Vergunningen Gemert-Bakel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemert-Bakel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemert-Bakel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Wijzigingsplan “Gerele Peel 49 in Elsendorp”
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Zuidoost van 27 maart 2020
Wijzigingsplan “Gerele Peel 49 in Elsendorp”
Besluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020
Aanwijzingsbesluit ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020’
Ontwerp bestemmingsplan De Oude Bron te Handel ter inzage
Ontwerp bestemmingsplan De Oude Bron te Handel ter inzage
Beleidsregel individuele inkomenstoeslag gemeente Gemert-Bakel 2020
Verordening individuele inkomenstoeslag Gemert-Bakel 2020
Aanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 16 maart 2020
Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maart 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Ontwerp bestemmingsplan Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, april 2020 ter inzage
Ontwerp bestemmingsplan Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, april 2020 ter inzage
Beleidsregels Tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Gemeente Gemert-Bakel 2020
Beleidsregels bijstandverlening zelfstandigen Gemert-Bakel 2020
Mandaatregeling Gemert-Bakel 2020
Mandaatregeling gemeente Gemert-Bakel 2014
Gemert-Bakel - opheffen voorrangsregeling - Kruispunt De Stroom – Kapelaanstraat
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Peeldijk ong. in Handel’
Gemert-Bakel - Instellen éénrichtingsverkeer en (tijdelijk) parkeerverbod - Doctor Douvenstraat, inclusief...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Peeldijk ong. in Handel’
Gemert-Bakel - Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats - Pastoor Attendorenstraat te Gemert
Ontwerp bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied, Herziening Zandstraat 2020 ter inzage
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Stedelijke gebieden Groeskuilenstraat’ en ‘Buitengebied’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Stedelijke gebieden Groeskuilenstraat’ en ‘Buitengebied’
Ontwerp bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied, Herziening Zandstraat 2020 ter inzage
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
Verordening op de ambtelijke bijstand aan de raad en de raadscommissies
Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater
Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken
Gemert-Bakel - Instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Elzenhof, Gemert
Gemert-Bakel - Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats - Heggeroosstraat in Bakel
Uitwerkingsplan “Wolfsveld kavel 24 en 104”
Uitwerkingsplan “Wolfsveld kavel 24 en 104”
Gemert - Aanwijzen van parkeerplaats(en) voor het opladen van elektrische voertuigen - Ridderplein te...
Beleidsregels ontheffing blauwe zone Gemert-Bakel 2020
Ontwerp wijzigingsplan “Gerele Peel 49 in Elsendorp”
Aanmeldingsnotitie Elsendorpseweg 97 te Elsendorp, Wet Milieubeheer
Ontwerp wijzigingsplan “Gerele Peel 49 in Elsendorp”
Verordening Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Gemert-Bakel
Wijzigingsplan Groesvlaas 3 te Milheeze
Wijzigingsplan Groesvlaas 3 te Milheeze
Besluit model en gebruik nachtregister
Besluit op aanmeldingsnotitie Muiizenhol 1 te Bakel
Nadere regels gegevens digitaal nachtregister Verordening Toeristenbelasting Gemert-Bakel 2020
Mandaatregister Gemert-Bakel 2020
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2020
Monumentenverordening 2011 gemeente Gemert-Bakel