7.5

Vergunningen Geertruidenberg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Geertruidenberg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Geertruidenberg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Geertruidenberg
Aanvraag omgevingsvergunning, d’ Onvermoeidelaan 23
Vaststellen Noodverordening coronavirus
Eenduidige openstelling elektronische weg voor bezwaarschriften, WOB verzoeken, WHO verzoeken en Ingebrekestellingen
Aanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 26 maart 2020
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant houdende voorschriften...
Vaststellen Noodverordening coronavirus
Verleende vergunning (reguliere procedure), Julianalaan 79
Aanvraag omgevingsvergunning, Wim Boonsstraat 34
Aanvraag omgevingsvergunning, Wim Boonsstraat 50
Melding activiteitenbesluit milieubeheer, Bliek 13
Rectificatie verleende vergunning, Vismarktstraat 24
Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder
Aanvraag omgevingsvergunning, nabij Paulus Potterstraat
Vaststellen verordening 'Stimuleringslening duurzaamheid sportaccomodaties'
Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder
Verleende vergunning (reguliere procedure), Hertogshoef 41
Verleende vergunning (reguliere procedure), nabij de Standhazensedijk
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 26 maart 2020
Officiële bekendmakingen
Ontvangen sloopmelding, Meerval 30
Verleende vergunning (reguliere procedure), van Duivenvoordelaan 23
Aanvraag omgevingsvergunning, Vismarktstraat 20
Aanvraag omgevingsvergunning, Markt
Verleende vergunning (reguliere Procedure), Vismarktstraat 24
Aanvraag omgevingsvergunning, Zalmweg 34a
Aanvraag omgevingsvergunning, Markt 2
Kennisgeving beschikking (uitgebreide procedure), Lissenveld 9
Aangevraagde evenementenvergunning, bevrijdingsconcert 5 mei
Verleende vergunningen (Reguliere Procedure), Albert Verweystraat 5
Verleende vergunningen (Reguliere Procedure), Kerkstraat 9
Bekendmaking regelingen BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg
Melding activiteitenbesluit milieubeheer, Ramgatseweg 3
Aanvraag omgevingsvergunning, Lissenveld 13
Aanvraag omgevingsvergunning, Plantsoen 1a
Ontvangen sloopmelding, Julianalaan 79
Incidentele festiviteit, To Daze Concept Store
Verleende evenementenvergunning, vestingstedenroute 2020, 25 april 2020
Aanvraag omgevingsvergunning, Julianalaan 79
Aanvraag omgevingsvergunning, Verdistraat 5
Ontvangen sloopmelding, Vijfhoevenlaan 38
Melding activiteitenbesluit milieubeheer, Krabbescheer 4
Ontvangen sloopmelding, Dulderpark 13a
Aanvraag omgevingsvergunning, Buitenvest 32
Aanvraag omgevingsvergunning, Vismarktstraat 24
Verleende evenementenvergunning, pop-up aspergerestaurant
Ontwerpbeschikking (Uitgebreide procedure), Baileybrug 3
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Verleende vergunningen (reguliere Procedure), Touwbaan 36
Wijziging verleende omgevingsvergunning, Ruisvoorn 2