6.6

Vergunningen Flevoland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Flevoland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Flevoland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vaststelling Natuurbeheerplan Flevoland 2022
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Flevoland 2021
Kennisgeving Ontgrondingenwet
Besluit
Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming Saneringsplan
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Vuurwerkbesluit
Wet natuurbescherming ontwerpbesluit (positieve) weigering voor Hoogweg Paprikakwekerijen B.V. locatie...
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Besluit
Kennisgeving Ontgrondingenwet
Wet natuurbescherming: ontwerpbesluit (positieve) weigering voor Tas Paprika B.V. voor de locatie Baarloseweg...
Kennisgeving Wet bodembescherming
Kennisgeving vergunning duikerbrug en kennisgeving vergunningen viaduct project N307 Roggebot-Kampen,...
Aanwijzing van een toezichthouder
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit
Vuurwerkbesluit
Vuurwerkbesluit
Vuurwerkbesluit
Vuurwerkbesluit
Kennisgeving Ontgrondingenwet
Wet Luchtvaart
Kennisgeving Ontgrondingenwet
Provincie Flevoland - ontwerp nadere regels Innovatiefonds Bibliotheekfunctie 2022-2025
Provincie Flevoland - Wet natuurbescherming - ontheffing voor het voor het verstoren en vernietigen van...
Beleidsregels intern en extern salderen 2019
Provincie Flevoland - vaststelling gewijzigd provinciaal inpassingsplan - Maritieme Servicehaven Noordelijk...
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Ingediende melding
Provincie Flevoland - tijdelijk plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van verkeerstekens ten behoeve...
Nadere regels ‘Professionele Podiumkunst 2022’
Provincie Flevoland - Nadere regels publiek-private samenwerking Human Capital 2021-2025
Kennisgeving Wet bodembescherming
Provincie Flevoland - plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van verkeerstekens ten behoeve de realisatie...
Bekendmaking beoordeling van de melding Vuurwerkbesluit.
Bekendmaking beoordeling van de melding Vuurwerkbesluit.
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit
Kennisgeving Ontgrondingenwet Ontwerpbesluit
Kennisgeving Ontgrondingenwet Besluit
Openstellingsbesluit Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen...
Kennisgeving Ontgrondingenwet Ontwerpbesluit
Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming Evaluatieverslag
Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2021
Nadere regels verbetering van de geluidwering van woningen 2019-2023
Bekendmaking beoordeling van de melding Vuurwerkbesluit
Kennisgeving Wet bodembescherming
Nadere regels “Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023”
Nadere regels Versterking Maritieme Campus Noordelijk Flevoland
Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit juni 2021
Beleidskaders generieke instrumenten interbestuurlijk toezicht Flevoland