7.5

Vergunningen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân
Gemeente Waadhoeke Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming
Gemeente Heerenveen Milieueffectrapport-beoordelingsbesluit
Gemeente Leeuwarden Besluit Ontgrondingenwet
Gemeente Tytsjerksteradiel Milieueffectrapport-beoordelingsbesluit
Gemeente Heerenveen Melding bodemsanering
Gemeente Terschelling Melding bodemsanering
Gemeente Heerenveen Goedkeuringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Harlingen Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Achtkarspelen Bekendmaking vergunning Wet natuurbescherming
Gemeente Opsterland Bekendmaking vergunning Wet natuurbescherming
Gemeente Achtkarspelen Bekendmaking vergunning Wet natuurbescherming
Gemeente Tytsjerksteradiel Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Harlingen Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Smallingerland Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Achtkarspelen Bekendmaking vergunning Wet natuurbescherming
Gemeente Tytsjerksteradiel Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Tytsjerksteradiel Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente De Fryske Marren Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Súdwest-Fryslân Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Waadhoeke Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Waadhoeke Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Tytsjerksteradiel Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Opsterland Melding grondwateronttrekking
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming
Gemeente Leeuwarden Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Bekendmaking ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming
Gemeente Tytsjerksteradiel Bekendmaking ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming
Gemeente Heerenveen Bekendmaking besluit vergunning Wet natuurbescherming
Gemeente Dantumadiel Bekendmaking ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming
Provincie Fryslân - Aanwijzingsbesluit deurwaarders en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar
Subsidieregeling opruiming drugsafval Fryslân 2020
Besluit mandaat algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant inzake de subsidieregeling opruiming...
Gemeente Opsterland Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Leeuwarden Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Súdwest-Fryslân Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Leeuwarden Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Harlingen Milieueffectrapport-beoordelingsbesluit
Gemeente Harlingen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
IJsselmeer Bekendmaking uitvoering vergunning/ontheffing Wet natuurbescherming
Gemeente Heerenveen Melding Activiteitenbesluit
Gemeente De Fryske Marren Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Waadhoeke Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente De Fryske Marren Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht