Vergunningen Geertruidenberg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Geertruidenberg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Geertruidenberg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Week 2: aanvraag omgevingsvergunning, Plaatsen zonnepanelen, Emmaweg 31, 4931 CZ Geertruidenberg
Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Geertruidenberg 2018
Week 2: aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwbouw opslag, Werfkampenseweg 26, 4941 TC Raamsdonksveer
Week 2: aanvraag omgevingsvergunning, Overnachten in Geertruidskerk, Elfhuizen 3, 4931 AX Geertruidenberg
Gemeente Geertruidenberg - Elektronisch oplaadpunt - Schonkplein
Gemeente Geertruidenberg - Elektronisch oplaadpunt - Geertruidenberg
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Geertruidenberg
Legesverordening 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning Geertruidenberg 2020
Verordening watertoeristenbelasting 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Week 52: Openbare zitting Vaste commissie van advies voor bezwaarschriften
Week 52: verleende vergunningen (Reguliere procedure), Interne verbouwing, Vijfhoevenlaan 88, 4941 BJ...
Week 52: verleende vergunningen (Reguliere procedure), Realiseren Bed & Breakfast (activiteit RO), Stationstraat...
Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2018 Gemeente Geertruidenberg
Week 52: Verordeningen gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten 2020
Week 52: verleende vergunningen (Reguliere procedure), verbouw en uitbreiding woning, Burg. Prinssenlaan...
Week 52: aanvraag omgevingsvergunning, tijdelijke bewoning leegstaand pand, Beethovenlaan 1, 4941 WB...
Week 52: Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning
Week 52: beslistermijn verlengd, Vestigen Indonesische specialiteitenwinkel met horeca , Keizersdijk...
Mandaatregeling Geertruidenberg 2017
Week 52: Gegevensverstrekking BRP 2018
Woonschepenverordening Geertruidenberg 2016
Week 52: Verleende exploitatievergunning (artikel 2:28 APV), Keizersdijk 6 in Raamsdonksveer
Week 52: verleende vergunningen (Reguliere procedure), Kap eik, nabij Hertogshoef 70, 4941 KE Raamsdonksveer
Week 52: Verleende drank- en horecavergunning (artikel 3 Drank- en horecawet), Keizersdijk 6 in Raamsdonksveer
Week 52: verleende vergunningen (Reguliere procedure), Wijzigen gevel/vooraanzicht woning, Paulus Potterstraat...
BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg
Week 51: aanvraag omgevingsvergunning, Overkapping aan huis, Pinksterbloemstraat 12, 4931 EW Geertruidenberg
Week 51: aanvraag omgevingsvergunning, Wijzigen gevel/vooraanzicht woning, Paulus Potterstraat 30, 4941...
Week 51: aanvraag omgevingsvergunning, Kap eik + herplanten van een boom, nabij Hertogshoef 70, 4941...
Verordening precariobelasting 2020
Legesverordening 2020
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2020
Week 51: verleende vergunningen (Reguliere procedure), rectificatie Realisatie inrit/uitrit, Amerweg...
Week 51: verleende evenementenvergunning, Grote carnavalsoptocht Geertruidenberg, 22 februari 2020
Week 51: Incidentele festiviteiten, 30-01-2020, Geertruidenberg
Week 51: aanvraag omgevingsvergunning, Sloop en verwijderen asbesthoudend materiaal, Herman Gorterlaan...
Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 2019
Verordening rioolheffing 2020
Week 51: Ontheffing carbid schieten
Week 51: aanvraag omgevingsvergunning, Verbreden uitrit, Bergenstraat 3A, 4944 XE Raamsdonk
Week 51: Openingstijden horeca tijdens de jaarwisseling
Week 51: Incidentele festiviteiten, 11 en 12-01-2020, Raamsdonksveer
Week 51: aanvraag omgevingsvergunning, Splitsing naar 2 woningen, Plantsoen 6, 4931 AT Geertruidenberg
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
Week 51: verleende evenementenvergunning, Lampionnenoptocht en wegbrengen pop
Week 51: Verkeersbesluit oplaadpunt electrische auto’s in Raamsdonksveer
Week 51: aanvraag omgevingsvergunning, Aanbouw voorzijde/erker, Bartoklaan 4, 4941 WH Raamsdonksveer
Week 51: verleende vergunningen (Reguliere procedure), Brandveilig gebruik, Burchtplein 2, 4931 DM Geertruidenberg