Vergunningen Gemert-Bakel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemert-Bakel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemert-Bakel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerp bestemmingsplan “De Mortel Zuidrand” ter inzage
Ontwerp bestemmingsplan “De Mortel Zuidrand” ter inzage
Ontwerp wijzigingsplan “Keizersven 31 in Elsendorp”
Ontwerp bestemmingsplan Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2019 ter inzage
Gemeente Gemert-Bakel - Instelling éénrichtingsverkeer - Schout Coxstraat, Schout de Visscherestraat,...
Gemert-Bakel - Instelling éénrichtingsverkeer - Drossard de la Courtstraat
Gemeente Gemert-Bakel - Instelling éénrichtingsverkeer - Drossard Meijerstraat en Doctor Douvenstraat
Ontwerp wijzigingsplan “Keizersven 31 in Elsendorp”
Ontwerp bestemmingsplan Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2019 ter inzage
Gemeente Gemert-Bakel - Instelling eenrichtingsverkeer en aanpassen voorrangsituatie - Bisonstraat, Borretstraat,...
Beleidsregel hoogte bijzondere bijstand 18 – tot en met 20 jarigen niet in een inrichting verblijvend...
Gemert-Bakel - Inrichten gehandicaptenparkeerplaats - Heggeroosstraat
Beleidsregel Wet Bibob voor omgevingsvergunning milieu en omgevingsvergunning beperkte milieutoets gemeente...
Gemert-Bakel - Verkeersbesluit Aansluiting Lodderdijk - Doonheide - Kruispunt Lodderdijk - Doonheide
Wijzigingsplan Schouw 7 in Bakel
Wijzigingsplan Schouw 7 in Bakel
Bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Kloosterweide 5 en 7 in Milheeze’
Bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Kloosterweide 5 en 7 in Milheeze’
Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gemert-Bakel
Bekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Ripsestraat ong. in De Rips’
Ontwerpwijzigingsplan Kapelweg 40 in Handel
Gemert-Bakel - Instellen eenzijdig parkeerverbod - Oude-Bakelsedijk, westzijde
Vastgesteld wijzigingsplan Peeldijk 22 in Milheeze
Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Gemert-Bakel 2019
Ontwerpwijzigingsplan Schouw 7 in Bakel
Ontwerp van het wijzigingsplan Peperbus ongen. In Gemert
Vastgestelde bestemmingsplannen “Woon-Werkgebied Elsendorp” en “Heerebosch fase 2”
Aanmeldingsnotitie verandering veebedrijf Rooije-Hoefsedijk 41 Gemert, Wet milieubeheer
Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Gemert-Bakel
Ontwerp-wijzigingsplan “Groesvlaas 3 in Milheeze”
Gemeente Gemert-Bakel - oplaadpunt elektrisch voertuig, - Pater Dr. Loffeldstraat
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019
Groene Kaart
Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gemert-Bakel
Toepassing coördinatieregeling project Witrijt in Milheeze  
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Kruisberglaan 17 De Rips
Verordening Groenfonds Gemert-Bakel
Bestemmingsplan “Herziening Neerakker, Fase I” met ID-nummer NL.IMRO.1652.NeerakkerFaseI-VA01 ter inzage
Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Gemert-Bakel
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, december 2018
Gemeente Gemert-Bakel - gehandicaptenparkeerplaats, - Predikherenstraat
Gemeente Gemert-Bakel - Instellen 30 km/u-zone - Doonheide, Gemert
Gemeente Gemert-Bakel - oplaadpunt elektrisch voertuig - Jacob Catsstraat
Ontwerp-wijzigingsplan "Peeldijk 22 in Milheeze"
Medische Verwijsroute Gemert-Bakel 2019
Beleidsregels bijdrageregeling waardevolle bomen
Vaststellingsbesluit financiële bijdrage waterbergingsfonds
Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag Gemert-Bakel 2019
Vestiging wet voorkeursrecht gemeenten artikel 5 (Wvg)
Bebouwde kom grens wet natuurbescherming