7.4

Vergunningen Gilze en Rijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gilze en Rijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gilze en Rijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Intrekking omgevingsvergunning en verklaring van het niet meer van toepassing zijn van een melding in...
Melding Activiteitenbesluit niet meer van toepassing
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Ingediende melding
Ingediende melding
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Melding akkoord
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Aanvraag APV-vergunning
Bekendmaking voorontwerpbestemmingsplan “N282”.
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als Onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)
Bekendmaking voorontwerpbestemmingsplan “N282”.
Verleende APV-vergunning
Verleende vergunning Drank- en Horecawet
Aanvraag APV-vergunning
Aanvraag APV-vergunning
Verleende APV-vergunning
Bekendmaking voorontwerpbestemmingsplan Combinatie Sporthal-Zwembad Rijen
Bekendmaking voorontwerpbestemmingsplan “N282”.
Melding akkoord
Verleende APV-vergunning
Verleende APV-vergunning
Verleende APV-vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Ingediende melding
Ingediende melding
Ingediende melding
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Gedeeltelijk intrekken van de vergunning voor de activiteit milieu
Melding akkoord
Melding akkoord
Gewijzigd aanhangsel vergunningen
Verleende APV-vergunning
Verleende APV-vergunning
Aanvraag APV-vergunning
Aanvraag APV-vergunning
Aanvraag APV-vergunning
Aanvraag APV-vergunning
Bekendmaking Regels voor carbid schieten
Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan “Pastoor van Boxelhof”
Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan “Pastoor van Boxelhof”
Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Vijfhuizenbaan 10 Gilze.
Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Vijfhuizenbaan 10 Gilze.