7.8

Vergunningen Gilze en Rijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gilze en Rijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gilze en Rijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Volledige meldingen
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Beleidsplan Vergunningen, Toezicht & Handhaving 2020-2024 Gilze en Rijen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Gemeente Gilze en Rijen - Reserveren parkeerplaatsen tbv opladen elektrische voertuigen - Leibeemd te...
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Gilze en Rijen - -
Gilze en Rijen - -
Gilze en Rijen - -
Legesverordening 2020
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Melding akkoord
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Volledige meldingen
Melding akkoord
Volledige meldingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning