Vergunningen Franekeradeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Franekeradeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Franekeradeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
2e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering Reclamebelasting 2011 detail
Verordening kwijtschelding 2018 detail
de 4e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2018 detail
Legesverordening 2018 detail
De Vang 1 A te Franeker detail
Hitzumerweg 2 te Achlum detail
Verordening rioolheffing 2018 detail
Zevenhuizen 1 te Franeker detail
Burgemeester J Dijkstraweg 6 te Franeker detail
Oud Kaatsveld 13 te Franeker detail
Molenweg 4 te Hitzum detail
Johan Roordastrjitte 41 te Tzummarum detail
Vliet 104 te Franeker detail
Arumer feart bouwnummer 19 t/m 29 Franeker Zuid te Franeker detail
Tiete Weverstraat 23 te Franeker detail
Ulbe van Houtenplein 20 te Franeker detail
Slotwei 3 te Tzum detail
Voorstraat 56 te Franeker detail
Edisonstraat 25 te Franeker detail
Kelvinstraat 11 te Franeker detail
Berltsumer Wiid 30 te Franeker detail
Noord 59 te Franeker detail
Noorderbleek 37 te Franeker detail
Ockingahiem 14 te Franeker detail
Hearewei tegenover 37 te Sexbierum detail
Berltsumer Wiid 30 te Franeker detail
Voorstraat 56 te Franeker detail
Swaerderwei 28 te Tzummarum detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Franeker – Industrieterrein West Kiesterzijl”, gemeente Franekeradeel detail
Oostelijke Industrieweg 48 te Franeker detail
Prins Hendrikkade 10 te Franeker detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Franeker – Industrieterrein West Kiesterzijl”, gemeente Franekeradeel detail
Aanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaatsen gemeente Franekeradeel 2014 detail
Ontwerp drank- en horecavergunning. detail
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel detail
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel detail
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel detail
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel detail
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel detail
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel detail
Hearewei naast 24 A te Sexbierum detail
Arumer feart bouwnummer 19 t/m 29 Franeker Zuid te Franeker detail
Raadhuisplein 4 te Franeker detail
Melding Wet Milieubeheer detail
Melding Wet Milieubeheer detail
Melding Wet Milieubeheer detail
Lidlumerwei 4 te Oosterbierum detail
naast Latsmaleane 1 te Sexbierum detail
Harlingerweg 24 te Franeker detail