7.4

Vergunningen Gilze en Rijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gilze en Rijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gilze en Rijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Volledige meldingen
Ontwerp bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen”
Ontwerp bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen”
Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en...
Ontwerp bestemmingsplan ‘Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen’
Rectificatie publicatie ontwerp bestemmingsplan ‘Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen’
M.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen’
M.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen’
Rectificatie publicatie ontwerp bestemmingsplan ‘Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen’
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Melding akkoord
Volledige meldingen
Gemeente Gilze en Rijen - instellen eenrichtingsverkeer - Parallelweg van de van Hogendorpstraat
Bekendmaking vaststellen wijzigingsplan Heistraat 4 in Rijen en omgevingsvergunning nummer 20ZK01255
Bekendmaking vaststellen wijzigingsplan Heistraat 4 in Rijen en omgevingsvergunning nummer 20ZK01255
M.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen’
M.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen’
Bekendmaking Vaststellen bestemmingsplan ‘Oranjestraat 39a, Gilze’
Bekendmaking Vaststellen bestemmingsplan ‘Oranjestraat 39a, Gilze’
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende ontheffing APV
Gedeeltelijk intrekken van de vergunning voor de activiteit milieu
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Melding akkoord
Volledige meldingen
De eerste wijzigingsverordening op de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen...
Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Gilze en Rijen