Vergunningen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Gemeente Leeuwarden Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 30-09-2022 30-11-2022 Details
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 30-09-2022 30-11-2022 Details
Gemeente Opsterland Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 30-09-2022 30-11-2022 Details
Gemeente Leeuwarden Beschikking Algemene wet bestuursrecht 30-09-2022 30-11-2022 Details
Afwijzen verzoek om goedkeuring Faunabeheerplan Fryslân Jacht 2022-2026 26-09-2022 26-11-2022 Details
Waddengebied Bekendmaking ontwerpverlenging vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 23-09-2022 23-11-2022 Details
Gemeente Smallingerland Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 23-09-2022 23-11-2022 Details
Gemeente Terschelling Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 23-09-2022 23-11-2022 Details
Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen 22-09-2022 22-11-2022 Details
Gemeente Harlingen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 16-09-2022 16-11-2022 Details
Gemeente Tytsjerksteradiel Melding bodemsanering 16-09-2022 16-11-2022 Details
Gemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering 16-09-2022 16-11-2022 Details
Gemeente Leeuwarden Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 16-09-2022 16-11-2022 Details
Gemeente De Fryske Marren Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 16-09-2022 16-11-2022 Details
Rectificatie provinciaal blad 2022, 10814 Terinzagelegging van de ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied... 15-09-2022 15-11-2022 Details
Provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Gelderland Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 09-09-2022 09-11-2022 Details
Terinzagelegging van de ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân 09-09-2022 09-11-2022 Details
Openstellingsbesluit IMF 2022/03 09-09-2022 09-11-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 09-09-2022 09-11-2022 Details
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 09-09-2022 09-11-2022 Details
Gemeente Leeuwarden Beschikking Algemene wet bestuursrecht 09-09-2022 09-11-2022 Details
Gemeente Harlingen Melding bodemsanering 09-09-2022 09-11-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 09-09-2022 09-11-2022 Details
Gemeente Waadhoeke Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 09-09-2022 09-11-2022 Details
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 09-09-2022 09-11-2022 Details
Gemeente Leeuwarden Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 09-09-2022 09-11-2022 Details
Gemeente Smallingerland Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 09-09-2022 09-11-2022 Details
Gemeente Súdwest Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 02-09-2022 02-11-2022 Details
Gemeente Smallingerland Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 02-09-2022 02-11-2022 Details
Gemeente Terschelling Ontwerpbesluit ontheffing Provinciale milieuverordening Fryslân 26-08-2022 26-10-2022 Details
Provincie Fryslân Bekendmaking verlenging vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 26-08-2022 26-10-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking ontwerp positieve weigering Wet natuurbescherming 26-08-2022 26-10-2022 Details
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking ontwerp wijzigingsvergunning Wet natuurbescherming 26-08-2022 26-10-2022 Details
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 26-08-2022 26-10-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking ontwerp positieve weigering Wet natuurbescherming 26-08-2022 26-10-2022 Details
Locatiegebonden TUG-ontheffing Wet Luchtvaart 26-08-2022 26-10-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Beschikking Algemene wet bestuursrecht 26-08-2022 26-10-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 26-08-2022 26-10-2022 Details
Gemeente Dantumadiel Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 26-08-2022 26-10-2022 Details
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 26-08-2022 26-10-2022 Details
Waddenzee Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 26-08-2022 26-10-2022 Details
Gemeente Smallingerland Bekendmaking ontwerp positieve weigering Wet natuurbescherming 26-08-2022 26-10-2022 Details
Waddengebied Bekendmaking verlenging vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 26-08-2022 26-10-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking ontwerp vergunning Wet natuurbescherming 19-08-2022 19-10-2022 Details
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking ontwerp positieve weigering Wet natuurbescherming 19-08-2022 19-10-2022 Details
Gemeente Tytstjerksteradiel Bekendmaking ontwerp wijzigingsvergunning Wet natuurbescherming 19-08-2022 19-10-2022 Details
Gemeente Ameland Bekendmaking ontwerp wijzigingsvergunning Wet natuurbescherming 19-08-2022 19-10-2022 Details
Gemeente Tytstjerksteradiel Bekendmaking ontwerp wijzigingsvergunning Wet natuurbescherming 19-08-2022 19-10-2022 Details
Gemeente Waadhoeke Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 19-08-2022 19-10-2022 Details
Gemeente Waadhoeke Beschikking Ontgrondingenwet 19-08-2022 19-10-2022 Details