Vergunningen Franekeradeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Franekeradeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Franekeradeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Hoofdweg 14 A te Zweins
Dijkstraat 7 te Franeker
Plattedijk 1 te Tzum
Verleende omgevingsvergunning, Noord 18 te Franeker
Froonacker 16 te Franeker
Sixtuswei 22 te Sexbierum
Prins Hendrikkade 10 te Franeker
Jupiterbaan 15 te Franeker
Gebied tussen Tzummarum en Dongjum
Gebied tussen Tzummarum en Ried
Kelvinstraat 11 te Franeker
Geen reacties, veranderen en uitbreiden van een pluimveehouderij (bouwen van een pluimveestal ter vervanging...
Aesterfaart kavel 15 te Franeker
Geen reacties, bouwen van een pluimveestal
Vertrokken naar onbekende bestemming
Vertrokken naar onbekende bestemming
Ds Dijkstraweg naast nr 30 te Hitzum
Melding Wet milieubeheer
Swaerderwei 28 te Tzummarum
Rijksstraatweg 9 te Zweins
Prof Schotanusstraat 4 te Franeker
Camstrawei 9 te Firdgum
Wommelserweg 73 te Tzum
Rijksstraatweg 5 te Schalsum
Noorderbleek 1 te Franeker
Harlingerweg 87 te Franeker
Sixtuswei 22 te Sexbierum
nabij Johan Roordastrjitte 41 te Tzummarum
Vaststelling bestemmingsplan “Oosterbierum – Konkelswei 10”, gemeente Franekeradeel
Monnikenweg 42 te Achlum
Rijksstraatweg 9 te Zweins
Vaststelling bestemmingsplan “Oosterbierum – Konkelswei 10”, gemeente Franekeradeel
Groot Sjaerdema 14 en 20 te Franeker
Groot Sjaerdema 14 en 20 te Franeker
Oostelijke Industrieweg 48 te Franeker
Achlumerfeart aan de bosrand nabij Achlum
Jan Zeinstrastrjitte 1 te Herbaijum
Professor Schotanusstraat 4 te Franeker
Froonacker 9 + 13 te Franeker
Tzummerweg 19 te Franeker
Terp 12 te Sexbierum
Bargereed 86 te Tzummarum
Eise Eisingastraat 25 te Franeker
Sedyk 6 te Sexbierum
A S Talmaplein 30 te Franeker
Camstrawei 9 te Firdgum
Jitze Pieter van Dijkstr 22 te Franeker
Wijzigingen Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
Kiesterzijl 56 te Herbaijum
Kapellewei, ten zuiden van Hoarnestreek 14 Tzummarum