Vergunningen Gemert-Bakel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemert-Bakel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemert-Bakel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Kloosterweide 5 en 7 in Milheeze’ detail
Bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Kloosterweide 5 en 7 in Milheeze’ detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gemert-Bakel detail
Ontwerpwijzigingsplan Kapelweg 40 in Handel detail
Bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Ripsestraat ong. in De Rips’ detail
Gemert-Bakel - Instellen eenzijdig parkeerverbod - Oude-Bakelsedijk, westzijde detail
Vastgesteld wijzigingsplan Peeldijk 22 in Milheeze detail
Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Gemert-Bakel 2019 detail
Ontwerpwijzigingsplan Schouw 7 in Bakel detail
Ontwerp van het wijzigingsplan Peperbus ongen. In Gemert detail
Vastgestelde bestemmingsplannen “Woon-Werkgebied Elsendorp” en “Heerebosch fase 2” detail
Aanmeldingsnotitie verandering veebedrijf Rooije-Hoefsedijk 41 Gemert, Wet milieubeheer detail
Gemeente Gemert-Bakel - oplaadpunt elektrisch voertuig, - Pater Dr. Loffeldstraat detail
Ontwerp-wijzigingsplan “Groesvlaas 3 in Milheeze” detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Gemert-Bakel detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 detail
Groene Kaart detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gemert-Bakel detail
Toepassing coördinatieregeling project Witrijt in Milheeze   detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Kruisberglaan 17 De Rips detail
Verordening Groenfonds Gemert-Bakel detail
Bestemmingsplan “Herziening Neerakker, Fase I” met ID-nummer NL.IMRO.1652.NeerakkerFaseI-VA01 ter inzage detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Gemert-Bakel detail
Gemeente Gemert-Bakel - gehandicaptenparkeerplaats, - Predikherenstraat detail
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, december 2018 detail
Ontwerp-wijzigingsplan "Peeldijk 22 in Milheeze" detail
Gemeente Gemert-Bakel - oplaadpunt elektrisch voertuig - Jacob Catsstraat detail
Gemeente Gemert-Bakel - Instellen 30 km/u-zone - Doonheide, Gemert detail
Medische Verwijsroute Gemert-Bakel 2019 detail
Beleidsregels bijdrageregeling waardevolle bomen detail
Vaststellingsbesluit financiële bijdrage waterbergingsfonds detail
Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag Gemert-Bakel 2019 detail
Vestiging wet voorkeursrecht gemeenten artikel 5 (Wvg) detail
Bebouwde kom grens wet natuurbescherming detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gemert-Bakel detail
Ontwerp bestemmingsplannen Gemert-Bakel ter inzage detail
Rectificatie Verordening waterbergingsfonds Gemert-Bakel detail
Vastgesteld bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied 2017" voor de locaties Hilakker 10 en 10a in Bakel detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2018” detail
Gemeente Gemert-Bakel - Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats - Leemrand, Gemert detail
Gemeente Gemert-Bakel - wegversmalling met voorrangsregeling - Gemertseweg te Bakel detail
Gemeente Gemert-Bakel - aanleg zebrapad - Kapelaanstraat detail
Gemeente Gemert-Bakel - inrichten taxistandplaatsen - De Stroom en Mariënburg detail
Gemeente Gemert-Bakel - instellen knip - noordelijke parallelweg Helmondsestraat te Bakel detail
Gemeente Gemert-Bakel - éénrichtingsverkeer en kruispuntaanpassingen, - Project Presidentenbuurt detail
Gemeente Gemert-Bakel - éénrichtingsverkeer en kruispuntaanpassingen, - Project Presidentenbuurt detail
Gemeente Gemert-Bakel - éénrichtingsverkeer en kruispuntaanpassingen, - Project Presidentenbuurt detail
Gemeente Gemert-Bakel - éénrichtingsverkeer, - Project Presidentenbuurt detail
Verordening waterbergingsfonds Gemert-Bakel detail
Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering gemeente Gemert-Bakel detail