Vergunningen Goes

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Goes. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Goes. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Subsidieverordening Passief Bouwen gemeente Goes 2019
Vaststelling bestemmingsplan “Piet Hein-kavel” en hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Piet Hein-kavel
Vaststelling bestemmingsplan “Piet Hein-kavel” en hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Piet Hein-kavel
Vaststelling bestemmingsplan “Herziening Stationsomgeving”
Besluit tot vestiging voorkeursrecht Bedrijvenpark Deltaweg te Goes
Vaststelling bestemmingsplan “Herziening Stationsomgeving”
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Voor perceel Bergweg 39
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - perceel Wilgenstraat 33
Mandaatbesluit RUD Zeeland 2019 gemeente Goes
Goes - Parkeerverbod Hoofdstraat Wolphaartsdijk - Hoofdstraat, bij kruising met Oostkerkestraat, Wolphaartsdijk
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Goes 2019
Goes - Verkeersbesluit laadpaal elektrische voertuigen - Mondriaanstraat Goes
Vaststelling wijzigingsplan “Leliestraat 24/Beatrixlaan 32-34 Goes”
Vaststelling wijzigingsplan “Leliestraat 24/Beatrixlaan 32-34 Goes”
Ontwerpbestemmingsplan Gasthuis Goes
Gemeente Goes - Instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Bestaand parkeervak voor woning Oostsingel...
Ontwerpbestemmingsplan Gasthuis Goes
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Goes 2019
Verordening werkgeverscommissie griffie
Goes - plaatsen van een laadpaal - naast Van Walenburghof 1 te Wolphaartsdijk
Vaststelling bestemmingsplan 'Bebouwde kom Kloetinge'
Archiefverordening gemeente Goes 2018
Gemeente Goes - het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen - Graaf Adolfstraat 39 (Juliana...
Ontwerp bestemmingsplan ‘Verzetsheldenbuurt Goes-Oost’
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Goes 2019
Besluit tot vestiging voorkeursrecht Bedrijvenpark Deltaweg te Goes
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - tegenover woning Rimmelandplein 9
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Aan de achterzijde van de Van Hallstraat 49,...
Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - tegenover woning Rubenshof 15, een bestaand...
Besluit tot vestiging voorkeursrecht Bedrijvenpark Deltaweg te Goes
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het bouwen van een korpsgebouw en...
Verordening Declaratiefonds gemeente Goes 2019
Ontwerpbestemmingsplan “Landgoed Kattendijke”
Ontwerpbestemmingsplan “Herziening Marconistraat 11”
Ontwerpbestemmingsplan “Piet Hein kavel” en hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Piet Hein kavel
Gemeente Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Aan De Savornin Lohmanlaan, ter hoogte...
Gemeente Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Op de Beestenmarkt te Goes
Regeling commissie bezwaarschriften Samenwerking de Bevelanden
Rectificatie besluit hogere waarden Wet geluidhinder
Voorbereidingsbesluit omzetten woning naar onzelfstandige bewoning
Gemeente Goes - Tijdelijke verkeersbesluit ten behoeve van een evenement. Het instellen van een parkeerverbod...
Besluit tot vestiging voorkeursrecht Bedrijvenpark Deltaweg te Goes
Gemeente Goes - Instellen lengtebeperking - Jachthuisstraat Kloetinge
Schoolbegeleiding
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Gemeente Goes - Instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Ter hoogte van Notestraat 29 te Goes
Gemeente Goes - instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats - in bestaand parkeervak ter hoogte...
Verleende omgevingsvergunning en vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder
Beleidsregel Regeling medisch afval Gemeente Goes 2019