Vergunningen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
BESLUIT ONDERMANDAAT detail
Gemeente Leeuwarden Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Harlingen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Weststellingwerf Melding bodemsanering detail
Gemeente Vlieland Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming detail
Gemeente Achtkarspelen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Heerenveen Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
VERVANGINGSREGELING PROVINCIALE DIENST PROVINCIE FRYSLÂN detail
Gemeente Harlingen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Provinciaal Reisbesluit Fryslân detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent onkostenvergoeding buitendienstmedewerkers detail
Gemeente Harlingen Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming detail
Gemeente Tytsjerksteradiel Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming detail
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 detail
Waddenzee Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming detail
Intrekking provinciale regelingen detail
Provinciale milieuverordening Fryslân detail
Provincie Fryslân - - Aldeboarn detail
Provincie Fryslân - - Damwâld detail
Provincie Fryslân - - Tijnje detail
Gemeente Achtkarspelen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Waadhoeke Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering detail
Gemeente De Fryske Marren Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Kennisgeving locatiegebonden TUG ontheffing detail
Gemeente Noardeast-Fryslân/Waadhoeke Bekendmaking 2 ontheffingen soorten Wet natuurbescherming detail
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Leeuwarden Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor landschap en natuur 2019 detail
Gemeente Leeuwarden Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Ferheging subsydzejplafond subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân detail
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Smallingerland Saneringsplan bodemsanering detail
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming detail
Gemeente Harlingen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Heerenveen Melding bodemsanering detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming detail
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking vergunning Gebiedsbescherming en ontheffing Wet natuurbescherming detail
VIA 2019 ontwikkelingsprojecten detail
Besluit elektronisch berichtenverkeer provincie Fryslân 2019 detail
VIA 2019 organisatie-innovatie detail
KEI 2019 detail
 VIA 2019 softwareontwikkeling detail
Gemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering detail
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming detail
Gemeente Harlingen Melding bodemsanering detail