7.4

Vergunningen Geldermalsen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Geldermalsen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Geldermalsen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Burg. Vernedelaan 2-002 Geldermalsen
Ontwerpbestemmingsplan“Bedrijventerrein Hondsgemet-Zuid 2017”
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Burg. Vernedelaan 2-111
Eerste wijziging verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Geldermalsen 2017
Gemeente Geldermalsen - verkeersbesluit onderplicht fietspad - noordzijde Kalenberg, Meteren
Kennisgeving verleende Omgevingsvergunning Wilhelminazijstraat 1a Meteren (Geldermalsen)
Publicatie gecoördineerde vaststelling ambtshalve gewijzigd wijzigingsplan “Prinses Julianaweg 1 te Geldermalsen”,...
Verordening toeristenbelasting gemeente Geldermalsen 2017
Verordening rioolheffing gemeente Geldermalsen 2017
Verordening reclamebelasting gemeente Geldermalsen 2017
Verordening parkeerbelastingen gemeente Geldermalsen 2017
Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Geldermalsen 2017
Verordening marktgelden gemeente Geldermalsen 2017
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Geldermalsen 2017
Verordening hondenbelasting gemeente Geldermalsen 2017
Legesverordening gemeente Geldermalsen 2017
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Haagdoornstraat 11 Geldermalsen
Rectificatie bekendmaking (gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hondsgemet Zuid,...
Vastgesteld bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hondsgemet Zuid, herziening 3", Geldermalsen
Kennisgeving ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Wilhelminazijstraat 1a Meteren (Geldermalsen)
Voorontwerpbestemmingsplan Windpark Deil, gemeente Geldermalsen
Gemeente Geldermalsen - maatregelen tijdens uitbreiding supermarkt - Dorpsplein Beesd
Gemeente Geldermalsen - 30 km/u en parkeerverbod - Langendijk, Acquoy
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Palmesteynstraat 23 Deil
Gemeente Geldermalsen - wijzigen voorrangssituatie en snelheid - Bentinckshof, Meteren
Wijziging Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 gemeente Geldermalsen
Wijziging Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Geldermalsen
Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Geldermalsen
Verordening cliëntenparticipatie Werkzaak Rivierenland 2016
Gemeente Geldermalsen - bebording - Swartjeshof en Schagenhof, Meteren
Ontwerp wijzigingsplan “Prinses Julianaweg 1 te Geldermalsen”, ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp...
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Kuyperstraat 17 Geldermalsen
Gemeente Geldermalsen - tijdelijke maatregelen - "Bastide", Plantage, Geldermalsen
Gemeente Geldermalsen - opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Ringelesteinstraat 3 Deil
Gemeente Geldermalsen - opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Bantamlaan 20 Tricht
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘GELDERMALSEN WOONGEBIED 2011, 1e HERZIENING’
Gemeente Geldermalsen - afsluiting weg rondom JOP bij brug - Veerweg, Beesd
Gemeente Geldermalsen - verbod te parkeren op vrijdag 06.30-16.00 uur op strook - Kostverlorenkade,...
Gemeente Geldermalsen - Lingewaarden en Rijnstraat, - Geldermalsen
Kennisgeving verleende Omgevingsvergunning Acquoysemeer 24a te Acquoy (Geldermalsen)
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’
Bestemmingsplan Homburg NoordBeesd (gemeente Geldermalsen) gewijzigd vastgesteld.
Gemeente Geldermalsen - aanpassing parkeerplaatsen vrachtwagens, autobussen en personenauto's - Rijnstraat...
Gemeente Geldermalsen - Nieuwe versie eenrichtingsverkeer - Haarakker Rhenoy
Kennisgeving ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Acquoysemeer 24a te Acqouy (Geldermalsen)
Nadere regeling mantelzorgcompliment Geldermalsen
Gemeente Geldermalsen - éénrichtingsverkeer - Haarakker, Rhenoy
Wijzigingsplan “Zwartekamp 12 Geldermalsen”, Geldermalsen
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Notarisappel 32, Geldermalsen
Gemeente Geldermalsen - aanpassen parkeerverbodzone centrum Geldermalsen - H. Kuijkstraat