7.3

Vergunningen Goes

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Goes. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Goes. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanwijzingbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Goes 2021
Subsidieplafonds gemeente Goes 2021
Legesverordening 2021
Verordening watertoeristenbelasting 2021
Verordening parkeerbelastingen Goes 2021
Verordening binnenhavengeld 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening marktgeld 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening reclamebelasting 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening forensenbelasting 2021
Verordening aansluitrecht gemeentelijke riolering 2021
Ontwerpuitwerkingsplan “VeerseKreek”
Ontwerpuitwerkingsplan “VeerseKreek”
Vaststelling bestemmingsplan ‘Albert Joachimikade 22-24 Goes’, beeldkwaliteitsplan en besluit tot vaststelling...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor uitbreiden loods Westhofsezandweg...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor uitbreiden loods Westhofsezandweg...
Goes - Instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - t.h.v. Karel Doormanstraat 11 te Goes
Besluit cameratoezicht Koepoort te Goes
Vaststelling bestemmingsplan “Supermarkt Wolphaartsdijk”
Vaststelling bestemmingsplan “Supermarkt Wolphaartsdijk”
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Rooseveltlaan voor het appartementencomplex...
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Ter hoogte van Marshallstraat 22 te Goes
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Monnetstede 42 te Goes
Goes - Instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - t.h.v. Watertorenstraat 43 te Goes
Ontwerpbestemmingsplan “Jacobahof 's-Heer Hendrikskinderen” en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
Ontwerpbestemmingsplan “Jacobahof 's-Heer Hendrikskinderen” en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
Rectificatie Vaststelling bestemmingsplan “Parapluherziening kamerverhuur”
Rectificatie Vaststelling bestemmingsplan “Parapluherziening kamerverhuur”
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor bouwen dertien appartementen Nazareth...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor bouwen dertien appartementen Nazareth...
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Hollandiaplein 77 te Goes
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Berkenstraat 34 te Goes, parkeerstrook voor...
Goes - Instellen indivuele gehandicaptenparkeerplaats - Rubenshof 26 te Goes, in een bestaand parkeervak
Incidentele subsidie initiatieven Beweegvisie
Goes - Instellen parkeerverbod - Kastanjestraat, achter Weidezicht Goes
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - ter hoogte van Olmenstraat 9 te Goes
Ontwerpbestemmingsplan ‘Goese Poort ZLM’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Goese Poort ZLM’
Vaststelling bestemmingsplan “Parapluherziening kamerverhuur”
Vaststelling bestemmingsplan “Parapluherziening kamerverhuur”
Bodemkwaliteitskaart PFAS Bevelanden en Tholen
Goes - Diverse verkeersmaatregelen rondom nieuwe spoortunnel Goes - omgeving spoortunnel Goes
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Albert Joachimikade 22-24 Goes”, ontwerp beeldkwaliteitsplan...
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Albert Joachimikade 22-24 Goes”, ontwerp beeldkwaliteitsplan...
Inkoopbeleid 2020 gemeente Goes