7.4

Vergunningen Flevoland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Flevoland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Flevoland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Flevolandse Balkonscèneregeling
Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse amateurkunstverenigingen 2021
Mandaat- en machtigingenbesluit aanbesteding Concessie IJssel-Vecht 2022-2032
Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse culturele instellingen 2021
Volmacht behorende bij Mandaat- en machtigingenbesluit aanbesteding Concessie IJssel-Vecht 2022-2032
Nadere regels Subsidieregeling Groene daken en gevels 2021
Luchthavenregeling Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)
Provincie Flevoland - in verband met de aanleg van een fietsoversteek op het kruispunt - Dronterweg...
Provincie Flevoland - Aanwijzen van een toezichthouder
Beleidsregels Uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
Omgevingsverordening Flevoland
Provincie Flevoland - plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens - N727 Anthony Fokkerweg en halve...
Besluit ondermandaat secretaris 2021
Subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2021-2024
Procedureregeling bezwarencommissie provincie Flevoland 2021
Mandaatbesluit Directeur van BIJ12 Subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2021-2024
Provincie Flevoland - Intrekking Besluit mandaat algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant inzake...
Provincie Flevoland - plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens - N716 Nagelerweg, Emmeloord
Nadere regels ‘Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2021 Provincie Flevoland'
Provincie Flevoland - tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid ten behoeve van een reconstructie van...
Provincie Flevoland - notitie reikwijdte en detailniveau MER Trekkersveld IV ten behoeven van ontgrondingenvergunning...
Beleidsregels intern en extern salderen 2019
Besluit 6e Openstelling JOLA 2020
Beleidsregel interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders provincie Flevoland
Legesverordening provincie Flevoland 2016
Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland
Provincie Flevoland - intrekken van geslotenverklaringen (totaalmassa en aslast) en het opheffen van...
Besluit tot 6e Openstellingsbesluit van de maatregel "Jonge Landbouwers" uit de Subsidieverordening POP3...
Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector
Mandaat en machtigingenbesluit uitvoering SPUK
Provincie Flevoland - verlagen van de maximumsnelheid - gedeelte van de Markerwaarddijk (N307) ter hoogte...
Provincie Flevoland - aanleg van een rotonde op het kruispunt - Dronterweg N309 / Swifterringweg, Lelystad
Reglement van Orde Digitaal vergaderen
Mandaatbesluit Coördinator OV Oost
Volmacht Coördinator OV Oost
Openstellingsbesluit Natuur- en landschapsbeheer 2021
Beleidsregels intern en extern salderen 2019
Subsidieplafonds Nadere regels subsidiering verkeer en vervoer
Besluit Algemeen onder-mandaat secretaris 2016-1
Provincie Flevoland - tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid - op een gedeelte van de Oostvaardersdijk...
Provincie Flevoland - Aanwijzing toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde...
Besluit mandaat algemeen directeur van de provincie Noord- Brabant inzake de nadere regels Subsidieregeling...
Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse culturele instellingen
Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse amateurkunstverenigingen
Provincie Flevoland - intrekken PC-regeling en fitnessregeling
Mandaat- en machtigingenbesluit continuïteit openbaar vervoer concessie IJssel-Vecht
Volmacht Commissaris van de Koning bij mandaat en machtigingenbesluit continuïteit openbaar vervoer...
Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2021
Provincie Flevoland - verwijderen van het fietspad - gelegen aan de noordzijde van de Hanzeweg, tussen...
Provincie Flevoland - plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van verkeerstekens ten behoeve van de...