Vergunningen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Provincie Fryslân - Tijdelijke verkeersmaatregelen provinciale weg N357 - Jelsum
Gemeente Waadhoeke Wijziging saneringsplan bodemsanering
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Achtkarspelen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Waadhoeke Melding bodemsanering
Gemeente Noardeast-Fryslân Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Heerenveen Melding bodemsanering
Gemeente Leeuwarden Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Súdwest-Fryslân Definitieve Luchthavenregeling Wet luchtvaart
Gemeente Achtkarspelen Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Tytsjerksteradiel Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Waddenzeegebied Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Heerenveen Bekendmaking wijzigingsontheffing soorten Wet natuurbescherming
Bekendmaking subsidieplafond voor aanvragen in het kader van de Subsidieregeling Universitair onderwijs...
Subsidieregeling Universitair onderwijs Fryslân
Openstellingsbesluit Musea en Kunstinfrastructuur Fryslân 2020
Reglement adviescommissie Musea Fryslân
Reglement adviescommissie Kunstinfrastructuur Fryslân
Kennisgeving Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan N358 de Skieding ter inzage
Subsidieregeling Musea en Kunstinfrastructuur Fryslân
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Leeuwarden Melding Activiteitenbesluit
Oudegaasterbrekken, Fluessen e.o. Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming
Gemeente Vlieland Ontwerp Luchthavenregeling Wet luchtvaart
Gemeente Achtkarspelen Melding bodemsanering
Openstellingsbesluit Subsidieregeling Stellingwerfs 2020
Subsidieregeling Stellingwerfs 2020
Gemeente Tytsjerksteradiel Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Waadhoeke Melding bodemsanering
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering
Locatie gebonden TUG-ontheffing Wet luchtvaart
Provinciale Beleidsregels intern en extern salderen Fryslân 2020
Provincie Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Provincie Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Provincie Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Provincie Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Ooststellingwerf Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Beslút ta ferheging fan it subsydzjeplafond fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân foar...
Vaststellen bedieningstijden bruggen en sluizen in beheer en onderhoud bij provincie Fryslân
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding grondwateronttrekking
Gemeente Noardeast-Fryslân Melding bodemsanering
Gemeente Noardeast-Fryslân Melding bodemsanering
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Generieke TUG ontheffing Wet luchtvaart
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht