6.6

Vergunningen Gilze en Rijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gilze en Rijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gilze en Rijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aankondiging van een last onder bestuursdwang
Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Wet milieubeheer
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Verleende ontheffing APV
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Volledige melding
Volledige melding
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Melding akkoord
Volledige melding
Drank en Horecawet
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ontwerp bestemmingsplan Bavelseweg 5 Gilze en ontwerpbesluit hogere waarde Wet Geluidhinder
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Ingekomen aanvraag vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Melding akkoord
Verleende vergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Verleende vergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Drank en Horecawet
Ter informatie:
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Volledige meldingen
Melding akkoord
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Melding akkoord (MZ en GM)