7.4

Vergunningen Geertruidenberg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Geertruidenberg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Geertruidenberg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2021
Verleende omgevingsvergunning, nabij Hoevendijk 1
Vaststelling Paraplubestemmingsplan Archeologie
Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Oosterhoutseweg 18, 4941WZ Raamsdonksveer
Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Zandheuvel 24, 4941KM Raamsdonksveer
Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Koestraat 16, 4931CS Geertruidenberg
Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Haven 48, 4941DG Raamsdonksveer
Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Anemoonlaan 51, 4941XK Raamsdonksveer
Ontwerp Wegsleepverordening Geertruidenberg
Ontwerp beleidsregels zonnepanelen
Vaststelling Paraplubestemmingsplan Archeologie
Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Keizersdijk 48, 4941GG Raamsdonksveer
Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Judith Leysterstraat 25, 4941ZV Raamsdonksveer
Opschorten beslistermijn, Lange Broekstraat 34
Sloopmelding, Kloosterweg 3 en 5
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
Opschorten beslistermijn, Werfkampenseweg 17
Sloopmelding, Kloosterweg 3 en 5
Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, van de Poelstraat 18, 4941AL Raamsdonksveer
Week 11: verleende omgevingsvergunning, Karel V Laan 3
Week 11: Vertrokken naar onbekende bestemming
Week 11: verleende omgevingsvergunning, Burg. Moonshof 21
Week 11: verleende omgevingsvergunning, Kerkplein 5
Week 11: Verleende omgevingsvergunning, Brederolaan 26/28
Week 11: verleende omgevingsvergunning, Mr. Simon Buijsstraat 13
Week 11: verleende omgevingsvergunning, Beatrixlaan 41
Week 11: verleende omgevingsvergunning, nabij de Statenlaan in Geertruidenberg
Week 11: verleende omgevingsvergunning, Barbeelweg 1
Week 11: Verlengen beslistermijn, Simon Vestdijkstraat 50
Week 11: verlengen beslistermijn, Benraatshoef 210
Week 11: sloopmelding, Ramgatseweg 34
Week 11: aangevraagde omgevingsvergunning, Kasteellaan 41
Week 11: opschorten beslistermijn, Keizersdijk 67
Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Ruisvoorn 5, 4941SB Raamsdonksveer
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Koestraat 87, 4931CR Geertruidenberg
Controleprotocol 2020 gemeente Geertruidenberg
Verleende omgevingsvergunning, Haven 114
Verleende omgevingsvergunning, Markt 29
Ontwerpbeschikking, Lageweg 10
Aangevraagde omgevingsvergunning, diverse straten Geertruidenberg
Sloopmelding, diverse straten Geertruidenberg
Aangevraagde omgevingsvergunning, Van Wijngaardenstraat
Aangevraagde omgevingsvergunning, Obrechthof 7
Aangevraagde omgevingsvergunning, Vorstersstraat 8
Ontwerpbeschikking, Venestraat 16
Verlengen beslistermijn, Lunetkade 1
Rectificatie, Kuiperspolderke 22
Aangevraagde omgevingsvergunning, Van de Poelstraat 18
Verlengen beslistermijn, Centraleweg 36
Aangevraagde omgevingsvergunning, Dulderpark 2A