7.5

Vergunningen Flevoland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Flevoland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Flevoland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit Algemeen onder-mandaat secretaris 2016-1
Provincie Flevoland - tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid - op een gedeelte van de Oostvaardersdijk...
Provincie Flevoland - Aanwijzing toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde...
Besluit mandaat algemeen directeur van de provincie Noord- Brabant inzake de nadere regels Subsidieregeling...
Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse amateurkunstverenigingen
Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse culturele instellingen
Provincie Flevoland - intrekken PC-regeling en fitnessregeling
Mandaat- en machtigingenbesluit continuïteit openbaar vervoer concessie IJssel-Vecht
Volmacht Commissaris van de Koning bij mandaat en machtigingenbesluit continuïteit openbaar vervoer...
Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2021
Provincie Flevoland - verwijderen van het fietspad - gelegen aan de noordzijde van de Hanzeweg, tussen...
Provincie Flevoland - aanleg van een rotonde op de T-aansluiting - Buitenring N702 / Oostvaardersbosplaats,...
Provincie Flevoland - plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van verkeerstekens ten behoeve van de...
Beleidsregels intern en extern salderen 2019
Subsidieplafond Nadere regels 'Versterking Maritieme Campus Noordelijk Flevoland' bereikt
Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector
Subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2020
Provincie Flevoland - tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid ten behoeve van een reconstructie van...
Besluit Algemeen onder-mandaat secretaris 2016-1
Besluit Algemeen onder-mandaat secretaris 2016-1
Algemeen mandaatbesluit Flevoland 2017
Mandaatbesluit implementatie en beheer concessie IJssel-Vecht 2020-2030
Aanwijzing van een toezichthouder, provincie Flevoland
Besluit volmacht aanbesteding, implementatie en beheer DRIS-displays Flevoland
Vaststelling gewijzijgd Natura 2000 beheerplan Wieden en Weerribben, provincie Flevoland
Flevoland - aanleg van een rotonde - kruispunt Espelerweg N351 / Nieuwlandenlaan
Rectificatie: Eerste wijziging beleidsregel ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG)
Beleidsregel gelijkstelling toezicht en handhaving boorputten Zuidelijk Flevoland
Beleidsregel ontheffing TUG
Flevoland - aanleg van een vierde aansluiting op de rotonde Kuinderweg N331 e - Dukaat, Emmeloord
Provincie Flevoland - plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van verkeerstekens ten behoeve van een...
Openstelling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland 2020
Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland
Aanwijzing en intrekking van een aanwijzing van toezichthouders, provincie Flevoland
provincie Flevoland - het plaatsen van tijdelijke bebording en het aanbrengen van verkeerstekens - A6/N727,...
Erfgoedprogramma Flevoland
Intrekkingsbesluit cultuur-, monumenten- en archeologiebeleid, provincie Flevoland
Omgevingsverordening Flevoland
Flevoland - tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid - gedeelte van de Spijkweg (N306)
Flevoland - tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid - gedeelte van de Oostvaardersdijk (N701)
Flevoland - plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van verkeerstekens - aan de Spiekweg (N705)
Flevoland - plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van verkeerstekens ten behoeve van de tijdelijke...
Besluit ondermandaat secretaris 2016-1
Intrekken aanwijzing als toezichthouder van de afdeling Infrastructuur, provincie Flevoland
Grenscorrectie gemeenten Urk en Dronten
Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit juni 2019
Nadere regels 'Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland 2020-2023’
Nadere regels Versterking Maritieme Campus Noordelijk Flevoland
Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid BRZO-inrichtingen
Instructie fruitschade aan de directeur van BIJ12