7.8

Vergunningen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Fysieke investeringen NKG loonbedrijven Veenweide 2020
Gemeente Noardeast-Fryslân Melding bodemsanering
Gemeente Ooststellingwerf Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Noardeast-Fryslân Melding bodemsanering
Gemeente Súdwest-Fryslân Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Opsterland Bekendmaking ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming
Gemeente Dantumadiel Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Tytsjerksteradiel Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Waadhoeke Melding bodemsanering
Gemeente Dantumadiel Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Waadhoeke Ontwerp Luchthavenregeling Wet luchtvaart
Gemeente Smallingerland Goedkeuringsbesluit
Gemeente Tytsjerksteradiel Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking wijziging ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente De Fryske Marren Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Waddenzee Bekendmaking Besluit vergunning gebiedsbescherming en ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Tytsjerksteradiel Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente De Fryske Marren Saneringsplan bodemsanering
Gemeente Heerenveen Bekendmaking ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Súdwest-Fryslân Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Provincie Fryslân Bekendmaking Intrekken ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente De Fryske Marren Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Opsterland Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Noardeast-Fryslân Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Súdwest-Fryslân Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente De Fryske Marren Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren Beschikking ontheffing Wet milieubeheer
Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân
Gemeente Noardeast-Fryslân Melding bodemsanering
RECTIFICATIE Gemeente De Fryske Marren Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering
Gemeente Achtkarspelen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering
 VIA 2020 softwareontwikkeling
VIA 2020 ontwikkelingsprojecten
VIA 2020 organisatie-innovatie
BESLUIT ONDERMANDAAT
Tijdelijke subsidieregeling Stimulering Leefbaarheidsactiviteiten in verband met de Coronacrisis
Gemeente Achtkarspelen Melding bodemsanering
Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Waadhoeke Melding bodemsanering
Gemeente Waadhoeke Melding bodemsanering
Gemeente Súdwest-Fryslân Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Provincie Fryslân, Drenthe, Groningen en Flevoland Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming