7.4

Vergunningen Gemert-Bakel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemert-Bakel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemert-Bakel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Gemert-Bakel - voorontwerpbestemmingsplan - plan MER en meerwaardeplan Proeftuin Elsendorp
Gemeente Gemert-Bakel - aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemert-Bakel - Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats - Misse, Gemert
Gemeente Gemert-Bakel - Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats - Prinzenstraat, Gemert
Gemeente Gemert-Bakel - ontwerpbestemmingsplan - Gemert-Bakel buitengebied, herziening januari 2021 ter...
Gemeente Gemert-Bakel - ontwerpbestemmingsplan - Gemert-Bakel buitengebied, herziening januari 2021 ter...
Gemeente Gemert- Bakel - afsluiting - Nonnengang Gemert
Gemeente Gemert-Bakel - Ontwerpbestemmingsplan Herziening Fitland e.o. ter inzage
Gemeente Gemert-Bakel - Ontwerpbestemmingsplan Herziening Fitland e.o. ter inzage
Gemeente Gemert-Bakel - 30 km/u zone - Leeuwerikweg, De Mortel
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluiten water- en ontgrondingenvergunning plan ‘Witrijt’
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluiten water- en ontgrondingenvergunning plan ‘Witrijt’
Ontwerpwijzigingsplan Dassencompensatie Witrijt
Ontwerpwijzigingsplan Dassencompensatie Witrijt
Besluit geen uitgebreide milieueffectrapportage
Gemert-Bakel - Aanwijzen van een verplicht fietspad - Wolfbosscheweg, Gemert
Gemert-Bakel - instellen van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer op de - Wolfbosscheweg, Gemert
Verordening beslistermijn Schuldhulpverlening
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Kruiseind 87 in Gemert’
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Kruiseind 87 in Gemert’
Beleidsregels algemeen gebruikelijke voorzieningen Gemert-Bakel 2021
Toestemming college tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
Verordening hondenbelasting Gemert-Bakel 2021
Ontwerpwijzigingsplan Greef 6 in Milheeze
Ontwerpwijzigingsplan Greef 6 in Milheeze
Vastgesteld Wijzigingsplan Keizersberg 45 te Elsendorp
Vastgesteld Wijzigingsplan Keizersberg 45 te Elsendorp
DOS-2021-22183
Besluit tot het weren van parkeren van vrachtauto's in de bebouwde kommen van Elsendorp, Gemert, Handel...
Besluit tot het weren van parkeren van vrachtauto's in de bebouwde kommen van Bakel, Milheeze en De Rips
Uitvoeringsbesluit op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening artikel 2.4.8 inzake aanwijzing...
Besluiten op aanmeldingsnotitie Mathijseind 10 te Bakel
Besluit tot het verbieden van het parkeren van caravans, kampeerwagens etc. op de (openbare) weg in de...
Bekendmaking besluit uitgebreide omgevingsvergunning ‘Boekelseweg 28-30 in Handel’
Bekendmaking besluit uitgebreide omgevingsvergunning ‘Boekelseweg 28-30 in Handel’
Gemert-Bakel - Aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische - Wassenaarstraat...
Gemert-Bakel - Instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Oudestraat in Gemert
Gemert-Bakel - Instellen éénrichtingsverkeer - Griffier Corstensstraat en Rechter van Berckelstraat
Gemert-Bakel - Instellen éénrichtingverkeer - Drossard de la Courtstraat
Gemert-Bakel - Instellen éénrichtingsverkeer - Drossard Meijerstraat
Ontwerp bestemmingsplan Paterslaan De Rips ter inzage
Ontwerp bestemmingsplan Paterslaan De Rips ter inzage
Intrekkingsbesluit beleidsregels Tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang gemeente Gemert-Bakel...
Vestiging wet voorkeursrecht artikel 5 tbv uitbreiding bedrijventerrein Bakel-Milheeze
Verordening SMI kinderopvang Gemert-Bakel 2020
Legesverordening 2021
Verordening onroerendezaakbelastingen Gemert-Bakel 2021
Verordening hondenbelasting Gemert-Bakel 2021
Verordening afvalstoffenheffing en reinigings-rechten Gemert-Bakel 2021
Verordening reclamebelasting Gemert-Bakel 2021