7.4

Vergunningen Gilze en Rijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gilze en Rijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gilze en Rijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Vastgesteld bestemmingsplan Alphenseweg ong. in Gilze
Vastgesteld bestemmingsplan Alphenseweg ong. in Gilze
Wet bodembescherming
Gemeente Gilze en Rijen - reserveren parkeerplaatsen tbv laden elektrische voertuigen - Laagstraat te...
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Drank en Horecawet
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Melding akkoord
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Volledige meldingen
Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en...
Ontwerp bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen”
Ontwerp bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen”
Ontwerp bestemmingsplan ‘Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen’
Rectificatie publicatie ontwerp bestemmingsplan ‘Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen’
M.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen’
M.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen’
Rectificatie publicatie ontwerp bestemmingsplan ‘Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen’
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure