7.4

Vergunningen Geldermalsen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Geldermalsen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Geldermalsen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp bestemmingsplan “Bedrijventerrein Hondsgemet Zuid, herziening 3”, Geldermalsen
Verordening tot tweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldermalsen...
INSPRAAK
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - De Wieken 175 Geldermalsen
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Rijksstraatweg, Geldermalsen
Verordening Adviesraad voor het sociaal domein gemeente Geldermalsen 2016
Gemeente Geldermalsen - kortparkeerzone - Voorstraat (tussen Beukenstraat en huisnummer 18), Beesd
Verordening stimulering verbeteren beeldkwaliteit private kavels en gebouwen bedrijventerreinen West...
Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Geldermalsen 2016
Geharmoniseerd bevoegdhedenregister gemeente Geldermalsen 2016
Bevoegdhedenregister Concernstaf 2016 gemeente Geldermalsen
Aanwijzingsbesluit Heffings- en/of Invorderingsambtenaar 2016 gemeente Geldermalsen
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Rhenoy Noord’, Geldermalsen
Ontwerp bestemmingplan Homburg Noord te Beesd (gemeente Geldermalsen) ter inzage
Gemeente Geldermalsen - parkeren op trottoir - Oudenhof, Deil
Gemeente Geldermalsen - eenzijdig (brom)fietspad - Rijksstraatweg, Meteren
Gemeente Geldermalsen - Gehandicaptenparkeerplaats - L. Wildschutstraat 36, Meteren
Kennisgeving terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Deil (concept), gemeente Geldermalsen.
Gemeente Geldermalsen - woonerf - 25 junistraat, Tricht
Tweede wijziging legesverordening gemeente Geldermalsen 2016
Eerste wijziging verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Geldermalsen 2016
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Peppelbos 7 Geldermalsen
Rectificatie
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - Prinsenhof, Geldermalsen
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting gemeente Geldermalsen 2016
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing gemeente Geldermalsen 2016
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelastinggemeente Geldermalsen 2016
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen gemeente Geldermalsen 2016
Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening gemeente Geldermalsen 2016
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 gemeente Geldermalsen
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Geldermalsen 2016.
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Geldermalsen 2016
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen,kabels, draden of...
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 gemeente Geldermalsen
Gemeente Geldermalsen - eenrichtingverkeer vrachtwagens - H. Kuijkstraat, Geldermalsen
Gemeente Geldermalsen - Woonerf - Donkere Gaart 10 t/m 28, Tricht
Besluit elektronische kennisgeving en bekendmaking Avri
Gecoördineerd ter inzage: gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Linge’s Zorglandgoed 2015” en verleende...
Publicatie vaststelling bestemmingsplan “Koningsweg 22” en “Beeldkwaliteitsplan “Koningsweg” te Geldermalsen
Vastgesteld bestemmingsplan “Dorpsplein 2-4 te Beesd”
Gemeente Geldermalsen - verkeersbesluit parkeerplaatsen bestemd voor vrachtauto's en autobussen, gemeente...
Verordening tot tweede wijziging van de “Legesverordening gemeente Geldermalsen 2015”
Verleende omgevingsvergunning Plettenburglaan 1, Geldermalsen
Gemeenschappelijke regeling Avri
Vastgesteld bestemmingsplan “De Lingewaarden, 1e herziening”, definitieve beschikking hogere grenswaarden...
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geldermalsen 2015
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats - J. van Zantenstraat 69, Meteren
Gemeente Geldermalsen - gehandicaptenparkeerplaats nabij - Jan van Zantenstraat 67, Meteren
Instellingsbesluit Speerpuntberaden Regio Rivierenland
Besluit elektronische kennisgeving en bekendmaking Regio Rivierenland