Vergunningen Gooise Meren

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gooise Meren. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gooise Meren. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning Goudenregenstraat 6 te Bussum detail
Aanvraag omgevingsvergunning Struikheiweg 16 te Bussum detail
Aanvraag omgevingsvergunning Franse Kampweg 12 te Bussum detail
Sluitingsbevel Opiumwet op het pand Huizerweg 42 te Bussum detail
Aanvraag omgevingsvergunning Kazernestraat 5 A te Muiden detail
Concept omgevingsvergunning uitgebreide procedure Meentweg 44 te Bussum detail
Verleende omgevingsvergunning Oud Huizerweg 2 A te Naarden detail
Verleende omgevingsvergunning Oud Huizerweg 2 A te Naarden detail
Aanvraag omgevingsvergunning van der Helstlaan 9 te Naarden detail
Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Irenehof 69 te Naarden detail
Aanvraag omgevingsvergunning Graaf Janlaan 48 te Naarden detail
Concept omgevingsvergunning uitgebreide procedure Meentweg 44 te Bussum detail
Aanvraag omgevingsvergunning Laarderweg 183 te Bussum detail
Aanvraag omgevingsvergunning Kobaltstraat 8 te Naarden detail
Aanvraag omgevingsvergunning Vesting te Naarden detail
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning St. Annastraat 3 te Naarden detail
Verleende APV vergunning ten behoeve van restaurant Mezébar detail
Verleende APV vergunning aan Prorail voor het plaatsen van tijdelijke fietsenrekken op het Stationsplein Naarden-Bussum detail
Verleende omgevingsvergunning Oud-Bussummerweg 28 te Bussum detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gooise Meren 2019 detail
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Gooise Meren detail
Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Gooise Meren voor het ruimtelijk mogelijk maken van het realiseren 82 wooneenheden aan de Zwartweg 6-8 te Bussum (HZ_WABO-18-0550) detail
Verleende omgevingsvergunning Kadastraal perceel B 1713 te Muiden detail
Verleende omgevingsvergunning Jacobus Bellamylaan 37 te Bussum detail
Verleende omgevingsvergunning Catharina van Renneslaan 29 te Bussum detail
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning Gooilandseweg 4 te Bussum detail
Aanvraag omgevingsvergunning Nieuwe Hilversumseweg 8 te Bussum detail
Verleende omgevingsvergunning Marktstraat 6 A te Naarden detail
Verleende omgevingsvergunning Nassaupark 2 A te Bussum detail
Verleende omgevingsvergunning bij Sluisstraat 1 te Muiden detail
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning Kadastraal perceel G 2818 te Naarden detail
Regeling Kinder- en jeugdbudget Gooise Meren 2019 detail
Regeling Doe-budget 2019 detail
Huisvestingsverordening Gooise Meren 2019 detail
Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2019 detail
Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Gooise Meren voor het ruimtelijk mogelijk maken van het realiseren 82 wooneenheden aan de Zwartweg 6-8 te Bussum (HZ_WABO-18-0550) detail
Aanvraag omgevingsvergunning Huizerweg 5B te Bussum detail
Verleende APV vergunning voor de organisatie van het familietoernooi bij de Hockeyclub Naarden detail
Geweigerde omgevingsvergunning J. van Woensel Kooylaan 19 A te Naarden detail
Aanvraag omgevingsvergunning Radboudlaan 16 te Bussum detail
Verleende omgevingsvergunning de Fluit 21 te Muiden detail
Aanvraag omgevingsvergunning Vaartweg 24 te Naarden detail
Verleende omgevingsvergunning Koningslaan 37 te Bussum detail
Verleende omgevingsvergunning Raadhuisstraat 3 te Naarden detail
Verleende omgevingsvergunning Vaartweg 15 C te Bussum detail
Aanvraag omgevingsvergunning De Sparren 13-59 te Bussum detail
Verleende omgevingsvergunning Singel 75 te Bussum detail
Verleende omgevingsvergunning Constantijn Huijgenslaan 25 te Bussum detail
Verlengingsbesluit omgevingsvergunning Waldecklaan 23 te Bussum detail
Verleende omgevingsvergunning Anne Franklaan 158 te Bussum detail