Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ontwerp wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 - geitenhouderijen 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 15-03-2019 15-05-2019 detail
Provincie Fryslân - Tijdelijke verkeersmaatregelen provinciale weg N357 - Leeuwarden - Jelsum 14-03-2019 14-05-2019 detail
Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 08-03-2019 08-05-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 08-03-2019 08-05-2019 detail
Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 08-03-2019 08-05-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 08-03-2019 08-05-2019 detail
Gemeente Opsterland Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 08-03-2019 08-05-2019 detail
Gemeente Ooststellingwerf Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 08-03-2019 08-05-2019 detail
Gemeente Achtkarspelen Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 08-03-2019 08-05-2019 detail
Gemeente Heerenveen Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 08-03-2019 08-05-2019 detail
Gemeente Tytsjerksteradiel Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 08-03-2019 08-05-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 08-03-2019 08-05-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 08-03-2019 08-05-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 08-03-2019 08-05-2019 detail
Gemeente Achtkarspelen Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 08-03-2019 08-05-2019 detail
Locatiegebonden TUG-ontheffing Wet luchtvaart 07-03-2019 07-05-2019 detail
Gemeente Heerenveen Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 01-03-2019 01-05-2019 detail
Gemeente Tytsjerksteradiel Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 01-03-2019 01-05-2019 detail
Gemeente Achtkarspelen Melding grondwateronttrekking 01-03-2019 01-05-2019 detail
Waddenzee Bekendmaking verlenging vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 01-03-2019 01-05-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 01-03-2019 01-05-2019 detail
Gemeente Waadhoeke Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 01-03-2019 01-05-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 01-03-2019 01-05-2019 detail
Gemeente Opsterland Melding bodemsanering 01-03-2019 01-05-2019 detail
Gemeente Tytsjerksteradiel Melding bodemsanering 01-03-2019 01-05-2019 detail
Regeling LEADER Kosten samenwerking; Voorbereiding en uitvoering regionale, inter-territoriale en transnationale samenwerkingsactiviteiten LAG, Provincie Fryslân 2019 25-02-2019 25-04-2019 detail
Regeling Uitvoering van LEADER-projecten, Provincie Fryslân 2019 25-02-2019 25-04-2019 detail
Bedrijfshulpverleningsregeling Provincie Fryslân 25-02-2019 25-04-2019 detail
Locatiegebonden TUG-ontheffing Wet luchtvaart 25-02-2019 25-04-2019 detail
Gemeente Noardeast-Fryslân Melding bodemsanering 22-02-2019 22-04-2019 detail
Gemeente Harlingen Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 22-02-2019 22-04-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 22-02-2019 22-04-2019 detail
Gemeente Ameland Wijziging saneringsplan bodemsanering 22-02-2019 22-04-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 22-02-2019 22-04-2019 detail
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 22-02-2019 22-04-2019 detail
Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 22-02-2019 22-04-2019 detail
Gemeente Heerenveen en Súdwest-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 22-02-2019 22-04-2019 detail
Gemeente Leeuwarden Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 22-02-2019 22-04-2019 detail
Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 22-02-2019 22-04-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 22-02-2019 22-04-2019 detail
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 22-02-2019 22-04-2019 detail
Provincie Fryslân - Verkeersmaatregelen provinciale weg N353 - Gemeenten Heerenveen en Ooststellingwerf 21-02-2019 21-04-2019 detail
Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water/ KRW d.d. voorjaar 2019 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Opsterland Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 15-02-2019 15-04-2019 detail
Gemeente Achtkarspelen Saneringsplan bodemsanering 15-02-2019 15-04-2019 detail
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 15-02-2019 15-04-2019 detail
Gemeente Leeuwarden Melding Activiteitenbesluit 15-02-2019 15-04-2019 detail
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking PAS-vergunning Wet natuurbescherming 15-02-2019 15-04-2019 detail