Vergunningen Goes

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Goes. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Goes. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanwijzingsbesluit Veiligheidsregio Zeeland COVID-19 over buitengewoon opsporingsambtenaren
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 27 maart 2020
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor uitbreiding hotel Beestenmarkt 17...
Voorontwerpbestemmingsplan “Albert Joachimikade 22-24 Goes”
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor uitbreiding hotel Beestenmarkt 17...
Voorontwerpbestemmingsplan “Albert Joachimikade 22-24 Goes”
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor extended stay Bleekveld te Goes
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor extended stay Bleekveld te Goes
Goes - aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Ravelijn de Groene...
Bevoegdhedenbesluit 2020
Vaststelling bestemmingsplan “Gasthuis Goes” en besluit hogere waarden Wet geluidhinder
Vaststelling bestemmingsplan “Gasthuis Goes” en besluit hogere waarden Wet geluidhinder
Besluit verlenging cameratoezicht (uitgaans)centrum Goes
Ontwerpbestemmingsplan “Spoorstraat 17”
Verleende omgevingsvergunning Klein Frankrijk 29, 29A en 29B te Goes
Algemene subsidieverordening Goes 2020
Verleende omgevingsvergunning Klein Frankrijk 29, 29A en 29B te Goes
Ontwerpbestemmingsplan “Spoorstraat 17”
Reglement basisregistratie personen van de gemeente Goes (Reglement BRP 2019)
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Goese Poort ZLM’
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Goese Poort ZLM’
Goes - Aanwijzen laadpaal elektrische voertuigen - Van de Spiegelstraat 52, Goes
Besluit hogere waarden Wet geluidhinder “Aria, gedeelte K”
Vaststelling uitwerkingsplan "Aria, gedeelte K"
Besluit hogere waarden Wet geluidhinder “Aria, gedeelte K”
Vaststelling uitwerkingsplan "Aria, gedeelte K"
Regeling briefadres gemeente Goes 2020
Vaststelling bestemmingsplan ‘Verzetsheldenbuurt Goes Oost’
Verleende omgevingsvergunning Klein Frankrijk 29, 29A en 29B te Goes
Verleende omgevingsvergunning Klein Frankrijk 29, 29A en 29B te Goes
Vaststelling bestemmingsplan ‘Verzetsheldenbuurt Goes Oost’
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Ter hoogte van perceel 19
Goes - Instellen parkeerverbod - Lincolnlaan, achter Carterlaan 9 tot en met 15 Goes
Verleende omgevingsvergunning Houtkade 20A te Goes
Verleende omgevingsvergunning Houtkade 20A te Goes
Subsidiëring peuteropvang en voorschoolse educatie
Besluit mandaat Melding en aanvraag voorbereiding verzoekschrift voor zorgmachtiging ingevolge de Wet...
Ontwerpbestemmingsplan “Supermarkt Wolphaartsdijk”
Vaststelling bestemmingsplan “Herziening Marconistraat 11”
Vaststelling bestemmingsplan “Herziening Marconistraat 11”
Ontwerpbestemmingsplan “Supermarkt Wolphaartsdijk”
Besluit mandaat hoorplicht bij crisismaatregel ingevolge de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg...
Verordening bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland
Legesverordening 2020
Algemene subsidieverordening Goes 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2020