Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Leidraad Invordering GBLT versie 2019 25-03-2019 25-05-2019 detail
Bevoegdhedenregister m.i.v. heffingsjaar 2019 19-03-2019 19-05-2019 detail
Inkoopbeleid 2019 16-01-2019 16-03-2019 detail
Archiefverordening GBLT 2018 11-12-2018 11-02-2019 detail
Beheerregeling Informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT 2018 11-12-2018 11-02-2019 detail
Richtlijnen voor meting, bemonstering, analyse en berekening GBLT 2019 08-11-2018 08-01-2019 detail
Besluit gegevensverstrekking GBLT 08-11-2018 08-01-2019 detail
Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vallei en Veluwe II) 19-03-2018 19-05-2018 detail
Besluit gegevensverstrekking GBLT 19-03-2018 19-05-2018 detail
Aanwijzingsbesluit van de ambtenaar belast met de heffing, de Woz-ambtenaar en de ambtenaar belast met de invordering van GBLT 25-01-2018 25-03-2018 detail
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vallei en Veluwe) 24-01-2018 24-03-2018 detail
Richtlijnen voor meting, bemonstering, analyse en berekening GBLT 2018 17-11-2017 17-01-2018 detail
Leidraad Invordering GBLT versie 2016 09-10-2017 09-12-2017 detail
Leidraad Invordering GBLT versie 2016 28-06-2017 28-08-2017 detail
Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017 01-03-2017 01-05-2017 detail
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vechtstromen) 23-02-2017 23-04-2017 detail
Richtlijnen voor meting, bemonstering, analyse en berekening ten behoeve van de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing 23-02-2017 23-04-2017 detail
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Rijn en IJssel) 23-02-2017 23-04-2017 detail
Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Drents Overijsselse Delta) 23-02-2017 23-04-2017 detail