Vergunningen Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
AB2019008-1 Visiedocument GBTwente
AB2019007 overzicht besluiten 2018 AB GBTwente
1e Gewijzigde Begroting 2019
AB2019006 Overzicht besluiten 2018 DB GBTwente
DIR2019006 Beleidsregels klantvriendelijk handhaven parkeerbelasting Hengelo
Jaarstukken GBT 2018
AB2019014 BESTUURS RAPPORTAGE GBTwente
Besluit gegevensverstrekking GBTwente
Controleprotocol van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voor 2019
Aanwijzing accountant jaarrekening 2020-2022
BEGROTING 2020 en MEERJAREN-PERSPECTIEF 2021 - 2023
Incassoreglement Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2019
DB2018037-3 Leidraad Invordering GBT 2019
Incassoreglement Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2019
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo,...
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo,...
Incassoreglement Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2019
Jaarstukken GBT 2017
DB2018037-3 Leidraad Invordering GBT 2019
Voorstel voor het Algemeen Bestuur
Voorstel voor het Algemeen Bestuur
Voorstel voor het Algemeen Bestuur
Vergadering AB 22 juni 2017
Voorstel voor het Algemeen Bestuur
DB vergadering 13 april 2017
Vaststellen van de, op bijgevoegde lijst, genoemde (te nemen) beheersmaatregelen inzake mogelijke frauderisico’s.
Discussiestuk voor het Algemeen Bestuur
Voorstel voor het Algemeen Bestuur
Voorstel voor het algemeen bestuur
AB2018029 Voorstel vaststellen verslag AB GBT 11 oktober 2018
AB2018033 Voorstel uitgevoerde controles op werking beheersmaatregelen voor het Algemeen Bestuur GBT
AB2018035 Voorstel werking informatiebeveiligingsbeleid voor het Algemeen Bestuur GBT
AB2018036 Voorstel Algemeen Bestuur GBT
DIR 2018014 Regeling budgethouders GBT 2019
AB18028 Voorstel vaststellen agenda 20 december 2018 voor het Algemeen Bestuur GBT
AB2018031 Voorstel vaststellen 2e gewijzigde begroting 2018
AB2018034 Overzicht uitgangspunten per deelnemer GBT inzake uitbesteding accountancy
DIR2018010 Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige 2019
AB2018037 Voorstel voor het Algemeen Bestuur GBT
DIR2018011Besluit vaststelling aangiftebiljetten gemeentelijke belastingen
DIR2018012 Besluit vaststelling aangiftebiljetten gemeente Berkelland
DIR2018013 Besluit vaststelling aangiftebiljetten gemeente Bronckhorst
DIR2018009 Beleidsregels 2019 aanwijzen belastingplichtige Berkelland
DIR2018008 Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige 2019
DIR2018010 Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige 2019
AB201810 Agenda AB GBT 12-04-2018
Vaststellen van de, op bijgevoegde lijst, genoemde (te nemen) beheersmaatregelen inzake mogelijke frauderisico’s.
Discussiestuk voor het Algemeen Bestuur
AB2018009_Jaarstukken 2017 GBT
AB2018014 agena AB GBT 21-06-2018