Vergunningen Gemert-Bakel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemert-Bakel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemert-Bakel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
Verordening op de ambtelijke bijstand aan de raad en de raadscommissies
Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater
Stimuleringsbijdrage aanleg groene daken
Gemert-Bakel - Instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Elzenhof, Gemert
Gemert-Bakel - Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats - Heggeroosstraat in Bakel
Uitwerkingsplan “Wolfsveld kavel 24 en 104”
Uitwerkingsplan “Wolfsveld kavel 24 en 104”
Gemert - Aanwijzen van parkeerplaats(en) voor het opladen van elektrische voertuigen - Ridderplein te...
Beleidsregels ontheffing blauwe zone Gemert-Bakel 2020
Ontwerp wijzigingsplan “Gerele Peel 49 in Elsendorp”
Aanmeldingsnotitie Elsendorpseweg 97 te Elsendorp, Wet Milieubeheer
Ontwerp wijzigingsplan “Gerele Peel 49 in Elsendorp”
Verordening Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Gemert-Bakel
Wijzigingsplan Groesvlaas 3 te Milheeze
Wijzigingsplan Groesvlaas 3 te Milheeze
Besluit model en gebruik nachtregister
Besluit op aanmeldingsnotitie Muiizenhol 1 te Bakel
Nadere regels gegevens digitaal nachtregister Verordening Toeristenbelasting Gemert-Bakel 2020
Mandaatregister Gemert-Bakel 2020
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2020
Monumentenverordening 2011 gemeente Gemert-Bakel
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar achterblijvende heffingen
Gemert-Bakel - Instellen voorrangsregeling - Boekelseweg en Vondellaan
Tarieven 2020 algemene begraafplaatsen
Gewijzigde visie Duurzame detailhandel Gemert-Bakel
Beleidsregel Wet Bibob voor vastgoedtransacties gemeente Gemert-Bakel
Wijzigingsplan “Keizersven 31 in Elsendorp”
Verordening toeristenbelasting Gemert-Bakel 2020
Wijzigingsplan “Keizersven 31 in Elsendorp”
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gemert-Bakel 2020
Verordening hondenbelasting Gemert-Bakel 2020
Verordening reclamebelasting Gemert-Bakel 2020
Verordening onroerendezaakbelastingen Gemert-Bakel 2020
Verordening rioolheffing Gemert-Bakel 2020
Legesverordening 2020
Gemert-Bakel - Instellen éénrichtingsverkeer - Notaris van Kemenadestraat, President Verpoortenstraat...
Gemert-Bakel - Instelling éénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers - Prior Davidtsstraat en Prior Jacobsstraat
Aanmeldnotitie Peeldijk 14 te Milheeze
Aanmeldingsnotitie Reijseweg 35 en Haardseweg 41 te De Mortel, Wet milieubeheer
Aanmeldingsnotitie Reijseweg 35 en Haardseweg 41 te De Mortel, Wet milieubeheer
Intrekking aanwijzing van 2 juli 2019 toezichthouder
Aanwijzigingsbesluit BOA en toezichthouder Gemert-Bakel
Besluit uitgebreide omgevingsvergunning Ripsestraat 27a in De Rips
Besluit uitgebreide omgevingsvergunning Ripsestraat 27a in De Rips
Besluit uitgebreide omgevingsvergunning ‘Kloosterweide 5 en 7 in Milheeze’
Besluit uitgebreide omgevingsvergunning ‘Kloosterweide 5 en 7 in Milheeze’
Gemert-Bakel - Voorrangsregeling wegversmalling - Auerschootseweg, Bakel
Ontwerp bestemmingsplan “De Mortel Zuidrand” ter inzage