Vergunningen Gilze en Rijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gilze en Rijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gilze en Rijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Beschikking ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie Personen
Voornemen ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie Personen
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Volledige meldingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Drank en Horecawet
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Volledige meldingen
Voornemen ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie Personen
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning