Vergunningen Franekeradeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Franekeradeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Franekeradeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
2e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering Reclamebelasting 2011
Verordening kwijtschelding 2018
de 4e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014
Verordening afvalstoffenheffing 2018
Legesverordening 2018
De Vang 1 A te Franeker
Hitzumerweg 2 te Achlum
Verordening rioolheffing 2018
Zevenhuizen 1 te Franeker
Burgemeester J Dijkstraweg 6 te Franeker
Oud Kaatsveld 13 te Franeker
Molenweg 4 te Hitzum
Johan Roordastrjitte 41 te Tzummarum
Vliet 104 te Franeker
Arumer feart bouwnummer 19 t/m 29 Franeker Zuid te Franeker
Tiete Weverstraat 23 te Franeker
Ulbe van Houtenplein 20 te Franeker
Slotwei 3 te Tzum
Voorstraat 56 te Franeker
Edisonstraat 25 te Franeker
Kelvinstraat 11 te Franeker
Berltsumer Wiid 30 te Franeker
Noord 59 te Franeker
Noorderbleek 37 te Franeker
Ockingahiem 14 te Franeker
Hearewei tegenover 37 te Sexbierum
Berltsumer Wiid 30 te Franeker
Voorstraat 56 te Franeker
Swaerderwei 28 te Tzummarum
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Franeker – Industrieterrein West Kiesterzijl”, gemeente Franekeradeel
Oostelijke Industrieweg 48 te Franeker
Prins Hendrikkade 10 te Franeker
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Franeker – Industrieterrein West Kiesterzijl”, gemeente Franekeradeel
Aanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaatsen gemeente Franekeradeel 2014
Ontwerp drank- en horecavergunning.
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel
Hearewei naast 24 A te Sexbierum
Arumer feart bouwnummer 19 t/m 29 Franeker Zuid te Franeker
Raadhuisplein 4 te Franeker
Melding Wet Milieubeheer
Melding Wet Milieubeheer
Melding Wet Milieubeheer
Lidlumerwei 4 te Oosterbierum
naast Latsmaleane 1 te Sexbierum
Harlingerweg 24 te Franeker