Vergunningen Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Incassoreglement Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2019 detail
DB2018037-3 Leidraad Invordering GBT 2019 detail
Incassoreglement Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2019 detail
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand 2019 detail
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand 2019 detail
DB2018037-3 Leidraad Invordering GBT 2019 detail
Jaarstukken GBT 2017 detail
Incassoreglement Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2019 detail
Voorstel voor het Algemeen Bestuur detail
Voorstel voor het Algemeen Bestuur detail
Voorstel voor het Algemeen Bestuur detail
Vergadering AB 22 juni 2017 detail
DB vergadering 13 april 2017 detail
Voorstel voor het Algemeen Bestuur detail
Voorstel voor het Algemeen Bestuur detail
Discussiestuk voor het Algemeen Bestuur detail
Vaststellen van de, op bijgevoegde lijst, genoemde (te nemen) beheersmaatregelen inzake mogelijke frauderisico’s. detail
Voorstel voor het algemeen bestuur detail
AB2018029 Voorstel vaststellen verslag AB GBT 11 oktober 2018 detail
DIR2018010 Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige 2019 detail
AB2018037 Voorstel voor het Algemeen Bestuur GBT detail
AB2018034 Overzicht uitgangspunten per deelnemer GBT inzake uitbesteding accountancy detail
AB2018031 Voorstel vaststellen 2e gewijzigde begroting 2018 detail
AB18028 Voorstel vaststellen agenda 20 december 2018 voor het Algemeen Bestuur GBT detail
DIR 2018014 Regeling budgethouders GBT 2019 detail
AB2018036 Voorstel Algemeen Bestuur GBT detail
AB2018035 Voorstel werking informatiebeveiligingsbeleid voor het Algemeen Bestuur GBT detail
AB2018033 Voorstel uitgevoerde controles op werking beheersmaatregelen voor het Algemeen Bestuur GBT detail
DIR2018012 Besluit vaststelling aangiftebiljetten gemeente Berkelland detail
DIR2018011Besluit vaststelling aangiftebiljetten gemeentelijke belastingen detail
DIR2018013 Besluit vaststelling aangiftebiljetten gemeente Bronckhorst detail
DIR2018008 Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige 2019 detail
DIR2018009 Beleidsregels 2019 aanwijzen belastingplichtige Berkelland detail
DIR2018010 Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige 2019 detail
AB2018009_Jaarstukken 2017 GBT detail
AB201810 Agenda AB GBT 12-04-2018 detail
AB2018023 agenda DB GBT 11-10-2018 detail
Vergadering AB 22 juni 2017 detail
DB vergadering 13 april 2017 detail
Vaststellen van de, op bijgevoegde lijst, genoemde (te nemen) beheersmaatregelen inzake mogelijke frauderisico’s. detail
Discussiestuk voor het Algemeen Bestuur detail
AB2018014 agena AB GBT 21-06-2018 detail
DIR2018002 AANSTELLING- en AANWIJZINGSBESLUIT GEMEENTELIJKE BELASTINGDEURWAARDER detail
DIR2018001 MANDAATBESLUIT EXTERNE HEFFING EN INNING BORNE detail
DIR2018001 MANDAATBESLUIT EXTERNE HEFFING EN INNING BORNE detail
DIR2018001 MANDAATBESLUIT EXTERNE HEFFING EN INNING BORNE detail
AB2017023 2e gewijzigde begroting 2017 detail
AB2017024 Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Verlenging contract Accountantsdiensten Gemeentelijk Belastingkantoor Twente detail
AB2017025 Voorstel frauderisico’s Gemeentelijk Belastingkantoor Twente detail
DB2017037-1 Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari 2017 Gemeentelijk Belastingkantoor Twente detail