Vergunningen Gilze en Rijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gilze en Rijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gilze en Rijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Herstelbesluit bestemmingsplan “N282”
Herstelbesluit bestemmingsplan “N282”
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verzamelbeleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2018, versie april 2019
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Volledige meldingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Volledige meldingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Melding akkoord
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten 2020 Jack’s Casino
Drank en Horecawet
Vastgestelde beleidsnota “Omgevingsdialoog bij ruimtelijke plannen”
Gemeente Gilze en Rijen - - Cijnshof 25 te Rijen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Melding akkoord
Melding akkoord
Volledige meldingen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Gemeente Gilze en Rijen - - Cijnshof 41 te Gilze
Gemeente Gilze en Rijen - - Stationsstraat 82 te Rijen
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Actualisatie wegenlegger