7.5

Vergunningen Goes

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Goes. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Goes. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Goes - Diverse verkeersmaatregelen rondom nieuwe spoortunnel Goes - omgeving spoortunnel Goes
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Albert Joachimikade 22-24 Goes”, ontwerp beeldkwaliteitsplan...
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Albert Joachimikade 22-24 Goes”, ontwerp beeldkwaliteitsplan...
Inkoopbeleid 2020 gemeente Goes
Goes - Instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Bongerd 16 te Goes
Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het bouwen van 34 woningen aan de Pasteurstraat,...
Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het bouwen van 34 woningen aan de Pasteurstraat,...
Vaststelling bestemmingsplan “Spoorstraat 17”
Goes - Individuele gehandicaptenparkeerplaats - Witte de Withstraat 3 en Evertsenstraat 27
Goes - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Korenbloemstraat 5
Vaststelling bestemmingsplan “Spoorstraat 17”
Verleende omgevingsvergunning extended stay Bleekveld te Goes
Verleende omgevingsvergunning extended stay Bleekveld te Goes
Verleende omgevingsvergunning uitbreiding hotel Beestenmarkt te Goes
Verleende omgevingsvergunning uitbreiding hotel Beestenmarkt te Goes
Vaststelling exploitatieplan “Bedrijvenpark Deltaweg fase 1 2020”
Vaststelling bestemmingsplan “Bedrijvenpark Deltaweg fase 1” en Beeldkwaliteitsplan
Vaststelling exploitatieplan “Bedrijvenpark Deltaweg fase 1 2020”
Vaststelling bestemmingsplan “Bedrijvenpark Deltaweg fase 1” en Beeldkwaliteitsplan
Goes - Aanwijzen 2 parkeerplaatsen Schimmelpenninckstraat te Kloetinge voor elektrisch opladende voertuigen...
Ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerreinen De Poel 2e herziening”
Ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerreinen De Poel 2e herziening”
Vaststelling bestemmingsplan "Landgoed Kattendijke"
Vaststelling bestemmingsplan "Landgoed Kattendijke"
Ontwerpbestemmingsplan “Parapluherziening kamerverhuur”
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het bouwen van 34 woningen aan de...
Ontwerpbestemmingsplan “Parapluherziening kamerverhuur”
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het bouwen van 34 woningen aan de...
Goes - Instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Ter hoogte van perceel 201, Beukenstraat te...
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kleine Kade 35 te Goes
Goes - Instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Hollandiaplein 12-27 te Goes
Goes - Instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Oostwal 33 te Goes
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Goes
Verordening bezwaarschriften- en klachtencommissie Goes 2018
Aanwijzingsbesluit Veiligheidsregio Zeeland COVID-19 over buitengewoon opsporingsambtenaren
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland 27 maart 2020
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor uitbreiding hotel Beestenmarkt 17...
Voorontwerpbestemmingsplan “Albert Joachimikade 22-24 Goes”
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor uitbreiding hotel Beestenmarkt 17...
Voorontwerpbestemmingsplan “Albert Joachimikade 22-24 Goes”
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor extended stay Bleekveld te Goes
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor extended stay Bleekveld te Goes
Goes - aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Ravelijn de Groene...
Bevoegdhedenbesluit 2020
Vaststelling bestemmingsplan “Gasthuis Goes” en besluit hogere waarden Wet geluidhinder
Vaststelling bestemmingsplan “Gasthuis Goes” en besluit hogere waarden Wet geluidhinder
Besluit verlenging cameratoezicht (uitgaans)centrum Goes
Ontwerpbestemmingsplan “Spoorstraat 17”
Verleende omgevingsvergunning Klein Frankrijk 29, 29A en 29B te Goes
Algemene subsidieverordening Goes 2020