7.4

Vergunningen Gilze en Rijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gilze en Rijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gilze en Rijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende APV-vergunning Prinspresentatie 11-11-2015
Verleende APV-vergunning mobiel onderzoekscentrum
Aanvraag APV-vergunning Carnavalsoptocht 6-2-2015
Aanvraag APV-vergunning Carnaval 2016
Aanvraag APV-vergunning afsteken vuurwerk 25-10-2015
Bekendmaking ontwerp wijzigingsplan Centrumplan Gilze-Parkdeel
Melding akkoord
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Ingediende melding
Ingediende melding
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Bekendmaking ontwerp wijzigingsplan Centrumplan Gilze-Parkdeel
Wijziging Verordening commissie Bezwaarschriften gemeente Gilze en Rijen 2012
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Kerkstraat 33 Gilze”
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Kerkstraat 33 Gilze”
Volledige melding
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Melding akkoord
Volledige melding
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Beslistermijn omgevingsaanvraag verlengd
Ingediende melding
Ingediende melding
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Aanvraag omgevingsvergunning
Ingediende melding
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag APV-vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als Onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)
Verleende APV-vergunning
Verleende APV-vergunning
Aanvraag APV-vergunning
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Aanvraag APV-vergunning
Gewijzigd aanhangsel vergunning Drank- en Horecawet
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Hoofdstraat 110 Rijen”
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Veegplan stedelijk gebied Gilze en Rijen”
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Veegplan stedelijk gebied Gilze en Rijen”
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Hoofdstraat 110 Rijen”
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure
Verleende APV-vergunning