Vergunningen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Smallingerland Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Leeuwarden Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Rectificatie Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Tytsjerksteradiel Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Opsterland Melding bodemsanering detail
Gemeente Opsterland Melding bodemsanering detail
Gemeente Tytsjerksteradiel Melding bodemsanering detail
Subsidieregeling monumenten Fryslân 2019 detail
Openstellingsbesluit fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van landbouwbedrijven provincie Fryslân 2019 detail
Tweede Fase Meerjarenafspraken handkokkelvisserij in de Waddenzee 2019-2015 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering detail
Waddenzee Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming detail
Gemeente Vlieland Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming en ontheffing soorten Wet natuurbescherming detail
Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water/ KRW- en klimaat d.d. zomer 2019 detail
Regeling vaste toelage onregelmatige dienst detail
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 detail
Locatiegebonden TUG-ontheffing Wet Luchtvaart detail
Locatiegebonden TUG-ontheffing Wet Luchtvaart detail
Gemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering detail
Gemeente Noardeast-Fryslân Melding bodemsanering detail
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Harlingen Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming detail
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking positieve afwijzing ontheffing Wet natuurbescherming detail
Waddenzee Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming detail
Gemeente De Fryske Marren Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Noardeast-Fryslân Melding bodemsanering detail
Waddenzee Bekendmaking verlenging vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming detail
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming detail
Gemeente Noardeast-Fryslân Melding bodemsanering detail
Gemeente Achtkarspelen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Waddenzee Bekendmaking verlenging vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Saneringsplan bodemsanering detail
Gemeente Waadhoeke Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming detail
Gemeente Leeuwarden Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Harlingen Milieueffectrapport-beoordelingsbesluit detail
Gemeente Ooststellingwerf Melding bodemsanering detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking vergunning en ontheffing Wet natuurbescherming detail
Waddenzee Bekendmaking verlenging en wijziging vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming detail
Gemeente Opsterland Melding bodemsanering detail
Gemeente Heerenveen Saneringsplan bodemsanering detail
Gemeente Ooststellingwerf Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming detail
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Opsterland Evaluatieverslag uitgevoerde grondwatersanering detail
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming detail
Gemeente Noardeast-Fryslân Evaluatieverslag uitgevoerde grondwatersanering detail
Gemeente Achtkarspelen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht detail
Gemeente Heerenveen Beschikking Ontgrondingenwet detail