7.3

Vergunningen Gilze en Rijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gilze en Rijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gilze en Rijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Gilze en Rijen - het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - nabij de woning...
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Gemeente Gilze en Rijen - -
Verzoek Hogere waarde wegverkeerslawaai ter inzage
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende ontheffing APV
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Volledige meldingen
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Gemeente Gilze en Rijen - het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) - ter hoogte...
Gemeente Gilze en Rijen - het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) - ter hoogte...
Gemeente Gilze en Rijen - Reserveren parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Bongelakker
Gemeente Gilze en Rijen - Reserveren parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Van...
Gemeente Gilze en Rijen - Reserveren parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen - Breebroek
Gemeente Gilze en Rijen - Reserveren parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen - parkeerterrein...
Gemeeente Gilze en Rijen - Reserveren parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Middenweg
Gemeente Gilze en Rijen - Reserveren parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen - Sporkt...
Gemeente Gilze en Rijen - Reserveren parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Doornbos
Gemeente Gilze en Rijen - reserveren parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen - Walkvat...
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning