Vergunningen Goirle

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Goirle. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Goirle. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Aanvraag om omgevingsvergunning Van Hessen Kasselstraat 16, 5051 CG Goirle 24-01-2023 24-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Jute 6 Goirle en Jute 10 Goirle 23-01-2023 23-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Eikenlaan 2 Goirle 23-01-2023 23-03-2023 Details
Aanvraag om omgevingsvergunning Abcovenseweg 25d Goirle 20-01-2023 20-03-2023 Details
Aanvraag om omgevingsvergunning Dorpsstraat 52 Goirle 19-01-2023 19-03-2023 Details
Bestemmingsplan “Vijfhuizenbaan to 10 (Riel)” 18-01-2023 18-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning De Hovel 19 Goirle 16-01-2023 16-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning De Dieze 16 Goirle 16-01-2023 16-03-2023 Details
Publicatie verleende beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure 2022-027230 13-01-2023 13-03-2023 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 12-01-2023 12-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Kennedylaan 90 Goirle 12-01-2023 12-03-2023 Details
Nieuw besluit (bestuurlijke lus) bestemmingsplan "Looienhoek 1" 11-01-2023 11-03-2023 Details
Bestemmingsplan “Goorweg 3 (Riel)” 11-01-2023 11-03-2023 Details
Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure 11-01-2023 11-03-2023 Details
Aanvraag om omgevingsvergunning Venneweg 31 Goirle 11-01-2023 11-03-2023 Details
het kappen van 4 bomen Sint Jansstraat 1-05 Goirle 10-01-2023 10-03-2023 Details
Aanvraag om omgevingsvergunning De Dieze 16, 5052 TP Goirle 10-01-2023 10-03-2023 Details
Kennisgeving Wet Natuurbescherming, VP Energie BV, Bergstraat 50, 5051 HC te 06-01-2023 06-03-2023 Details
Aanvraag om omgevingsvergunning Martin Luther Kinglaan 10 Goirle 06-01-2023 06-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Kavel 11 Boschkens west 4c Kadastraal bekend gemeente Goirle sectie E nummer... 05-01-2023 05-03-2023 Details
Aanvraag om omgevingsvergunning Blommert 9 Riel 04-01-2023 04-03-2023 Details
Evenementenvergunning 02-01-2023 02-03-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Klaphekkestraat 3 Goirle 02-01-2023 02-03-2023 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 02-01-2023 02-03-2023 Details
Aanvraag om omgevingsvergunning Dorpstraat 41 Riel 02-01-2023 02-03-2023 Details
Geweigerde omgevingsvergunning Wit Hollandven 57 Goirle, E 5997 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Vijfhuizenbaan 6 Riel 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verlening vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening afvalstoffenheffing 2023 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning De Geitenhoef 2 Goirle 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Tilburgseweg 209 Goirle 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Tilburgseweg 87a Goirle 30-12-2022 28-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning De Hovel 19 Goirle 30-12-2022 28-02-2023 Details
Gewijzigde beleidsregel inzake het verlenen van ontheffingen parkeerduurbeperking gemeente Goirle 28-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023 28-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 28-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening toeristenbelasting 2023 28-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening jeugdhulp gemeente Goirle 2023 28-12-2022 28-02-2023 Details
Kennisgeven wijzigingsbesluit bij omgevingsvergunning kap VH-2021-0334 28-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening rioolheffing 2023 28-12-2022 28-02-2023 Details
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 28-12-2022 28-02-2023 Details
Vergunning op grond van de Wet op de Kansspelen 28-12-2022 28-02-2023 Details
Vergunning op grond van de Wet op de Kansspelen 28-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening marktgelden 2023 28-12-2022 28-02-2023 Details
Verordening precariobelasting 2023 28-12-2022 28-02-2023 Details
Aanvraag om omgevingsvergunning Jute 6 en 10 Goirle 27-12-2022 27-02-2023 Details
Aanvraag om omgevingsvergunning Hertenwei 1 Goirle 27-12-2022 27-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Kaar 16 Riel 27-12-2022 27-02-2023 Details
Verleende omgevingsvergunning Goorweg 7 Riel 23-12-2022 23-02-2023 Details
Geweigerde omgevingsvergunning Leijzoom 22 Goirle 23-12-2022 23-02-2023 Details