Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Súdwest-Fryslân Evaluatieverslag met nazorgplan uitgevoerde bodemsanering 17-05-2019 17-07-2019 detail
Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS 2019 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Smallingerland Milieueffectrapport-beoordelingsbesluit 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Leeuwarden Goedkeuringsbesluit 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Leeuwarden Goedkeuringsbesluit 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Tytsjerksteradiel Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Opsterland Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Opsterland Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 17-05-2019 17-07-2019 detail
Subsidieregeling gebiedsbudget Fryslân 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Ooststellingwerf Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Tytsjerksteradiel Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Waadhoeke Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Waadhoeke Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 17-05-2019 17-07-2019 detail
Gemeente Heerenveen Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 17-05-2019 17-07-2019 detail
Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water/ KRW- en klimaat d.d. zomer 2019 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Harlingen Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Tytsjerksteradiel Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân. Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Dantumadiel Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Achtkarspelen Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Harlingen Melding bodemsanering 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Tytsjerksteradiel Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Weststellingwerf Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Leeuwarden Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Achtkarspelen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân Milieueffectrapport-beoordelingsbesluit 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 03-05-2019 03-07-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Ontwerp luchthavenregeling Wet Luchtvaart 03-05-2019 03-07-2019 detail