Vergunningen Geldermalsen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Geldermalsen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Geldermalsen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Beleidsregel proceskosten bestuursrecht gemeentelijke belastingen 2019 Geldermalsen detail
Beleidsregel aanwijzen belastingplichtige Geldermalsen 2019 detail
Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Geldermalsen detail
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Geldermalsen 2019 detail
Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen gemeente Geldermalsen detail
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019 detail
Verordening precariobelasting kabels en leidingen gemeente Geldermalsen 2019 detail
Verordening reclamebelasting gemeente Geldermalsen 2019 detail
Verordening precariobelasting standplaatsen 2019 detail
Verordening parkeerbelastingen gemeente Geldermalsen 2019 detail
Verordening marktgelden gemeente Geldermalsen 2019 detail
Verordening liggeld gemeente Geldermalsen 2019 detail
Verordening toeristenbelasting Geldermalsen 2019 detail
Legesverordening gemeente Geldermalsen 2019 detail
Verordening staangeld gemeente Geldermalsen 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2018”, gemeente Geldermalsen detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Dorpsplein 6 Beesd detail
Gemeente Geldermalsen - voorrang diverse aansluitingen - Bentinckshof Meteren detail
Ontwerp wijzigingsplan "Rijksstraatweg 61c Buurmalsen" en Milieurapportage, Geldermalsen detail
Gemeente Geldermalsen - bedrijventerrein - Homburg Beesd detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Lange Akker 69 Geldermalsen detail
Treffen gemeenschappelijke regeling Avri detail
Publicatie herstelbesluit bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen' detail
Vastgesteld wijzigingsplan "Dr.A.Kuyperweg ong. te Beesd", Geldermalsen detail
Gemeente Geldermalsen - 3 voetgangersoversteekplaatsen - Middengebied Geldermalsen detail
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder, bouwplannen fruitbedrijf Voetakkerweg 2b te Meteren, gemeente Geldermalsen detail
Beleidsregels verlening ontheffingen laden-lossen voetgangersgebied Geldersestraat Geldermalsen detail
Ontwerp bestemmingsplan “Zonnepark Beesd” detail
Gemeente Geldermalsen - voorrang - Hondsgemet, Geldermalsen detail
Gemeente Geldermalsen - instellen voorrang kruising fietspad Bouwing ter hoogte van de - Verlengde Bredestraat,Meteren detail
Verordening leerlingenvervoer Gemeente Geldermalsen 2015 detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Moerkensgaard 12 Tricht detail
Gemeente Geldermalsen - instellen voorrang kruising - Laageinde/Parallelweg/Industrieweg Geldermalsen detail
Bestemmingsplan “Deil 2018” (vastgesteld), gemeente Geldermalsen detail
Bestemmingsplan “Beesd 2018” (vastgesteld), gemeente Geldermalsen detail
Bestemmingsplan “Dorpsstraat 12-14-16 te Enspijk” (vastgesteld), gemeente Geldermalsen detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Coreanne 57, Geldermalsen detail
Gemeente Geldermalsen - afsluiting parkeerplaats vrachtwagens, autobussen, aanhangers en stopverbod - Gerdina's Hof, Geldermalsen detail
Besluit inzake machtiging van bevoegdheden aan de secretaris van de Beschermingstafel Rivierenland werkzaam bij de Regio Rivierenland detail
Besluit inzake machtiging van bevoegdheden aan de teamleider van het Kernteam en de Kermteamleden van de gemeente Geldermalsen detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Prinsenhof 64 Geldermalsen detail
Treasurystatuut gemeente Geldermalsen 2017 detail
Treasuryhandboek, gemeente Geldermalsen detail
Gemeente Geldermalsen - instellen voetpad - noordzijde Kalenberg, Meteren detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen 2018 detail
Privacyreglement Gemeente Geldermalsen detail
Privacybeleid Gemeente Geldermalsen detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Koningsweg 52 Geldermalsen detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Blankvoorn 3 Geldermalsen detail
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Rijnstraat 2-5 Geldermalsen detail