7.5

Vergunningen Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Jaarstukken 2019 GBTwente
Wijziging invorderingsrente GBTwente
Algemene arbeidsvoorwaarden Enschede
Leidraad invordering GBTwente 2020
Begroting 2021 GBTwente
Leidraad invordering GBT 2019
Reglement cameratoezicht Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
DIR2019016 AANWIJZINGSBESLUIT GEMEENTELIJKE BELASTINGDEURWAARDER INVONED DECEMBER 2019
DIR2019012 Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Berkelland 2020
DIR2019010 Beleidsregels gemeente Bronckhorst voor het aanwijzen van een belanghebbende en een belastingplichtige...
DIR2019013 Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Bronckhorst 2020
DIR2019015 AANSTELLINGSBESLUIT GEMEENTELIJKE BELASTINGDEURWAARDER INVONED DECEMBER 2019
DIR2019004_MANDAATBESLUIT EXTERNE HEFFING EN INNING ENSCHEDE 2019
Incassoreglement Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2019
DIR2019001 MANDAATBESLUIT GEMEENTELIJKE BELASTINGDEURWAARDER BERKELLAND 2019
DIR2019003 AANSTELLING- en AANWIJZINGSBESLUIT GEMEENTELIJKE BELASTINGDEURWAARDER Invoned 2019
DIR2019002 MANDAATBESLUIT GEMEENTELIJKE BELASTINGDEURWAARDER BRONCKHORST 2019
AB2019007 overzicht besluiten 2018 AB GBTwente
AB2019008-1 Visiedocument GBTwente
DIR2019006 Beleidsregels klantvriendelijk handhaven parkeerbelasting Hengelo
AB2019006 Overzicht besluiten 2018 DB GBTwente
1e Gewijzigde Begroting 2019
Jaarstukken GBT 2018
AB2019014 BESTUURS RAPPORTAGE GBTwente
Besluit gegevensverstrekking GBTwente
Aanwijzing accountant jaarrekening 2020-2022
Controleprotocol van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voor 2019
BEGROTING 2020 en MEERJAREN-PERSPECTIEF 2021 - 2023
Incassoreglement Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2019
DB2018037-3 Leidraad Invordering GBT 2019
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo,...
Incassoreglement Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2019
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo,...
DB2018037-3 Leidraad Invordering GBT 2019
Jaarstukken GBT 2017
Incassoreglement Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2019
Voorstel voor het Algemeen Bestuur
Voorstel voor het Algemeen Bestuur
Voorstel voor het Algemeen Bestuur
Vergadering AB 22 juni 2017
Voorstel voor het Algemeen Bestuur
Discussiestuk voor het Algemeen Bestuur
Vaststellen van de, op bijgevoegde lijst, genoemde (te nemen) beheersmaatregelen inzake mogelijke frauderisico’s.
DB vergadering 13 april 2017
Voorstel voor het Algemeen Bestuur
Voorstel voor het algemeen bestuur
DIR2018010 Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige 2019
AB2018031 Voorstel vaststellen 2e gewijzigde begroting 2018
AB2018034 Overzicht uitgangspunten per deelnemer GBT inzake uitbesteding accountancy
AB2018037 Voorstel voor het Algemeen Bestuur GBT