Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Geldermalsen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Geldermalsen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Geldermalsen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Beleidsregel proceskosten bestuursrecht gemeentelijke belastingen 2019 Geldermalsen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Beleidsregel aanwijzen belastingplichtige Geldermalsen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Geldermalsen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Geldermalsen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Geldermalsen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening precariobelasting kabels en leidingen gemeente Geldermalsen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening reclamebelasting gemeente Geldermalsen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening precariobelasting standplaatsen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening parkeerbelastingen gemeente Geldermalsen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening marktgelden gemeente Geldermalsen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening liggeld gemeente Geldermalsen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting Geldermalsen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Legesverordening gemeente Geldermalsen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening staangeld gemeente Geldermalsen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2018”, gemeente Geldermalsen 20-12-2018 20-02-2019 detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Dorpsplein 6 Beesd 13-12-2018 13-02-2019 detail
Gemeente Geldermalsen - voorrang diverse aansluitingen - Bentinckshof Meteren 13-12-2018 13-02-2019 detail
Ontwerp wijzigingsplan "Rijksstraatweg 61c Buurmalsen" en Milieurapportage, Geldermalsen 13-12-2018 13-02-2019 detail
Gemeente Geldermalsen - bedrijventerrein - Homburg Beesd 29-11-2018 29-01-2019 detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Lange Akker 69 Geldermalsen 22-11-2018 22-01-2019 detail
Treffen gemeenschappelijke regeling Avri 19-11-2018 19-01-2019 detail
Publicatie herstelbesluit bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen' 15-11-2018 15-01-2019 detail
Vastgesteld wijzigingsplan "Dr.A.Kuyperweg ong. te Beesd", Geldermalsen 08-11-2018 08-01-2019 detail
Gemeente Geldermalsen - 3 voetgangersoversteekplaatsen - Middengebied Geldermalsen 08-11-2018 08-01-2019 detail
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder, bouwplannen fruitbedrijf Voetakkerweg 2b te Meteren, gemeente Geldermalsen 06-11-2018 06-01-2019 detail
Beleidsregels verlening ontheffingen laden-lossen voetgangersgebied Geldersestraat Geldermalsen 29-10-2018 29-12-2018 detail
Ontwerp bestemmingsplan “Zonnepark Beesd” 25-10-2018 25-12-2018 detail
Gemeente Geldermalsen - voorrang - Hondsgemet, Geldermalsen 25-10-2018 25-12-2018 detail
Gemeente Geldermalsen - instellen voorrang kruising fietspad Bouwing ter hoogte van de - Verlengde Bredestraat,Meteren 25-10-2018 25-12-2018 detail
Verordening leerlingenvervoer Gemeente Geldermalsen 2015 10-10-2018 10-12-2018 detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Moerkensgaard 12 Tricht 20-09-2018 20-11-2018 detail
Gemeente Geldermalsen - instellen voorrang kruising - Laageinde/Parallelweg/Industrieweg Geldermalsen 13-09-2018 13-11-2018 detail
Bestemmingsplan “Deil 2018” (vastgesteld), gemeente Geldermalsen 30-08-2018 30-10-2018 detail
Bestemmingsplan “Beesd 2018” (vastgesteld), gemeente Geldermalsen 30-08-2018 30-10-2018 detail
Bestemmingsplan “Dorpsstraat 12-14-16 te Enspijk” (vastgesteld), gemeente Geldermalsen 02-08-2018 02-10-2018 detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Coreanne 57, Geldermalsen 19-07-2018 19-09-2018 detail
Gemeente Geldermalsen - afsluiting parkeerplaats vrachtwagens, autobussen, aanhangers en stopverbod - Gerdina's Hof, Geldermalsen 16-07-2018 16-09-2018 detail
Besluit inzake machtiging van bevoegdheden aan de secretaris van de Beschermingstafel Rivierenland werkzaam bij de Regio Rivierenland 10-07-2018 10-09-2018 detail
Besluit inzake machtiging van bevoegdheden aan de teamleider van het Kernteam en de Kermteamleden van de gemeente Geldermalsen 10-07-2018 10-09-2018 detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Prinsenhof 64 Geldermalsen 14-06-2018 14-08-2018 detail
Treasurystatuut gemeente Geldermalsen 2017 13-06-2018 13-08-2018 detail
Treasuryhandboek, gemeente Geldermalsen 13-06-2018 13-08-2018 detail
Gemeente Geldermalsen - instellen voetpad - noordzijde Kalenberg, Meteren 07-06-2018 07-08-2018 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen 2018 06-06-2018 06-08-2018 detail
Privacyreglement Gemeente Geldermalsen 04-06-2018 04-08-2018 detail
Privacybeleid Gemeente Geldermalsen 04-06-2018 04-08-2018 detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Koningsweg 52 Geldermalsen 17-05-2018 17-07-2018 detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Blankvoorn 3 Geldermalsen 09-05-2018 09-07-2018 detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Rijnstraat 2-5 Geldermalsen 09-05-2018 09-07-2018 detail