6.6

Vergunningen Geldrop-Mierlo

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Geldrop-Mierlo. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Geldrop-Mierlo. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Geldrop-Mierlo 2020
Verordening jeugdhulp gemeente Geldrop-Mierlo 2018
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning 't Geluk 2 5662HV Geldrop
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat 21 5664AP Geldrop
Gemeente Geldrop-Mierlo - Verleende aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide procedure - restaureren...
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning - Vuurdoorn 7 5666AW Geldrop
Gemeente Geldrop-Mierlo - Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning - complementeren afvalstoffenlijst...
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning Meers 10 5662TW Geldrop
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rielsedijk 56 5663PK Geldrop
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning Lorien 11 5663SM Geldrop
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning Langenakker ongenummerd (openbare ruimte nabij huisnummer...
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening vergunningen APV/bijzondere wetten - Libertyloop - 19 september -...
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening vergunningen APV/bijzondere wetten - kermis in Geldrop van 4 t/m...
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening vergunningen APV/bijzondere wetten - gewijzigde alcoholvergunning...
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening vergunningen APV/bijzondere wetten - Plaatsen schaftkeet + materialen...
Besluit verzoek onttrekken percelen Bogardeind aan het openbaar verkeer
Ontwerp Nota bodembeheer 2021, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Geldrop-Mierlo
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening vergunningen APV/bijzondere wetten - ophalen zwerfafval + buurtfeest...
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening vergunningen APV/bijzondere wetten - Open dag - wijkcentrum De Dreef,...
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning - Nuenenseweg 25 5667BA Geldrop
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening vergunningen APV/bijzondere wetten - plaatsen bouwmaterialen/steiger...
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening vergunningen APV/bijzondere wetten - plaatsen steiger voor woning...
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening omgevingsvergunning - vervangen pannendak - Hulst 10, Geldrop
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning - Legolas 14 5663TA Geldrop
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning - Lorien 2 5663SM Geldrop
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening omgevingsvergunning - verlengen tijdelijke BOR-ontheffing - Weijer...
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning Burgemeester Verheugtstraat 66 5731AL Mierlo
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning - AANVRAAG Heilige Geeststraat 2 5664AV Geldrop
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning -  Adelaartlaan ongenummerd (openbare ruimte ter...
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning Hulst 43 5662TD Geldrop
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning Leemkuylen 34 5662VR Geldrop
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning Linze 13 5667AH Geldrop
Kennisgeving ontvangst Omgevingsvergunning Nuenenseweg 31 5667BA Geldrop
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening vergunningen APV/bijzondere wetten - exploitatievergunning - Dommeldalseweg...
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - oprichten woonhuis -...
Gemeente Geldrop-Mierlo - vastgesteld wijzigingsplan - Ruimte voor Ruimte - Aardborstweg 19a, Mierlo
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening vergunningen APV/bijzondere wetten - exploitatievergunning - Markstraat...
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening vergunningen APV/bijzondere wetten - plaatsen steiger - 13-09-2021...
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - verbouwen voormalige...
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening vergunningen APV/bijzondere wetten - (fun)triathlon - 4 september...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester Termeerstraat 26 in Mierlo
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening omgevingsvergunning met uitgebreide procedure - mogelijk maken van...
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning Erebor 6 5661AM Geldrop
Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning Grote Bos 6 5666AZ Geldrop, Grote...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hout West in Geldrop
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning -  Bogardeind 84 5664EK Geldrop
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning - Losweg 9 5663AR Geldrop
Gemeente Geldrop-Mierlo - verlening omgevingsvergunning - plaatsen tijdelijke woonunit - Burgemeester...
Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning - van Gennipstraat 5 5666RT Geldrop
Kennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning Adelaartlaan ongenummerd (openbare ruimte ter hoogte...