Vergunningen Franekeradeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Franekeradeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Franekeradeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning, Swaerderwei 28 te Tzummarum
Vergunning Elfstedentocht op de schaats
Gemeente Franekeradeel - Verkeersbesluit tot het instellen van een verbod voor alle verkeer - Oud Kaatsveld...
Aanvraag omgevingsvergunning, Waagstraat 5 te Franeker
Aanvraag omgevingsvergunning, Dyksfeart 37 te Franeker
Melding Wet Milieubeheer
Melding Wet Milieubeheer
Verleende omgevingsvergunning, Raadhuisplein 2 te Franeker
Verleende omgevingsvergunning, nabij Slachtedijk 4 te Tzum
Verleende omgevingsvergunning, Julianastraat 1 te Franeker
Verleende omgevingsvergunning, Sjaardemapark te Franeker
Verleende omgevingsvergunning, P. J. Troelstrastraat 2 te Franeker
Aanvraag omgevingsvergunning, Prins Bernhardlaan 37 te Franeker
Aanvraag omgevingsvergunning, Harlingervaart 11 te Franeker
Aanvraag omgevingsvergunning, Buorren 58 te Tzummarum
Verleende omgevingsvergunning, Van Harinxmakanaal, ten oosten van de Stationsbrug te Franeker
Aanvraag omgevingsvergunning, Zevenhuisterweg 15 te Ried
Verleende omgevingsvergunning, Buorren, Keatsebuorren en parkeerterrein en omgeving te Oosterbierum
Aanvraag omgevingsvergunning, Latsmaleane 12 te Sexbierum
Aanvraag omgevingsvergunning, Leane 7 te Pietersbierum
Aanvraag omgevingsvergunning niet behandelen, agrarisch perceel, direct ten noorden van windmolenpark...
Verleende omgevingsvergunning, gebied ten oosten en noord-oosten van Franeker
Aanvraag omgevingsvergunning, Hofstraat 6 te Franeker