Vergunningen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Gemeenten Ooststellingwerf, Midden-Drenthe en Noordenveld Besluit ter inzage voor een ontgronding ten... 21-10-2022 21-12-2022 Details
Provincie Fryslân Bekendmaking wijziging ontheffing soorten Wet natuurbescherming 21-10-2022 21-12-2022 Details
Gemeente De Fryske Marren Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 21-10-2022 21-12-2022 Details
Gemeente Leeuwarden Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 21-10-2022 21-12-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 21-10-2022 21-12-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 21-10-2022 21-12-2022 Details
Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 21-10-2022 21-12-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 21-10-2022 21-12-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 21-10-2022 21-12-2022 Details
Gemeente Opsterland Melding bodemsanering 21-10-2022 21-12-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 21-10-2022 21-12-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 21-10-2022 21-12-2022 Details
Besluit tot instellen van het Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS) 18-10-2022 18-12-2022 Details
Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Fryslân 2019 18-10-2022 18-12-2022 Details
Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank PAS-melders Fryslân 18-10-2022 18-12-2022 Details
Openstelling SKNL, inzake Provinciaal Uitvoeringsprogramma Natuur 14-10-2022 14-12-2022 Details
Gemeente Súdwest Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 14-10-2022 14-12-2022 Details
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering 14-10-2022 14-12-2022 Details
Gemeente Harlingen Melding bodemsanering 14-10-2022 14-12-2022 Details
Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân 14-10-2022 14-12-2022 Details
Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023 13-10-2022 13-12-2022 Details
Natuurbeheerplan 2023 Fryslân 13-10-2022 13-12-2022 Details
Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 10-10-2022 10-12-2022 Details
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 07-10-2022 07-12-2022 Details
Gemeente Noardeast-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 07-10-2022 07-12-2022 Details
Gemeente Heerenveen Beschikking Algemene wet bestuursrecht 07-10-2022 07-12-2022 Details
Gemeente Noardeast-Fryslân Ontwerp Luchthavenregeling Wet luchtvaart 07-10-2022 07-12-2022 Details
Gemeente Terschelling Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 07-10-2022 07-12-2022 Details
Gemeente Tytsjerksteradiel Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 07-10-2022 07-12-2022 Details
Gemeente Achtkarspelen Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 07-10-2022 07-12-2022 Details
Provincie Fryslân - - 05-10-2022 05-12-2022 Details
Provincie Fryslân - Verkeersmaatregelen N358 - 05-10-2022 05-12-2022 Details
Gemeente Leeuwarden Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 30-09-2022 30-11-2022 Details
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 30-09-2022 30-11-2022 Details
Gemeente Opsterland Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 30-09-2022 30-11-2022 Details
Gemeente Leeuwarden Beschikking Algemene wet bestuursrecht 30-09-2022 30-11-2022 Details
Afwijzen verzoek om goedkeuring Faunabeheerplan Fryslân Jacht 2022-2026 26-09-2022 26-11-2022 Details
Waddengebied Bekendmaking ontwerpverlenging vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 23-09-2022 23-11-2022 Details
Gemeente Smallingerland Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 23-09-2022 23-11-2022 Details
Gemeente Terschelling Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 23-09-2022 23-11-2022 Details
Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen 22-09-2022 22-11-2022 Details
Gemeente Harlingen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 16-09-2022 16-11-2022 Details
Gemeente Tytsjerksteradiel Melding bodemsanering 16-09-2022 16-11-2022 Details
Gemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering 16-09-2022 16-11-2022 Details
Gemeente Leeuwarden Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 16-09-2022 16-11-2022 Details
Gemeente De Fryske Marren Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering 16-09-2022 16-11-2022 Details
Rectificatie provinciaal blad 2022, 10814 Terinzagelegging van de ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied... 15-09-2022 15-11-2022 Details
Provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Gelderland Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming 09-09-2022 09-11-2022 Details
Terinzagelegging van de ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân 09-09-2022 09-11-2022 Details
Openstellingsbesluit IMF 2022/03 09-09-2022 09-11-2022 Details