7.4

Vergunningen Gilze en Rijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gilze en Rijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gilze en Rijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende ontheffing APV
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Volledige meldingen
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Volledige meldingen
ABG-organisatie - opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken), zulks door het verwijderen...
Beleidsregel (pré-) mantelzorgwoningen Gilze en Rijen
Wet bodembescherming
Beschikking Wabo milieuneutrale vergunning, reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Melding akkoord
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Melding akkoord
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Volledige meldingen
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2021 gemeente Gilze en Rijen
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’
M.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Tussen de Leijen’
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’
M.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Tussen de Leijen’
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Drank en Horecawet
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd