6.6

Vergunningen Gemert-Bakel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemert-Bakel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemert-Bakel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsregels middelentoets gemeente Gemert-Bakel 2021
Bevoegdhedenregeling Een 10 voor de jeugd Peelgemeenten 2021
Ontwerp bestemmingsplan Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2021 ter inzage
Vaststelling van de uitslag van de Draagvlakmeting voor de ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum...
Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen 2021
Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Gemert 2021
Toestemming voor het vellen van 3 sierkersen aan Fazantstraat te De Rips
Ontwerpwijzigingsplan Heibloem 1a, Milheeze
Toestemming voor het vellen van 6 bomen aan Ripsestraat 7 en achter fabriek aan Burgemeester Wijtvlietlaan...
Toestemming voor het vellen van 2 bomen in de buurt van O.-L.-Vrouwestraat 54 te Handel
Toestemming voor het vellen van 3 sierkersen aan Leeuwerikstraat te De Rips
Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor het veranderen van de bestaande stallen...
Toestemming voor het bouwen van een tuinhuis en een overkapping aan Hof van Nazareth 33 te Gemert
Toestemming voor het vellen van 2 bomen ter hoogte van Pandelaar 48 te Gemert
Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor het verminderen van het aantal vergunde...
Toestemming voor het realiseren van een nieuwbouw woonhuis met bijgebouw aan St.-Christoffelstraat 19a...
Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor veranderen van de inrichting met een...
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan
Toestemming voor het uitbreiden van een bedrijfspand aan Oerstroom 50 te Gemert
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen aan...
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een hobbykas aan Esp 3 te Bakel
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een carport aan Oude Kerkbaan 8 te Milheeze
Vergunning geweigerd voor het realiseren van een winkel ten behoeve van eigen geteelde producten aan...
Melding gedaan voor het wijzigen van de rundveehouderij met uitbreiding van dieraantallen aan Peeldijk...
Afwijzing van een inritmelding voor het aanleggen van een uitweg aan Mgr. Hilhorststraat 53 te Gemert
Melding gedaan voor het aanleggen van een uitweg aan Milschot 43 te De Mortel
Gemeente Gemert-Bakel - plaatsen tijdelijke bushaltes - Boekelseweg, Gemert
Toestemming voor het verminderen van het aantal vergunde varkens aan Groesvlaas 4 te Milheeze
Toestemming voor intrekking omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een poort bij de loods...
Aanvraag vergunning voor het realiseren van een tijdelijke loopbrug aan Kasteel Gemert te Gemert
Toestemming voor het oprichten vleesvarkensstal en biggenstal aan Mathijseind 10 te Bakel
Toestemming voor het oprichten van een vrijstaand woonhuis met carport aan Pandelaar 118 te Gemert
Toestemming voor het bouwen van een berging en opbouw aan Wilhelminastraat 26 te Bakel
Aanvraag vergunning voor het kappen van bomen aan Pandelaar te Gemert
Verlengde beslistermijn voor het plaatsen van een vakwerkmast t.b.v. het mobiel netwerk van KPN aan Nuijeneind...
Aanvraag vergunning voor het wijzigingen mengvoederfabriek aan Fuik 13 te Handel
Verlengde beslistermijn voor het herstellen van het dak en dakkapel met zinken materialen aan Kerkstraat...
Aanvraag vergunning voor het kappen van drie sierkersen aan Fazantstraat te De Rips
Aanvraag vergunning voor het kappen van drie sierkersen aan Leeuwerikstraat te De Rips
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Heerebosch 5 te Handel
Aanvraag vergunning voor het kappen van bomen aan O.-L.-Vrouwestraat 54 te Handel
Aanvraag vergunning voor het kappen van bomen aan Ripsestraat 7 te De Rips
Verlengde beslistermijn voor het verbouwen van een woonhuis aan Sint Jansbloem 7 te Gemert
Aanvraag vergunning voor het oprichten van een werktuigenberging aan Kaweide 10 te Milheeze
Toestemming voor het realiseren van een woning met aanbouw aan Herman van der Asdonkstraat 22 te Elsendorp
Toestemming voor het plaatsen van een kleinschalige mestvergistingsinstallatie aan Esp 2 te Bakel
Toestemming voor het vellen van 2 bomen aan Handelsesteeg ter hoogte van huisnummer 27 te Gemert
Toestemming voor het vellen van 1 boom aan Geneneind 2c te Bakel
Aanvraag vergunning voor restauratie van de kopgevel van de Jezuïetenvleugel aan Kasteel Gemert - Noord-westgevel...
Ontwerp-besluit eerste herziening exploitatieplan Bedrijventerrein Wolfsveld 2010