Vergunningen Franekeradeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Franekeradeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Franekeradeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Terp 15 te Sexbierum
Dr. Jelle Zijlstraleane 17 te Oosterbierum
Albrondalaan 4 te Franeker
Pastorijreed 1 te Sexbierum
Fregat 18 te Franeker
Lidlumerwei 20 A te Klooster Lidlum
Zilverstraat 32 te Franeker
Prins Hendrikkade 10 te Franeker
Kleasterwei 10 te Tzummarum
De Roede 1 te Franeker
Pastorijreed 1 te Sexbierum
Schapendijkje 16 te Franeker
De Terp 3 te Achlum
Aesterfaart, kavel 15, te Franeker
Besluit toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening - Sexbierum
nabij Griene Leane te Tzummarum (kad Tzummarum tussen F458 en F 459)
Jorrit Biermastrjitte, naast nummer 3 (kavel 1), Dongjum
nabij Griene Leane te Tzummarum (kad Tzummarum F 459, sloot Elsinga Fopma- Bonnemaleen)
Melding Wet Milieubeheer
Melding Wet Milieubeheer
De Rie, naast nummer 18 (kavel 187), Franeker
diverse plaatsen langs de Nije Buorren in Sexbierum
Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, De Wiske 2 te Achlum
Kelvinstraat 11 en Voltastraat 6 te Franeker
Filosofenpad 2 te Franeker
Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, De Wiske 2 te Achlum
De Roede 11 te Franeker
Skippersdykje 2A te Pietersbierum
Dorpsstraat 19 te Achlum
De Roede 2 en 4 Franeker
Melding Wet Milieubeheer
Fedde Schurerstrjitte 2 te Franeker
Evenementvergunning voor het houden van een horecaevenement in de Vijverstraat Franeker.
VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT
Melding Wet Milieubeheer
nabij Stationswei 8 te Tzummarum
Zilverstraat 36 te Franeker
in het buitengebied tussen Tzummarum en Ried
nabij Rijksweg 5 te Herbaijum
in het buitengebied, ten noorden van Ried
Buorren 43D te Tzummarum
Melding Wet Milieubeheer
Riedsterweg 1 te Peins
Melding Wet Milieubeheer
Fedde Schurerstrjitte 2 te Franeker
Hearewei 33 te Tzummarum
Swaerderwei 73 Tzummarum
Roordamaleane 23 te Tzummarum
tegenover Hoarnestreek 31 te Tzummarum
Jupiterbaan 15 te Franeker