Vergunningen Geertruidenberg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Geertruidenberg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Geertruidenberg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Week 38: Ontheffing sluitingstijd, F.C. Right-Oh, Stadsweg 1, Geertruidenberg
Week 38: Ontheffing schenk- en sluitingstijd, Football Club (RFC), Kloosterweg 3 en 5, Raamsdonksveer
Week 38: verleende vergunning, wijzigen gevel, Stationstraat 2A, 4944 AK Raamsdonk
Week 38: verleende vergunning, wijziging gebruik berging, Benraatshoef 222, 4941 TN Raamsdonksveer
5-9-2019 Dordtsestraat 5, 4931 BA Geertruidenberg
Week 38: vertrokken naar onbekende bestemming
Week 38: verleende evenementenvergunning, Rabo Clubkas Campagne Tour, 13 oktober 2019
Week 38: aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen gebruik pand, Prins Hendrikstraat 1, 4941 JT Raamsdonksveer
Week 38: aanvraag evenementen vergunning, gala unit vmbo, 20 mei 2020
Week 38: verlengen beslistermijn, werken in beschermingszone, Paulus Potterstraat 1, 4941 ZP Raamsdonksveer
Week 38: verlengen beslistermijn, nieuwbouw bedrijfspand, Ruisvoorn 2, 4941 SB Raamsdonksveer
Week 38: verleende vergunning, plaatsen opslagcontainers en steigermateriaal, nabij Koningstraat in Raamsdonksveer
Week 38: aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwbouw 50 sociale huurwoningen, Koninginnebastion in Geertruidenberg
Week 38: verleende vergunning, realiseren dakopbouw, Lindonklaan 15, 4942 BH Raamsdonksveer
Week 38: aanvraag evenementenvergunning, feest Arjan van Dijk, 2,3 november 2019
Week 38: aanvraag omgevingsvergunning, bouw schuur (activiteit Bouw) Dordtsestraat 5, 4931 BA Geertruidenberg
Week 38: verlengen beslistermijn, keersluis Schipdiep, Oude Maasje, Raamsdonksveer
Week 37: aanvraag omgevingsvergunning, revisie omgevingsvergunning milieu, Ruisvoorn 5, Raamsdonksveer
Week 37: Openbare zitting Vaste commissie van advies voor bezwaarschriften
Week 37: verleende evenementenvergunning, kermis Geertruidenberg, 4 t/m 8 oktober 2019
Week 37: aanvraag omgevingsvergunning, kap boom, Kartuizerstraat 4, Raamsdonksveer
Week 37: Privacy protocol Sociaal Domein
Week 37: verleende evenementenvergunning, carnavalsoptocht, prijsuitreiking, lampionnenoptocht en verbranding...
Privacyprotocol Sociaal Domein 2019
Week 37: aanvraag omgevingsvergunning, proefsleuvenonderzoek A27, Percelen K4366 K4878 K4879 K662 K663...
Week 37: aanvraag omgevingsvergunning, realiseren Vissenbos, de Veste nabij de Stadsweg, Geertruidenberg
Week 37: aanvraag omgevingsvergunning, kap eik, naast Rijvoortshoef 275, Raamsdonksveer
Week 37: verleende evenementenvergunning, Magische academie voor toverkunsten (voor Harry Potter fans),...
Week 37: maatwerkvoorschrift activiteitenbesluit, maatwerkvoorschrift bodembescherming, maatschap staal,...
Week 37: Ontheffing schenk- en sluitingstijd, Goodflooring HMC Raamsdonksveer, Kloosterweg 2, Raamsdonksveer
Week 37: incidentele festiviteit, smaakwater, Kartuizerstraat 12, Raamsdonksveer
Week 37: sloopmeldingen, verwijderen asbest, Van der Waalstraat 1, Geertruidenberg
Week 37: aanvraag omgevingsvergunning, melding brandveilig gebruik, Heereplein 15, Raamsdonksveer
Week 37: aanvraag omgevingsvergunning, nieuwbouw bedrijfsruimte, Oeverkruid 5, Raamsdonksveer
Week 37: verleende vergunningen, plaatsen dakopbouw, Anton van Duinkerkenstraat 19, Raamsdonksveer
Week 37: verleende vergunningen, belevingsatelier BijBee, Brandestraat 20, Geertruidenberg
Week 37: verleende vergunningen, wijziging inpandig gebruik kelder, Brandestraat 30, Geertruidenberg
Week 37: Drankverstrekking tijdens Veerse Dag, 13 en 14 september
Week 37: verlengen beslistermijn, bouw woning, Wim Boonsstraat kavel 24, Raamsdonk
Week 37: sloopmeldingen, onderhoud en energetische maatregelen 24 woningen, Raadhuisstraat 2, Raamsdonk
Week 37: sloopmeldingen, het geleidewerk en afmeervoorziening gedeeltelijk vervangen/herstel van sluis,...
Week 37: verlengen beslistermijn, wijziging inpandig gebruik, Keizersdijk 51, Raamsdonksveer
Week 37: verleende vergunningen, realiseren inrit, Schoutenlaan, Geertruidenberg
Week 37: verleende vergunningen, proefsleuvenonderzoek A27, Percelen K4366 K4878 K4879 K662 K663 K664...
Week 36: Rectificatie - ingetrokken aanvraag
Gemeente Geertruidenberg - Verkeersbesluit parkeerverbod parallelwegen Parklaan te Raamsdonksveer - Raamsdonkseer
Aangepast Subsidieprogramma Sociaal Domein gemeente Geertruidenberg 2018 2024
Week 36: Rectificatie aanvraag exploitatievergunning, Keizersdijk 6a
Week 36: verleende vergunning, inpandige uitbreiding horecaonderneming "Taart", Heereplein 15
Week 36: sloopmelding, sloop vloer, Oeverkruid 5