Vergunningen Goes

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Goes. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Goes. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Goes 2019 detail
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 detail
Verordening werkgeverscommissie griffie detail
Goes - plaatsen van een laadpaal - naast Van Walenburghof 1 te Wolphaartsdijk detail
Vaststelling bestemmingsplan 'Bebouwde kom Kloetinge' detail
Archiefverordening gemeente Goes 2018 detail
Gemeente Goes - het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen - Graaf Adolfstraat 39 (Juliana van Stolberglaan), Beatrixlaan (ter hoogte van nr. 6), Albert Joachimikade (ter hoogte van nr. 27) en Land van Straub (ter hoogte van nr. 64) detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Verzetsheldenbuurt Goes-Oost’ detail
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Goes 2019 detail
Besluit tot vestiging voorkeursrecht Bedrijvenpark Deltaweg te Goes detail
Besluit tot vestiging voorkeursrecht Bedrijvenpark Deltaweg te Goes detail
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - tegenover woning Rimmelandplein 9 detail
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - tegenover woning Rubenshof 15, een bestaand parkeervak inrichten als gehandicaptenparkeerplaats detail
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Aan de achterzijde van de Van Hallstraat 49, een bestaand parkeervak inrichten als gehandicaptenparkeerplaats detail
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het bouwen van een korpsgebouw en dienstencentrum aan Klein Frankrijk 17 te Goes detail
Verordening Declaratiefonds gemeente Goes 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan “Landgoed Kattendijke” detail
Ontwerpbestemmingsplan “Herziening Marconistraat 11” detail
Ontwerpbestemmingsplan “Piet Hein kavel” en hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Piet Hein kavel detail
Gemeente Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Aan De Savornin Lohmanlaan, ter hoogte van Treubstraat 2 te Goes. detail
Gemeente Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Op de Beestenmarkt te Goes detail
Regeling commissie bezwaarschriften Samenwerking de Bevelanden detail
Rectificatie besluit hogere waarden Wet geluidhinder detail
Voorbereidingsbesluit omzetten woning naar onzelfstandige bewoning detail
Gemeente Goes - Tijdelijke verkeersbesluit ten behoeve van een evenement. Het instellen van een parkeerverbod - Schimmelpennickstraat, Prinses Irenestraat, Koningin Julianstraat en Zomerweg te Kloetinge detail
Besluit tot vestiging voorkeursrecht Bedrijvenpark Deltaweg te Goes detail
Gemeente Goes - Instellen lengtebeperking - Jachthuisstraat Kloetinge detail
Schoolbegeleiding detail
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden detail
Gemeente Goes - Instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Ter hoogte van Notestraat 29 te Goes detail
Gemeente Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - in bestaand parkeervak ter hoogte van Vogelzangsweg 12, te Goes detail
Verleende omgevingsvergunning en vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder detail
Beleidsregel Regeling medisch afval Gemeente Goes 2019 detail
Gemeente Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Ter hoogte van Amalialaan 53, te Goes detail
Gemeente Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - ter hoogte van Schengestraat 18 detail
Gemeente Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - ter hoogte van Vogelzangsweg 13, te Goes detail
Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2019 van de gemeente Goes detail
Afvalstoffenverordening gemeente Goes 2019 detail
Verordening Reclamebelasting Goes 2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 detail
Verordening aansluitrecht gemeentelijke riolering 2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 detail
Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2019 detail
Verordening watertoeristenbelasting 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Verordening onroerende zaakbelasting 2019 detail
Verordening marktgelden 2019 detail
Intrekkingsverordening hondenbelasting detail
Verordening forensenbelasting 2019 detail
Verordening binnenhavengeld 2019 detail