Vergunningen Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Incassoreglement Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2019
DB2018037-3 Leidraad Invordering GBT 2019
Incassoreglement Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2019
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo,...
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo,...
DB2018037-3 Leidraad Invordering GBT 2019
Jaarstukken GBT 2017
Incassoreglement Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2019
Voorstel voor het Algemeen Bestuur
Voorstel voor het Algemeen Bestuur
Voorstel voor het Algemeen Bestuur
Vergadering AB 22 juni 2017
DB vergadering 13 april 2017
Voorstel voor het Algemeen Bestuur
Voorstel voor het Algemeen Bestuur
Discussiestuk voor het Algemeen Bestuur
Vaststellen van de, op bijgevoegde lijst, genoemde (te nemen) beheersmaatregelen inzake mogelijke frauderisico’s.
Voorstel voor het algemeen bestuur
AB2018029 Voorstel vaststellen verslag AB GBT 11 oktober 2018
DIR2018010 Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige 2019
AB2018037 Voorstel voor het Algemeen Bestuur GBT
AB2018034 Overzicht uitgangspunten per deelnemer GBT inzake uitbesteding accountancy
AB2018031 Voorstel vaststellen 2e gewijzigde begroting 2018
AB18028 Voorstel vaststellen agenda 20 december 2018 voor het Algemeen Bestuur GBT
DIR 2018014 Regeling budgethouders GBT 2019
AB2018036 Voorstel Algemeen Bestuur GBT
AB2018035 Voorstel werking informatiebeveiligingsbeleid voor het Algemeen Bestuur GBT
AB2018033 Voorstel uitgevoerde controles op werking beheersmaatregelen voor het Algemeen Bestuur GBT
DIR2018012 Besluit vaststelling aangiftebiljetten gemeente Berkelland
DIR2018011Besluit vaststelling aangiftebiljetten gemeentelijke belastingen
DIR2018013 Besluit vaststelling aangiftebiljetten gemeente Bronckhorst
DIR2018008 Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige 2019
DIR2018009 Beleidsregels 2019 aanwijzen belastingplichtige Berkelland
DIR2018010 Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige 2019
AB2018009_Jaarstukken 2017 GBT
AB201810 Agenda AB GBT 12-04-2018
AB2018023 agenda DB GBT 11-10-2018
Vergadering AB 22 juni 2017
DB vergadering 13 april 2017
Vaststellen van de, op bijgevoegde lijst, genoemde (te nemen) beheersmaatregelen inzake mogelijke frauderisico’s.
Discussiestuk voor het Algemeen Bestuur
AB2018014 agena AB GBT 21-06-2018
DIR2018002 AANSTELLING- en AANWIJZINGSBESLUIT GEMEENTELIJKE BELASTINGDEURWAARDER
DIR2018001 MANDAATBESLUIT EXTERNE HEFFING EN INNING BORNE
DIR2018001 MANDAATBESLUIT EXTERNE HEFFING EN INNING BORNE
DIR2018001 MANDAATBESLUIT EXTERNE HEFFING EN INNING BORNE
AB2017023 2e gewijzigde begroting 2017
AB2017024 Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Verlenging contract Accountantsdiensten Gemeentelijk...
AB2017025 Voorstel frauderisico’s Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
DB2017037-1 Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari 2017 Gemeentelijk...