Vergunningen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Weststellingwerf Evaluatieverslag uitgevoerde waterbodemsanering
Waddenzee Bekendmaking verlenging vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming
Gemeente Tytsjerksteradiel Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Schiermonnikoog Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Smallingerland Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Tytsjerksteradiel Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Besluit mandaat en machtiging Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân
Waddenzee Bekendmaking verlenging vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering
Gemeente Waadhoeke Melding bodemsanering
Gemeente Noardeast-Fryslân Evaluatieverslag met nazorgplan uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Opsterland Melding bodemsanering
Gemeente Harlingen Goedkeuringsbesluit
Gemeente Tytsjerksteradiel Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Tytsjerksteradiel Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Openstellingsbesluit SrNL Fryslân Natuurbeheer 2020
Beslút ta ferheging fan it subsydzjeplafond fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân foar...
Openstellingsbesluit Bijdrageregeling begeleidingskosten natuurcollectieven
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Fryslân 2019
Generieke TUG ontheffing Wet luchtvaart
Gemeente Smallingerland Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente De Fryske Marren Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Noardeast-Fryslân Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Súdwest-Fryslân Saneringsplan bodemsanering
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Achtkarspelen Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Generieke TUG ontheffing Wet luchtvaart
Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water/ KRW- en klimaat d.d. zomer 2019
Openstellingsbesluit Subsidieregeling Friese Retailaanpak
Subsidieregeling Friese Retailaanpak
Provincie Fryslân - Verkeersmaatregel provinciale weg N354 -
Provincie Fryslân - Verkeersmaatregelen provinciale weg N361 -
Provincie Fryslân - Verkeersmaatregel provinciale weg N380 -
Provincie Fryslân - Verkeersmaatregel provinciale weg N357 -
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering
Gemeente De Fryske Marren Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Achtkarspelen Goedkeuringsbesluit Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Heerenveen Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Tytsjerksteradiel Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Leeuwarden Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Tytsjerksteradiel Bekendmaking verlenging ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Tytsjerksteradiel Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente De Fryske Marren Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht