Vergunningen Gennep

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gennep. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gennep. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontvangst Omgevingsvergunning Brem 1 te Heijen: het realioseren van een inpandige PGS 15 opslag in module...
Kleefseweg 54a te Ven-Zelderheide: ontwerp-vergunning ter inzage
Besluit Omgevingsvergunning Wieken 2 te Ottersum: het aanleggen van een inrit (verzenddatum: 15 juni...
Besluit Omgevingsvergunning Ravensberg 56 te Ottersum: het verplaatsen van een inrit (verzenddatum: 16...
Besluit Omgevingsvergunning Zandstraat 26 te Gennep: het plaatsen van een scheidingsmuur (verzenddatum:...
Besluit Omgevingsvergunning Willem Boyeweg-Watertoren te Gennep: het aanleggen van parkeerplaatsen (verzenddatum:...
Ontwerp Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder Kleefsweg 54A Ven-Zelderheide
Ontwerp Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder Kleefsweg 54A Ven-Zelderheide
Kleefseweg 54a te Ven-Zelderheide: ontwerp-vergunning ter inzage
Besluit Omgevingsvergunning 2e Dwarsweg 52 te Gennep: het gebruik van een deel van het betrokken pand...
Ontvangst Omgevingsvergunning Spoorstraat 157 te Gennep: het bouwen van een berging (ontvangstdatum:...
Ontvangst Omgevingsvergunning Antoniusstraat 56 te Ven-Zelderheide: het plaatsen van een tijdelijke woonunit...
Ontvangst Omgevingsvergunning Nijmeegseweg te Gennep: het bouwen van een 2 onder 1 kap woning (ontvangstdatum:...
Verordening Startersleningen gemeente Gennep 2021
Ontwerpbestemmingsplan en MER “Haven Heijen”
Ontwerpbestemmingsplan en MER “Haven Heijen”
Algemene plaatselijke verordening gemeente Gennep 2020
Ontvangst Omgevingsvergunning 2e Dwarsweg 52 te Gennep: het gebruik van een deel van het betrokken pand...
Besluit Omgevingsvergunning Dr.Ariënsstraat 7 te Gennep: het plaatsen van een dakkapel (verzenddatum:...
Besluit Omgevingsvergunning Wieken 2 te Ottersum: het bouwen van een woning (verzenddatum: 10 juni 2021)...
Besluit Omgevingsvergunning Picardie 82a te Gennep: het bouwen van een woning (verzenddatum: 8 juni 2021)...
Correctie:2e Dwarsweg 52, Gennep: ontwerp-vergunning ter inzage
Besluit Omgevingsvergunning Smele 29 te Heijen: het renoveren van een bestaand dak (verzenddatum: 10...
Ontvangst Omgevingsvergunning Brem 1 te Heijen: het rooien van bomen tbv de aanleg van een weg (ontvangstdatum:...
Ontvangst Omgevingsvergunning Kalander 40 te Gennep: het aanleggen van een in- en uitrit (ontvangstdatum:...
Ontvangst Omgevingsvergunning Wieken 6 te Ottersum: het bouwen van een woning (ontvangstdatum: 8 juni...
Ontvangst Omgevingsvergunning Rijksweg N264 te Gennep: het plaatsen van een UNESCO bord (ontvangstdatum:...
Legesverordening gemeente Gennep (2021)
Mandaatbesluit handhaving van de quarantaineplicht
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar 2021
Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente...
Intrekkingsbesluit controleur hondenbelasting als onbezoldigd gemeenteambtenaar
Intrekkingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Gennep
Bekendmaking door de gemeente Gennep Beslissingen ingevolge artikel 2.22 en 2.60 lid d van de wet BRP
Vergunning obstakels op openbare weg Zuid- Oostwal te Gennep: het tijdelijk plaatsen van een kraan, bouwketen...
Besluit Omgevingsvergunning Genneperhuisweg 10 te Gennep: het wijzigen van een bestemmingsplan (verzenddatum:...
Collectevergunning Heijen: het aanvragen van een collectevergunning 2021 (verzenddatum: 2 juni 2021)...
Vergunning obstakels op openbare weg Maasstraat 26 te Gennep: het plaatsen van een afvalcontainer en...
Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 2e Dwarsweg 52 te Gennep: het brandveilig gebruiken van een pand (ontvangstdatum:...
Besluit Omgevingsvergunning Kerkstraat 18 te Milsbeek: het wijzigen van het bestemmingsplan + het bouwen...
Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning Ervesestraat 4 te Ottersum: het uitbreiden van een loods...
Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning Ottersumseweg 39 te Gennep: het verbouwen van een woonhuis...
Ontvangst Omgevingsvergunning Sleeweg 4 te Heijen: het uitbreiden van een woning (ontvangstdatum: 2 juni...
Ontvangst Omgevingsvergunning Pr.Irenestraat 4 en anderen te Gennep: het onderhouden en renoveren van...
Ontvangst Omgevingsvergunning Korenmolen 2-40 te Ottersum: inrit woon-zorgcomplex Hoenderpark (ontvangstdatum:...
Besluit Omgevingsvergunning Zandstraat 56b te Gennep: het plaatsen van handelsreclame (verzenddatum:...
Besluit Omgevingsvergunning Korenmolen 44 te Ottersum: het plaatsen van een tijdelijke woonunit (verzenddatum:...
Besluit Omgevingsvergunning Logterberge 4 te Gennep: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning...
Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning Picardie 82a te Gennep: het bouwen van een woning (verzenddatum:...
Ontvangst Omgevingsvergunning Zandstraat 27 te Gennep: het verbouwen van woning naar 3 appartementen...