7.4

Vergunningen Gilze en Rijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gilze en Rijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gilze en Rijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Incidentele melding APV-vergunning
Melding akkoord
Melding akkoord
Volledige melding
Volledige melding
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Voornemen afwijken bestemmingsplan
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide procedure
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Voornemen afwijken bestemmingsplan
Ingediende melding
Ingediende melding
Ingediende melding
Ingediende melding
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Verkeersbesluit
Verleende vergunning Drank- en Horecawet
Verleende APV-vergunning
Verkeersbesluit
Publicatietekst website(overheid.nl)en Staatscourant:
Verkeersbesluit
Publicatietekst website(overheid.nl)en Staatscourant:
Gemeente Gilze en Rijen - Opheffen parkeerverbod (gedeeltelijk) - Laagstraat te Rijen
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Beslistermijn omgevingsaanvraag verlengd
Voornemen afwijken bestemmingsplan
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag APV-vergunning
Verkeersbesluit
Aanvraag APV-vergunning
Verkeersbesluit
Verleende APV-vergunning
Melding akkoord
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als Onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)
Verleende APV-vergunning
Verleende APV-vergunning
Verleende vergunning Drank- en Horecawet
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Aanvraag APV-vergunning
Verleende APV-vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning