7.4

Vergunningen Gilze en Rijen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gilze en Rijen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gilze en Rijen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Volledige meldingen
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Volledige meldingen
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Gilze en Rijen 2021
Bekendmaking verlening omgevingsvergunning en besluit Hogere grenswaarde wegverkeerslawaai
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Volledige meldingen
Melding akkoord
Melding akkoord
Melding akkoord
Melding akkoord
Gemeente Gilze en Rijen - verkeersmaatregelen - Bisschop de Vetplein te Gilze
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Wet milieubeheer
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure
Volledige melding
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Volledige melding
Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
Verordening commissie bezwaarschriften ABG-gemeenten 2021
Wet bodembescherming
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Gilze en Rijen
gemeente Gilze en Rijen - verkeersbesluit om het voorgenomen bromfietspad op de Vennweg te Rijen, tussen...
WET GELUIDHINDER
Beschikking ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Drank en Horecawet