Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Franekeradeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Franekeradeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Franekeradeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
2e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering Reclamebelasting 2011 28-12-2017 28-02-2018 detail
Verordening kwijtschelding 2018 28-12-2017 28-02-2018 detail
de 4e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014 28-12-2017 28-02-2018 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2018 28-12-2017 28-02-2018 detail
Legesverordening 2018 28-12-2017 28-02-2018 detail
De Vang 1 A te Franeker 28-12-2017 28-02-2018 detail
Hitzumerweg 2 te Achlum 28-12-2017 28-02-2018 detail
Verordening rioolheffing 2018 28-12-2017 28-02-2018 detail
Zevenhuizen 1 te Franeker 28-12-2017 28-02-2018 detail
Burgemeester J Dijkstraweg 6 te Franeker 28-12-2017 28-02-2018 detail
Oud Kaatsveld 13 te Franeker 28-12-2017 28-02-2018 detail
Molenweg 4 te Hitzum 22-12-2017 22-02-2018 detail
Johan Roordastrjitte 41 te Tzummarum 22-12-2017 22-02-2018 detail
Vliet 104 te Franeker 22-12-2017 22-02-2018 detail
Arumer feart bouwnummer 19 t/m 29 Franeker Zuid te Franeker 22-12-2017 22-02-2018 detail
Tiete Weverstraat 23 te Franeker 19-12-2017 19-02-2018 detail
Ulbe van Houtenplein 20 te Franeker 19-12-2017 19-02-2018 detail
Slotwei 3 te Tzum 19-12-2017 19-02-2018 detail
Voorstraat 56 te Franeker 19-12-2017 19-02-2018 detail
Edisonstraat 25 te Franeker 19-12-2017 19-02-2018 detail
Kelvinstraat 11 te Franeker 19-12-2017 19-02-2018 detail
Berltsumer Wiid 30 te Franeker 19-12-2017 19-02-2018 detail
Noord 59 te Franeker 19-12-2017 19-02-2018 detail
Noorderbleek 37 te Franeker 19-12-2017 19-02-2018 detail
Ockingahiem 14 te Franeker 19-12-2017 19-02-2018 detail
Hearewei tegenover 37 te Sexbierum 15-12-2017 15-02-2018 detail
Berltsumer Wiid 30 te Franeker 15-12-2017 15-02-2018 detail
Voorstraat 56 te Franeker 15-12-2017 15-02-2018 detail
Swaerderwei 28 te Tzummarum 15-12-2017 15-02-2018 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Franeker – Industrieterrein West Kiesterzijl”, gemeente Franekeradeel 13-12-2017 13-02-2018 detail
Oostelijke Industrieweg 48 te Franeker 13-12-2017 13-02-2018 detail
Prins Hendrikkade 10 te Franeker 13-12-2017 13-02-2018 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Franeker – Industrieterrein West Kiesterzijl”, gemeente Franekeradeel 13-12-2017 13-02-2018 detail
Aanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaatsen gemeente Franekeradeel 2014 13-12-2017 13-02-2018 detail
Ontwerp drank- en horecavergunning. 11-12-2017 11-02-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel 08-12-2017 08-02-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel 08-12-2017 08-02-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel 07-12-2017 07-02-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel 07-12-2017 07-02-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel 07-12-2017 07-02-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel 07-12-2017 07-02-2018 detail
Hearewei naast 24 A te Sexbierum 04-12-2017 04-02-2018 detail
Arumer feart bouwnummer 19 t/m 29 Franeker Zuid te Franeker 04-12-2017 04-02-2018 detail
Raadhuisplein 4 te Franeker 01-12-2017 01-02-2018 detail
Melding Wet Milieubeheer 01-12-2017 01-02-2018 detail
Melding Wet Milieubeheer 01-12-2017 01-02-2018 detail
Melding Wet Milieubeheer 01-12-2017 01-02-2018 detail
Lidlumerwei 4 te Oosterbierum 30-11-2017 30-01-2018 detail
naast Latsmaleane 1 te Sexbierum 30-11-2017 30-01-2018 detail
Harlingerweg 24 te Franeker 30-11-2017 30-01-2018 detail