Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Flevoland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Flevoland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Flevoland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verlenging Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen, provincie Flevoland 16-05-2019 16-07-2019 detail
Besluit tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid, provincie Flevoland 03-05-2019 03-07-2019 detail
Provincie Flevoland - plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens ten behoeve van het Larserpad - Larserpad Lelystad 03-05-2019 03-07-2019 detail
Mandatering directeur IPO subsidiering CROW kennisprogramma Kennisplatform Verkeer en Vervoer 30-04-2019 30-06-2019 detail
Nadere regels Subsidieregeling Bevordering Initiatieven Energietransitie Provincie Flevoland 2019-2020 26-04-2019 26-06-2019 detail
Mandaatbesluit Nadere regels Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 26-04-2019 26-06-2019 detail
Nadere regels ‘Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 Provincie Flevoland” 24-04-2019 24-06-2019 detail
Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 08-04-2019 08-06-2019 detail
Besluit tot 4e Openstellingsbesluit van de maatregel "Jonge Landbouwers" uit de Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014-2020 (POP3) 03-04-2019 03-06-2019 detail
Mandaatbesluit Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland 03-04-2019 03-06-2019 detail
Openstelling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland 2019 28-03-2019 28-05-2019 detail
Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland 28-03-2019 28-05-2019 detail
Tweede openstelling POP3 maatregel 6 Niet-productieve Investeringen Water 28-03-2019 28-05-2019 detail
nadere regels ‘Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 Provincie Flevoland” 28-03-2019 28-05-2019 detail
Omgevingsverordening Flevoland 26-03-2019 26-05-2019 detail
Rectificatie Intrekkingsbesluit beleidsarme omzetting beleid en regelgeving, provincie Flevoland 26-03-2019 26-05-2019 detail
Omgevingsprogramma Flevoland 14-03-2019 14-05-2019 detail
Omgevingsverordening Flevoland 14-03-2019 14-05-2019 detail
Intrekkingsbesluit beleidsarme omzetting beleid en regelgeving, provicie Flevoland 14-03-2019 14-05-2019 detail
Regionaal beleidskader Vergunning Toezicht en Handhaving 2019-2022 06-03-2019 06-05-2019 detail
Definitieve vergunning en ontheffing Wet natuurbescherming en definitieve watervergunning windpark Jaap Rodenburg II Almere Pampus verleend, provincie Flevoland 06-03-2019 06-05-2019 detail
Nadere regels Subsidie publiek-private samenwerking Human Capital 2017-2020 27-02-2019 27-04-2019 detail
Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen Flevoland 01-02-2019 01-04-2019 detail
Subsidieplafond Publiek-private samenwerking Human Capital 2017-2020 bereikt, provincie Flevoland 31-12-2018 28-02-2019 detail
Besluit tot herbenoeming mevrouw Korff als lid van de adviescommissie ACSSG, provincie Flevoland 27-12-2018 27-02-2019 detail
Instructie “fruitschade” aan de directeur van BIJ12, provincie Flevoland 27-12-2018 27-02-2019 detail
Beleidsregels kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 27-12-2018 27-02-2019 detail
Grensbeschrijving nieuwe grenzen tussen de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Dronten, provincie Flevoland 13-12-2018 13-02-2019 detail
Openstellingsbesluit uitvoering LEADER-projecten provincie Flevoland 2015-2022 13-12-2018 13-02-2019 detail
Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2018 (ARBIT-2018) 06-12-2018 06-02-2019 detail
Actualisatie provinciaal Sportbeleid, provincie Flevoland 30-11-2018 30-01-2019 detail
Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland 29-11-2018 29-01-2019 detail
Aanwijzing toezichthouders van de afdeling Infrastructuur 29-11-2018 29-01-2019 detail
Legesverordening provincie Flevoland 2016 23-11-2018 23-01-2019 detail
Structuurvisie zon, Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied 15-11-2018 15-01-2019 detail
Besluit tot 4e Openstellingsbesluit van de maatregel "Jonge Landbouwers" uit de Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014-2020 (POP3) 14-11-2018 14-01-2019 detail
Openstelling maatregel 2 Fysieke investeringen water POP3 14-11-2018 14-01-2019 detail
Provincie Flevoland - instellen van een inhaalverbod - Spiekweg te Zeewolde 07-11-2018 07-01-2019 detail
2e Openstelling POP3 Niet productief water (pijler 2) 24-10-2018 24-12-2018 detail
Intrekken aanwijzing toezichthouders van de afdeling Infrastructuur, provincie Flevoland 05-09-2018 05-11-2018 detail
Verklaring dat vergunningen-coördinatie door GS abi Elektriciteitswet niet van toepassing is, provincie Flevoland 29-08-2018 29-10-2018 detail
Ondermandaatbesluit Uitvoering Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017 - 2020 30-07-2018 30-09-2018 detail
Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2019-1 27-07-2018 27-09-2018 detail
Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Flevoland 2018 27-07-2018 27-09-2018 detail
Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland 2017-2019 27-07-2018 27-09-2018 detail
Aanwijzing Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) inzake het project 'Noorderwold-Eemvallei' 20-07-2018 20-09-2018 detail
Tweede openstelling POP3 maatregel 6 Niet-productieve Investeringen Water 20-07-2018 20-09-2018 detail
Aanwijzing Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) inzake het project 'Nieuwe Natuur bij Schokland' 20-07-2018 20-09-2018 detail
Inwerkingtreding Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2020 27-06-2018 27-08-2018 detail
Vaststelling Natuurbeheerplan Flevoland 2019 21-06-2018 21-08-2018 detail