Vergunningen Flevoland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Flevoland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Flevoland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2016 detail
Algemeen mandaatbesluit Flevoland 2017 detail
Besluit ondermandaat secretaris 2016-1 detail
Omgevingsprogramma Flevoland detail
Omgevingsverordening Flevoland detail
Flevoland - Het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens ten behoeve van aanpassingen aan de Vogelweg - Vogelweg tussen de A27 en de N305 (Waterlandseweg) detail
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 detail
Omgevingsverordening Flevoland detail
Vaststelling Natuurbeheerplan 2020 detail
Nadere regels ‘Projecten Podiumkunst 2018’ detail
Tweede openstelling POP3-maatregel 7 'Samenwerking voor Innovaties' detail
Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit juni 2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent de aanwijzing en intrekken toezichthouder van de afdeling Infrastructuur detail
3e Openstellingsbesluit Trainingen, Workshops, Ondernemingscoaching en Demonstraties detail
Besluit tot 4e Openstellingsbesluit van de maatregel "Jonge Landbouwers" uit de Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014-2020 (POP3) detail
Openstelling van Hoofdstuk 2 § 2 ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarisch ondernemingen’ van de Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014-2020 detail
Verlenging Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen, provincie Flevoland detail
Besluit tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid, provincie Flevoland detail
Provincie Flevoland - plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens ten behoeve van het Larserpad - Larserpad Lelystad detail
Mandatering directeur IPO subsidiering CROW kennisprogramma Kennisplatform Verkeer en Vervoer detail
Nadere regels Subsidieregeling Bevordering Initiatieven Energietransitie Provincie Flevoland 2019-2020 detail
Mandaatbesluit Nadere regels Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 detail
Nadere regels ‘Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 Provincie Flevoland” detail
Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek detail
Besluit tot 4e Openstellingsbesluit van de maatregel "Jonge Landbouwers" uit de Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014-2020 (POP3) detail
Mandaatbesluit Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland detail
Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland detail
Openstelling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland 2019 detail
Tweede openstelling POP3 maatregel 6 Niet-productieve Investeringen Water detail
nadere regels ‘Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 Provincie Flevoland” detail
Omgevingsverordening Flevoland detail
Rectificatie Intrekkingsbesluit beleidsarme omzetting beleid en regelgeving, provincie Flevoland detail
Omgevingsprogramma Flevoland detail
Omgevingsverordening Flevoland detail
Intrekkingsbesluit beleidsarme omzetting beleid en regelgeving, provicie Flevoland detail
Regionaal beleidskader Vergunning Toezicht en Handhaving 2019-2022 detail
Definitieve vergunning en ontheffing Wet natuurbescherming en definitieve watervergunning windpark Jaap Rodenburg II Almere Pampus verleend, provincie Flevoland detail
Nadere regels Subsidie publiek-private samenwerking Human Capital 2017-2020 detail
Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen Flevoland detail
Subsidieplafond Publiek-private samenwerking Human Capital 2017-2020 bereikt, provincie Flevoland detail
Beleidsregels kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 detail
Besluit tot herbenoeming mevrouw Korff als lid van de adviescommissie ACSSG, provincie Flevoland detail
Instructie “fruitschade” aan de directeur van BIJ12, provincie Flevoland detail
Grensbeschrijving nieuwe grenzen tussen de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Dronten, provincie Flevoland detail
Openstellingsbesluit uitvoering LEADER-projecten provincie Flevoland 2015-2022 detail
Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2018 (ARBIT-2018) detail
Actualisatie provinciaal Sportbeleid, provincie Flevoland detail
Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland detail
Aanwijzing toezichthouders van de afdeling Infrastructuur detail
Legesverordening provincie Flevoland 2016 detail