Vergunningen GGD IJsselland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van GGD IJsselland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door GGD IJsselland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland 2019 detail
Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2019 detail
Besluit machtiging en mandatering toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019 detail
Besluit mandatering en machtiging toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019 detail
Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 detail
Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 detail
Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland detail
Financiële verordening GGD IJsselland 2019 detail
Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland detail
Arbeidsvoorwaardenregeling GGD IJsselland detail
Arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO GGD IJsselland detail
Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2018 detail
Besluit aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 detail
Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en leidinggevenden Bedrijfsvoering Veiligheidsregio IJsselland detail
Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2017 detail
Reglement Privacybescherming GGD IJsselland detail
Besluit aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 door directeur Publieke Gezondheid (aanpassing bestaande aanwijzingen; nieuwe aanwijzing) GGD IJsselland detail
Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en hoofd Bedrijfsvoering Veiligheidsregio IJsselland detail
Klachtenregeling GGD IJsselland 2017 detail
Besluit aanwijzing hoofd Bedrijfsvoering Veiligheidsregio IJsselland als budgetbeheerder GGD IJsselland detail
Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling GGD IJsselland) detail
Regeling werving en selectie GGD IJsselland detail
Mandaatbesluit maatwerkvoorzieningen WMO 2015 (dagelijks bestuur) GGD IJsselland detail
Mandaatbesluit maatwerkvoorzieningen WMO (directeur publieke gezondheid) GGD IJsselland detail
Indienen WOB-verzoeken per brief of per fax, GGD IJsselland detail
Tijdelijke regeling woon-werkverkeer GGD IJsselland detail
Instellen paritaire commissie conform CAR-UWO GGD IJsselland detail
Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Algemene en bijzondere inkoopvoorwaarden, GGD IJsselland detail
Regeling werving en selectie GGD IJsselland detail
Besluit aanwijzing toezichthouders WMO door directeur publieke gezondheid, GGD IJsselland detail
Arbeidsvoorwaardenregeling GGD IJsselland ter aanvulling op de CAR-UWO detail
Besluit aanwijzing toezichthouders WMO door directeur publieke gezondheid (gemeente Kampen), GGD IJsselland detail
Besluit aanwijzing toezichthouder WMO door directeur publieke gezondheid, GGD IJsselland detail