• Vergunningen»
  • Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Vergunningen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Leidraad Invordering GBLT versie 2019 detail
Bevoegdhedenregister m.i.v. heffingsjaar 2019 detail
Inkoopbeleid 2019 detail
Archiefverordening GBLT 2018 detail
Beheerregeling Informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT 2018 detail
Richtlijnen voor meting, bemonstering, analyse en berekening GBLT 2019 detail
Besluit gegevensverstrekking GBLT detail
Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vallei en Veluwe II) detail
Besluit gegevensverstrekking GBLT detail
Aanwijzingsbesluit van de ambtenaar belast met de heffing, de Woz-ambtenaar en de ambtenaar belast met de invordering van GBLT detail
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vallei en Veluwe) detail
Richtlijnen voor meting, bemonstering, analyse en berekening GBLT 2018 detail
Leidraad Invordering GBLT versie 2016 detail
Leidraad Invordering GBLT versie 2016 detail
Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017 detail
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vechtstromen) detail
Richtlijnen voor meting, bemonstering, analyse en berekening ten behoeve van de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing detail
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Rijn en IJssel) detail
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Drents Overijsselse Delta) detail