7.3

Vergunningen Gorinchem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gorinchem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gorinchem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Gorinchem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van een pand tot woning - Helmsteeg 10,...
Gemeente Gorinchem - ontwerpbesluit vergunning op grond van de Drank- en Horecawet paracommercie - Henri...
Gemeente Gorinchem - verlening APV-vergunning - tijdelijke standplaatsvergunning - verkoop van bloemen,...
Gemeente Gorinchem - verlening vergunning Wet op de Kansspelen - aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten...
Gemeente Gorinchem - verlening vergunning Wet op de Kansspelen - aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten...
Gemeente Gorinchem - verlening vergunning Wet op de Kansspelen - aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten...
Gemeente Gorinchem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een gezondheidscentrum...
Gemeente Gorinchem - verlening vergunning Wet op de Kansspelen - Aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten...
Gemeente Gorinchem - verlening APV-vergunning - vergunning tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte...
Gemeente Gorinchem - verlening drank- en horecavergunning - Sint Jorisplein 11, Gorinchem
Gemeente Gorinchem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een woning - Kolonel 1,...
Gemeente Gorinchem - verlening APV-vergunning - exploitatievergunning - openbare inrichting ten behoeve...
Gemeente Gorinchem - voornemen wegslepen aanhangwagen van onbekende eigenaar - Traversestraat, op de...
Gemeente Gorinchem - aanvraag APV-vergunning - evenementenvergunning - 48ste Jazzfestival Gorinchem /...
Gemeente Gorinchem - aanvraag omgevingsvergunning - aanbrengen van een zonnescherm - Arkelstraat 90,...
Gemeente Gorinchem - aanvraag APV-vergunning - loterijvergunning 2021 - Gorinchemse Scheidsrechtersvereniging,...
Gemeente Gorinchem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woning - Tuinen van Mollenburg kavel...
Gemeente Gorinchem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van een gebouw - Dokter van Stratenweg...
Gemeente Gorinchem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een bedrijfspand - Zuiderlingedijk 5,...
Gemeente Gorinchem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van 64 woningen - Lingewijk Noord Speeltuinterrein,...
Gemeente Gorinchem - verlening omgevingsvergunning - aanbrengen van een vlonder / steiger - Wachtmeester...
Gemeente Gorinchem - verlening vergunning Wet op de Kansspelen - Aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten...
Gemeente Gorinchem - verlening vergunning Wet op de Kansspelen - aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten...
Gemeente Gorinchem - verlening omgevingsvergunning - aanbrengen van een vlonder - Generaal 12, Gorinchem
Gemeente Gorinchem - verlening drank- en horecavergunning - Kerksteeg 7, Gorinchem
Gemeente Gorinchem - verlening APV-vergunning - wijziging leidinggevende exploitatievergunning - Kerksteeg...
Gemeente Gorinchem - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een HDD boring Bataafsekade - Barbierstraat...
Gemeente Gorinchem - aanvraag omgevingsvergunning - aanbrengen van reclame - Schepenenstraat 1, Gorinchem
Gemeente Gorinchem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een 10 bomen - Kadastrale sectie P GRC00...
Gemeente Gorinchem - aanvraag drank- en horecavergunning - Haarstraat 122, Gorinchem
Gemeente Gorinchem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een erfafscheiding - Anthonie Verstralenstraat...
Gemeente Gorinchem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - realiseren van 10 Tiny Houses - Dalemse...
Gemeente Gorinchem - aanvraag omgevingsvergunning - milieuneutrale verandering, met de omschrijving Promelca...
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem 2021
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem 2021
Subsidieplafond 2021 voor Nadere regel Transformatie opgave Beschermd Wonen en Opvang
Subsidieplafond 2021 voor de Nadere regel Cultuureducatie en Cultuurparticipatie 2020
Subsidieplafond 2021 voor Jeugdsport
Subsidieplafond 2021 voor Inclusief sporten, gezonde leefstijl en 55+
Subsidieplafond 2021 Nadere regel voor culturele initiatieven vanuit stichtingen of verenigingen uit...
Subsidieplafond 2021 Nadere regel Amateurkunst 2020
Subsidieplafond 2021 voor Scoutinggroepen
Subsidieplafond 2021 voor Deskundigheidbevordering voor vrijwilligers
Subsidieplafond 2021 voor Bliek in Actie
Subsidieplafond 2021 voor Straat -en Buurtactiviteiten
Subsidieplafond 2021 voor Flankerend Ouderenbeleid
Subsidieplafond 2021 voor Ondersteuning Ouderenbonden
Subsidieplafond 2021 Voor de Nadere regel professionele podiumkunsten 2020
Subsidieplafond 2021 voor Nadere regel non-formele volwasseneneducatie
Gemeente Gorinchem - Realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Koningin Julianalaan