7.4

Vergunningen Geldermalsen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Geldermalsen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Geldermalsen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving Verleende omgevingsvergunningen  Weistraat 10 en Weistraat 12 te Tricht (met projectafwijkingsbesluit)
Besluit tariefdifferentiatie gemeente Geldermalsen
1e wijziging van de Verordening jeugdhulp gemeente Geldermalsen 2015
Eerste wijziging Besluit Jeugdwet gemeente Geldermalsen 2015
Gemeente Geldermalsen - parkeerverbod - Benedeneindseweg (ter hoogte van speeltuin), Deil
Wijzigingsplan Rijksstraatweg 17, Geldermalsen
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - De Schakel 1 Geldermalsen
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Bulckesteynstraat 28 Deil
Gemeente Geldermalsen - opheffen gehandicaptenparkeerplaats Palmesteynstraat en instellen gehandicaptenparkeerplaats...
Verordening betreffende de zorg van het college van burgemeester en wethouders voor het beheer van de...
Parkeerverordening Geldermalsen 2017
Verordening op de commissie tot herbenoeming van de burgemeester gemeente Geldermalsen
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017-II gemeente Geldermalsen
Ontwerp bestemmingsplan Ridderslag 9 en ontwerp omgevingsvergunning crematorium ter inzage
Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Plantage Zuidwest’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Hondsgemet-Zuid 2017’
Vastgesteld bestemmingsplan "Lingehof Beesd", Geldermalsen
Vastgesteld bestemmingsplan "Zonnepark A15 afslag Geldermalsen", Geldermalsen
Vastgesteld bestemmingsplan "Supermarkt Maximaplein", Geldermalsen
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Palmesteynstraat 6 Deil
Gecoördineerd ter inzage: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Windpark Avri” en Omgevingsvergunning...
Vastgesteld Wijzigingsplan "Buitengebied Rijksstraatweg ong. Buurmalsen", geoördineerd met omgevingsvergunning...
Ontwerp bestemmingsplannen voor de kernen Beesd en Deil en ontwerp omgevingsvergunning voor een woning...
Verordening tot wijziging van de Bouwverordening gemeente Geldermalsen 2013
Gemeente Geldermalsen - verkeersbesluit wijzigen venstertijden - Geldersestraat (winkelgebied) Geldermalsen
Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geldermalsen 2015
Marktverordening gemeente Geldermalsen 2017
Marktverordening gemeente Geldermalsen 2017
BEKENDMAKING
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Oude Hoevenseweg 8 Tricht”, gemeente Geldermalsen
Verordening culturele en sportieve deelname 2017
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - J. van Zantenstraat 79 Meteren
Gemeente Geldermalsen - wijziging kortparkeerzone - Voorstraat (tussen Beukenstraat en huisnummer 19)...
Gemeente Geldermalsen - Laad- en losplaats - Herman Kuijkstraat (ter hoogte van huisnr 49) Geldermalsen
Kennisgeving verleende Omgevingsvergunning Oosterhof 32 te Meteren (Geldermalsen)
Wijzigingsplan “Leidsche Hoeven-Tricht” (ontwerp), gemeente Geldermalsen
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - De Wieken 197, Geldermalsen
Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied Rijksstraatweg ong. Buurmalsen", ontwerp omgevingsvergunning en...
Ontwerp bestemmingsplan "Supermarkt Maximaplein", Geldermalsen
Ontwerp bestemmingsplan "Zonnepark A15 afslag Geldermalsen", Geldermalsen
Ontwerp bestemmingsplan "Lingehof Beesd", Geldermalsen
Regeling Beschikbaarheidsdienst gemeente Geldermalsen 2016
Publicatie Wet milieubeheer, gemeente Geldermalsen Beoordelingsplicht milieueffectrapportage Dhr. Lagerweij,...
Ontwerpbestemmingsplan “Oude Hoevenseweg 8 Tricht”, gemeente Geldermalsen
Gemeente Geldermalsen - gedeeltelijk parkeerverbod - Meersteeg (De Pluk) Geldermalsen
Gecoördineerd ter inzage:Ontwerpbestemmingsplan “Windpark Avri” en Ontwerp omgevingsvergunning Windpark...
Coördinatiebesluit Windpark Deil en ter inzage legging ontwerpbestemmingsplannen Windpark Deil en ontwerp...
Kennisgeving Ontwerpbesluit-omgevingsvergunning Oosterhof ong. te Meteren (Geldermalsen)
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - A.H.H. Tolhuisenstraat 17 Meteren
Ontwerpbestemmingsplan“De Plantage Zuidwest”