7.4

Vergunningen Gilze en Rijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gilze en Rijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gilze en Rijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Volledige meldingen
Melding akkoord
Gemeente Gilze en Rijen - instellen eenrichtingsverkeer - Parallelweg van de van Hogendorpstraat
Bekendmaking vaststellen wijzigingsplan Heistraat 4 in Rijen en omgevingsvergunning nummer 20ZK01255
Bekendmaking vaststellen wijzigingsplan Heistraat 4 in Rijen en omgevingsvergunning nummer 20ZK01255
M.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen’
M.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen’
Bekendmaking Vaststellen bestemmingsplan ‘Oranjestraat 39a, Gilze’
Bekendmaking Vaststellen bestemmingsplan ‘Oranjestraat 39a, Gilze’
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende ontheffing APV
Gedeeltelijk intrekken van de vergunning voor de activiteit milieu
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Volledige meldingen
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Melding akkoord
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
De eerste wijzigingsverordening op de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen...
Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Gilze en Rijen
Wet bodembescherming
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Melding akkoord
Volledige meldingen
Volledige meldingen
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen 2021
Gemeente Gilze en Rijen - het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, zulks door het...
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning