Vergunningen Franekeradeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Franekeradeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Franekeradeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Froonacker 16 te Franeker
tussen Noorderbleek en Westerbolwerk te Franeker
De Rie 16, Franeker
Terp 12 te Sexbierum
Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning: Geen reacties ontvangen
Verleende omgevingsvergunning, De Wiske 2 te Achlum
Jitze Pieter van Dijkstr 22 te Franeker
Johan Roordastrjitte 41 te Tzummarum
Blikfaart 31 te Franeker
Vastgesteld wijzigingsplan ”Franeker – Arkens 9”, gemeente Franekeradeel
Swaerderwei 28 te Tzummarum
Schapendijkje 16 te Franeker
Plattedijk 1 te Tzum
Harlingerweg 87 te Franeker
Buorren 43 D te Tzummarum
Plattedijk 1 te Tzum
Ds. Dijkstraweg 32 te Hitzum
nabij Rijksweg nr. 5 te Herbaijum
Sedyk 6 te Sexbierum
Froonacker 9 + 13 te Franeker
A S Talmaplein 30 te Franeker
Camstrawei 9 te Firdgum
Verleende omgevingsvergunning, Zevenhuizen tussen 1 en 3 te Franeker
Verleende omgevingsvergunning, Zevenhuizen tussen 1 en 3 te Franeker
Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Botniasteeg 16 Franeker
Burgemeester J. Dijkstraweg, in de bocht naast de atletiekbaan te Franeker
Fregat 18 te Franeker
Noorderbleek 1 te Franeker
Ontwerpbesluit aanvraag monumentenvergunning, Gebied tussen Tzummarum en Ried
Jupiterbaan 15 te Franeker
Swaerderwei 71A Tzummarum
Gebied tussen Tzummarum en Dongjum
Evenementvergunning Agrarische Dagen 2017.
Lidlumerwei 20 A te Klooster Lidlum
Jan Zeinstrastrjitte 1 te Herbaijum
Dr. Jelle Zijlstraleane 17 te Oosterbierum
Waagstraat 25 te Franeker
Tegenover het Noord 92 Franeker
Tegenover het Noord 92 Franeker
Noorderbolwerk 1 te Franeker
Horecaevenement op de Breedeplaats te Franeker
Rijksstraatweg 5 Schalsum
Ds. Dijkstraweg 32 te Hitzum
Kade 25 te Sexbierum
tussen Noorderbleek en Westerbolwerk te Franeker
Swaerderwei 28 te Tzummarum
Vertrokken naar onbekende bestemming
diverse plaatsen langs de Nije Buorren in Sexbierum
nabij Juckemaleane, ten zuiden van Sexbierum
Frjentsjerterdyk 1C te Sexbierum