregels Uitvoering Omgevingswet Flevoland, onderdeel Natuur, ontwerp Beleidsregel... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Beleidsregel ontwikkelingen landelijk gebied Flevoland 14-09-2022 14-11-2022 Details
Beleidsregel toezicht en handhaving provinciale infrastructuur Flevoland 14-09-2022 14-11-2022 Details
Intrekkingsbesluit beleidsregels in verband met de komst van de Omgevingswet 14-09-2022 14-11-2022 Details
Beleidsregel Bestuurlijke boete Seveso-inrichtingen Flevoland 14-09-2022 14-11-2022 Details
Openstellingsbesluit Tweede tranche ontwikkelruimte grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Beleidsregel Plaatsen borden Flevoland 14-09-2022 14-11-2022 Details
Beleidsregel locatiebeleid stedelijk gebied 14-09-2022 14-11-2022 Details
Beleidsregel Archeologie en ruimtelijke ordening 2008 14-09-2022 14-11-2022 Details
Beleidsregel tegemoetkoming faunaschade provincie Flevoland 14-09-2022 14-11-2022 Details
Benoeming lid van de Staten van Provincie Flevoland 14-09-2022 14-11-2022 Details
Ontwerpbesluit (positieve) weigering Zonnehoeve Zeewolde, voor Priempad 6 en 8 te Zeewolde 12-09-2022 12-11-2022 Details
Ontwerpbesluit (positieve) weigering van Boxtel Pluimvee V.O.F. aan Kuinderweg 50 te Luttelgeest 08-09-2022 08-11-2022 Details
Kennisgeving voornemen, kennisgeving participatie projectbesluit en kennisgeving Notitie Reikwijdte en... 07-09-2022 07-11-2022 Details
Kennisgeving Wet bodembescherming Ingediende aanvraag voor een Instemming Saneringsplan 06-09-2022 06-11-2022 Details
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit 05-09-2022 05-11-2022 Details
Besluit positieve weigering Heinsbroek C.V., Gruttoweg 54 te Zeewolde 30-08-2022 30-10-2022 Details
Ontwerpbesluit positieve weigering Wet natuurbescherming Hunkemoller B.V., Sterkenburg 3 te Almere 30-08-2022 30-10-2022 Details
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit 26-08-2022 26-10-2022 Details
Besluit positieve weigering Wet natuurbescherming: Besluit positieve weigering Fazenda B.V. te Lelystad 25-08-2022 25-10-2022 Details
Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming Saneringsplan 22-08-2022 22-10-2022 Details
Aanwijzing toezichthouders 22-08-2022 22-10-2022 Details
Bekendmaking beoordeling van de melding Vuurwerkbesluit. 18-08-2022 18-10-2022 Details
Kennisgeving Waterwet aanvraag intrekkingsbesluit 18-08-2022 18-10-2022 Details
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit 18-08-2022 18-10-2022 Details
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning 18-08-2022 18-10-2022 Details
Bekendmaking beoordeling van de melding Vuurwerkbesluit. 16-08-2022 16-10-2022 Details
Programma Mobiliteit & Ruimte 11-08-2022 11-10-2022 Details
Provincie Flevoland - plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van verkeerstekens ten behoeve van een... 10-08-2022 10-10-2022 Details
Intrekken aanwijzing toezichthouder 10-08-2022 10-10-2022 Details
Nadere regels ondersteuning maatschappelijke initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen 09-08-2022 09-10-2022 Details
Bekendmaking beoordeling van de melding Vuurwerkbesluit. 05-08-2022 05-10-2022 Details
Wet Luchtvaart 02-08-2022 02-10-2022 Details
Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 02-08-2022 02-10-2022 Details
Kennisgeving Wet Bodembescherming Besluit uniforme sanering (BUS) 01-08-2022 01-10-2022 Details
Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen Flevoland 28-07-2022 28-09-2022 Details
Verordening grondwateronttrekkingsheffing Flevoland 28-07-2022 28-09-2022 Details
Reglement van Orde Provinciale Staten Provincie Flevoland 28-07-2022 28-09-2022 Details
Verordening nadeelcompensatie provincie Flevoland 28-07-2022 28-09-2022 Details
Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming evaluatieverslag BUS-mobiel 27-07-2022 27-09-2022 Details
Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming evaluatieverslag BUS-immobiel 27-07-2022 27-09-2022 Details
Kennisgeving Wet milieubeheer en Besluit milieueffectrapportage MER-beoordelingstoets 27-07-2022 27-09-2022 Details
Besluit (positieve) weigering Wet natuurbescherming: P.D. Broersma, Nekkeveldweg 1 te Zeewolde 27-07-2022 27-09-2022 Details
Vuurwerkbesluit 26-07-2022 26-09-2022 Details
Vuurwerkbesluit 22-07-2022 22-09-2022 Details
Kennisgeving: ontwerp Natura 2000 beheerplan 2022 -2028 in Almere 20-07-2022 20-09-2022 Details