7.3

Vergunningen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Generieke TUG ontheffing Wet luchtvaart
Gemeente Leeuwarden Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente Tytsjerksteradiel Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Súdwest Fryslân Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente Harlingen Melding bodemsanering
Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente Heerenveen Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente Leeuwarden Milieueffectrapport-beoordelingsbesluit
Gemeente Dantumadeel Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Súdwest -Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Sùdwest-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Súdwest Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Leeuwarden Goedkeuringsbesluit
Gemeente Harlingen Goedkeuringsbesluit
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering
Gemeente Leeuwarden Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Súdwest-Fryslân Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Súdwest Fryslân Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente Heerenveen Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Dantumadiel Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Noardeast Fryslân Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente Súdwest Fryslân Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente Heerenveen Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Harlingen Melding bodemsanering
Gemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering
Provincie Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Opsterland Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Waadhoeke Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Opsterland Melding bodemsanering
Gemeente Heerenveen Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Waadhoeke Deelsaneringsplan bodemsanering
Gemeente Smallingerland Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Generieke TUG ontheffing Wet luchtvaart
Reglement van orde voor de steatemerk en de vergaderingen van de statencommissies van de provincie Fryslân...
Reglement van orde voor de vergaderingen van provinciale staten van Fryslân 2021
Luchthavenregeling Oost-Vlieland
Luchthavenregeling Antonius Ziekenhuis Sneek
Luchthavenregeling Langezwaag
Luchthavenregeling Kollumerzwaag
Luchthavenregeling Akkrum
Luchthavenregeling Ypecolsga
Subsidieregeling kleine cultuurinitiatieven Fryslân
Luchthavenregeling Jirnsum