Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
BESLUIT ONDERMANDAAT 18-01-2019 18-03-2019 detail
Gemeente Heerenveen Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 18-01-2019 18-03-2019 detail
Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 18-01-2019 18-03-2019 detail
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 18-01-2019 18-03-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 18-01-2019 18-03-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 18-01-2019 18-03-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 18-01-2019 18-03-2019 detail
Gemeente Smallingerland Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 18-01-2019 18-03-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 18-01-2019 18-03-2019 detail
Gedeputeerde staten van Fryslân en de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, 18-01-2019 18-03-2019 detail
Generieke TUG ontheffing Wet luchtvaart 17-01-2019 17-03-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân 11-01-2019 11-03-2019 detail
Waddenzeegebied Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 11-01-2019 11-03-2019 detail
Gemeente Heerenveen/De Fryske Marren/Weststellingwerf Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 11-01-2019 11-03-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 11-01-2019 11-03-2019 detail
Gemeente Waadhoeke Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 11-01-2019 11-03-2019 detail
Gemeente Heerenveen Melding bodemsanering 11-01-2019 11-03-2019 detail
Gemeente Tytsjerksteradiel Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 07-01-2019 07-03-2019 detail
Gemeente Harlingen Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 07-01-2019 07-03-2019 detail
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 07-01-2019 07-03-2019 detail
Subsidieregeling International Business Fryslân, handelsmissie & beursdeelname 2018-2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Openstellingsbesluit Subsidieregeling Regionaal programma KRW Landbouw Fryslân 2018/nr. 01 erfafspoeling akkerbouw 27-12-2018 27-02-2019 detail
Openstellingsbesluit IMF 2019/01 27-12-2018 27-02-2019 detail
Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016 27-12-2018 27-02-2019 detail
Waddenzee Bekendmaking verlenging vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 24-12-2018 24-02-2019 detail
Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân 24-12-2018 24-02-2019 detail
Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 21-12-2018 21-02-2019 detail
Legesverordening provincie Fryslân 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Harlingen Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 21-12-2018 21-02-2019 detail
Generieke TUG ontheffing Wet luchtvaart 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Harlingen Evaluatieverslag met nazorgplan uitgevoerde bodemsanering 21-12-2018 21-02-2019 detail
Beslút ta fêststelling fan subsydzjeplafons en iepenstellings fan de Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân, dy’t heart by it beslút fan Deputearre Steaten fan 18 desimber 2018, mei skaaimerk 01616100 21-12-2018 21-02-2019 detail
Bekendmaking tweede ophoging subsidieplafond, nr. 01594930, voor de Subsidieregeling International Business Fryslân, handelsmissie & beursdeelname 2018-2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Heerenveen Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Leeuwarden Gedoogbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Ooststellingwerf Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 21-12-2018 21-02-2019 detail
Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Leeuwarden Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Tytsjerksteradiel Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Opsterland Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Waadhoeke Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 21-12-2018 21-02-2019 detail
Provincie Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 21-12-2018 21-02-2019 detail
Provincie Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 21-12-2018 21-02-2019 detail
Provincie Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Ferwerderadiel Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 21-12-2018 21-02-2019 detail
Provincie Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Achtkarspelen Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Achtkarspelen Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 21-12-2018 21-02-2019 detail