Vergunningen Franekeradeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Franekeradeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Franekeradeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Hoofdstraat 4 en 4a te Ried
Jorit Martensstrjitte 11 te Tzum
Arkens 7 Franeker
Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling 2016 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling 2016
Kingmatille 5 Zweins
Bekendmaking
Nieuwbuurtsterweg 42 te Tzum
Hertog van Saxenlaan 80 te Franeker
Kening State te Franeker
Kade 1 Sexbierum
Kening State 1 te Franeker
Kiesterzijl 1 te Franeker
G A Wumkesstrjitte 15 te Franeker
Heerengracht 32 te Franeker
Bargereed 54 te Tzummarum
A31 nabij afslag Harlingen/Sexbierum
Hegesylsterwei 7 A te Tzummarum
ten noorden van U P Draismastraat 40 te Achlum
Kerkpad 1 te Ried
Professor Venemastraat 12 te Franeker
Zweinserweg nabij tunnel A31
Burgemeester J. Dijkstraweg 11 te Franeker
Zilverstraat 4 te Franeker
Nabij Sexbierumerweg 5 en nabij Harlingerweg 54A te Franeker
Noorderbolwerk 1 te Franeker
nabij kruispunt tegenover Tjessingawei 12 te Firdgum
Rijksstraatweg tegenover huisnummer 4 te Zweins
Leane 5 te Herbaijum
Burgemeester Westerhuisstraat 10 te Franeker
Stasjonsreed 1 te Oosterbierum
Kingmatille 5 te Zweins
Salverderweg 69 te Franeker
Osingastraat 54 te Franeker
Jorit Martensstrjitte 17 te Tzum
Tuinen 42 te Franeker
Kerkbuurt 30 Hitzum
Hearewei 6 te Pietersbierum
Kie 4 te Franeker
Professor Loréstraat 24 te Franeker
Dyksfeart 1 te Franeker
Bargereed 23, 70 en 72 te Tzummarum
Vliet 25 te Franeker
Galjoen 34 te Franeker
hoek U P Draismastraat/Oosterstraat te Achlum
Verleende standplaatsvergunning Albert Heijn Franeker
Dorpsstraat 42 te Schalsum
Molensteeg 16 te Franeker
Sjaardemastraat 15 te Franeker
Leane 7 te Pietersbierum