7.3

Vergunningen Gemert-Bakel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gemert-Bakel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gemert-Bakel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
DOS-2021-22183
Besluit tot het weren van parkeren van vrachtauto's in de bebouwde kommen van Bakel, Milheeze en De Rips
Uitvoeringsbesluit op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening artikel 2.4.8 inzake aanwijzing...
Besluit tot het weren van parkeren van vrachtauto's in de bebouwde kommen van Elsendorp, Gemert, Handel...
Besluiten op aanmeldingsnotitie Mathijseind 10 te Bakel
Besluit tot het verbieden van het parkeren van caravans, kampeerwagens etc. op de (openbare) weg in de...
Bekendmaking besluit uitgebreide omgevingsvergunning ‘Boekelseweg 28-30 in Handel’
Bekendmaking besluit uitgebreide omgevingsvergunning ‘Boekelseweg 28-30 in Handel’
Gemert-Bakel - Aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische - Wassenaarstraat...
Gemert-Bakel - Instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Oudestraat in Gemert
Gemert-Bakel - Instellen éénrichtingsverkeer - Griffier Corstensstraat en Rechter van Berckelstraat
Gemert-Bakel - Instellen éénrichtingverkeer - Drossard de la Courtstraat
Gemert-Bakel - Instellen éénrichtingsverkeer - Drossard Meijerstraat
Ontwerp bestemmingsplan Paterslaan De Rips ter inzage
Ontwerp bestemmingsplan Paterslaan De Rips ter inzage
Intrekkingsbesluit beleidsregels Tegemoetkoming Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang gemeente Gemert-Bakel...
Vestiging wet voorkeursrecht artikel 5 tbv uitbreiding bedrijventerrein Bakel-Milheeze
Verordening SMI kinderopvang Gemert-Bakel 2020
Legesverordening 2021
Verordening onroerendezaakbelastingen Gemert-Bakel 2021
Verordening hondenbelasting Gemert-Bakel 2021
Verordening afvalstoffenheffing en reinigings-rechten Gemert-Bakel 2021
Verordening reclamebelasting Gemert-Bakel 2021
Verordening toeristenbelasting Gemert-Bakel 2021
Verordening rioolheffing Gemert-Bakel 2021
Vastgesteld bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied, herziening oktober 2019 ter inzage
Vastgesteld bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied, herziening oktober 2019 ter inzage
Vaststelling wijzigingsplan “Burgemeester Wijtvlietlaan 8 in De Rips”
Vaststelling wijzigingsplan “Burgemeester Wijtvlietlaan 8 in De Rips”
Tarieven 2021 algemene begraafplaatsen 2021
Verordening onroerendezaakbelastingen Gemert-Bakel 2020
Wijzigingsplan De Wind 19 in Gemert
Wijzigingsplan De Wind 19 in Gemert
Algemene Plaatselijke Verordening Gemert-Bakel 2020
Definitieve beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Molenstraat 30 in Gemert
Definitieve beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Molenstraat 30 in Gemert
Definitieve beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Peeldijk ong. in Handel’
Definitieve beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Peeldijk ong. in Handel’
Ontwerpbestemmingsplan Gemert-Bakel buitengebied herziening oktober 2020 ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan Gemert-Bakel buitengebied herziening oktober 2020 ter inzage
Vastgesteld bestemmingsplan “Hollevoort 3a in Bakel”
Vastgesteld bestemmingsplan “Hollevoort 3a in Bakel”
Wijzigingsplan Dr. De Quayweg 57 in De Mortel
Wijzigingsplan Dr. De Quayweg 57 in De Mortel
Gemert-Bakel - Het aanwijzen van parkeerplaats(en) voor het opladen van elektrische voertuigen - Laarveld...
Gemert-Bakel - Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats - Borretstraat in Gemert
Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, april 2020
Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, april 2020
Ontwerpwijzigingsplan De Wind 19 in Gemert
Ontwerpwijzigingsplan De Wind 19 in Gemert