6.6

Vergunningen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Reglement Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân
Gemeente Noardeast-Fryslân Melding bodemsanering
Gemeente De Fryske Marren Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Waadhoeke Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Waadhoeke Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Súdwest-Fryslân Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Locatie gebonden TUG-ontheffing Wet luchtvaart
Subsidieregeling programmeringsimpuls culturele activiteiten
Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân 2
Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen voor herstel agrarisch cultuurlandschap 2021
Terinzagelegging ontwerp Energieprogramma 2022 - 2025
Subsydzjeregeling Frysk foar no en letter
Beslút ta fêststelling fan subsydzjeplafond en iepenstelling fan de Subsydzjeregeling Frysk foar no en...
Openstellingsbesluit IMF 2021/03
Gemeente Súdwest-Fryslân Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Waadhoeke Melding bodemsanering
Gemeente Waadhoeke Bekendmaking verlenging ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Leeuwarden Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 2021
Gemeente Ameland Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming
Waddenzee Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente Súdwest Fryslân Bekendmaking ontwerpvergunning Wet natuurbescherming
Gemeente Leeuwarden Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Melding bodemsanering
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente Heerenveen Melding bodemsanering
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Achtkarspelen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Harlingen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente De Fryske Marren Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Smallingerland Goedkeuringsbesluit
Gemeente Leeuwarden Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering
Gemeente Opsterland Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering
Gemeente Waadhoeke Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Leeuwarden Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie
Reglement adviescommissie Ontwikkeling en Innovatie
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Achtkarspelen Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Harlingen Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Noardeast-Fryslân Kennisgeving ontwerp positieve Weigering Wet Natuurbescherming
Gemeente Weststellingwerf Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Achtkarspelen Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht