Vergunningen Gorinchem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gorinchem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gorinchem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verleende omgevingsvergunning, realiseren van 4 woningen in het pand, Eendvogelsteeg 8, 4201 JW, Gorinchem detail
Kennisgeving beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide procedure, oprichten van een tankstation, Stationsweg 21, 4205 AA, Gorinchem detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom, Krinkelwinkel 25, 4202 LM, Gorinchem detail
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een KFC en Febo restaurant en een reclamemast, Einsteinstraat 4 en 6, 4207 HW, Gorinchem detail
Verleende omgevingsvergunning, gebruiken van het pand als kamerverhuur, Keizerstraat 2, 4201 XP, Gorinchem detail
Aanvraag APV-vergunning, evenementenvergunning, herdenkingsbijeenkomst, bij het Joods monument, 17-09-2019, Melkpad, Gorinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, afwijken van het bestemmingsplan tbv het bouwen van 26 woningen, Bagijnenwalstraat 1 t/m 25 en Lindeboom 2 t/m 10, Kadastraal sectie D nummer 4096, Gorinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een markies, Langendijk 58, 4201 CJ, Gorinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbreden van een balkon, Zwaanswal 22, 4201 MJ, Gorinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een bouwwerk tbv een jongeren ontmoetingsplaats, Top Naeffstraat 24, 4207 MT, Gorinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een overkapping, Korporaal 23, 4208 AN, Gorinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van 2 dakramen, Korenbeurs 2, 4201 XD, Gorinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een opslagruimte (legalisatie), Koningin Wilhelminalaan 60, 4205 EZ, Gorinchem detail
Verleende APV-vergunning, wijziging aanhangsel behorende bij exploitatievergunning, wijziging leidinggevende t.b.v. Nieuw Oosten City, Twijnderstraat 23, 4204 EL, Gorinchem detail
Verleende APV-vergunning, wijziging aanhangsel behorende bij exploitatievergunning, wijziging leidinggevende t.b.v. Café-Bar Ottoman, Drossaartstraat 17, 4204 AR, Gorinchem detail
Aanvraag APV-vergunning, evenementenvergunning, houden van muziekevenement We Are Hardstyle, 04-01-2020, Gorinchem detail
Aanvraag APV-vergunning, exploitatievergunning, Tiba Restaurant, Koningin Wilhelminalaan 72, 4205 EZ, Gorinchem detail
Verkeersbesluiten en vergunningen voor het realiseren van laadpalen elektrisch rijden aan de locaties Gruttershof, Jacob van der Ulftstraat en aan het Paardenwater, Gorinchem detail
Aanvraag APV-vergunning, evenementenvergunning, houden van muziekevenement Urban Rebels, 07-12-2019, Franklinweg 2, 4207 HZ, Gorinchem detail
Aanvraag APV-vergunning, evenementenvergunning, houden van muziekevenement, Het Foute Festijn, 06-12-2019, Franklinweg 2, 4207 HZ, Gorinchem detail
Aanvraag APV-vergunning, evenementenvergunning, houden van Start Summerdance 2020, 29-05-2020 t/m 31-05-2020, Terrein Buiten de Waterpoort, Gorinchem detail
Aanvraag APV-vergunning, evenementenvergunning, carnaval weekend, 21-02-2020 t/m 25-02-2020, diverse locaties, Gorinchem detail
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een aanbouw, Dr. J.M. den Uylstraat 2, 4207 NK, Gorinchem detail
Verleende omgevingsvergunning, tijdelijk realiseren van een mountainbike parcours, Haarweg, kadastraal H 781, 4205 NC, Gorinchem detail
Kennisgeving anterieure exploitatieovereenkomst ‘locatie Bastion II’, Gorinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een boom, Remise 6, 4207 BC, Gorinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een bedrijfshal, Avelingen-Oost 8, 4202 MN, Gorinchem detail
Verleende APV-vergunning, wijziging exploitatievergunning, wijziging leidinggevende t.b.v. Hotel Dahlia B.V., Franklinweg 1, 4207 HX, Gorinchem detail
BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER, oprichten van een KFC restaurant, Einsteinstraat 1, Gorinchem detail
Verleende vergunning Drank- en Horecawet, wijziging Drank- en horecavergunning, wijziging leidinggevende t.b.v. Hotel Dahlia B.V., Franklinweg 1, 4207 HX, Gorinchem detail
Verleende vergunning Drank- en Horecawet, drank- en Horecawetvergunningen, Slijterij Sardinia Products, Verdistraat 22, 4207 DE, Gorinchem detail
Verleende vergunning Drank- en Horecawet, wijziging aanhangsel behorende bij Drank- en Horecavergunning, wijziging leidinggevende t.b.v. Nieuw Oosten City, Twijnderstraat 23, 4204 EL, Gorinchem detail
Verleende vergunning Drank- en Horecawet, wijziging aanhangsel behorende bij Drank- en Horecavergunning, wijziging leidinggevende t.b.v. Café-Bar Ottoman, Drossaartstraat 17, 4204 AR, Gorinchem detail
Gemeente Gorinchem - Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Jhr Mr de Savornin Lohmanstraat detail
Gemeente Gorinchem - Realiseren parkeerplaats tbv opladen elektrische auto - Jacob van der Ulftstraat detail
Gemeente Gorinchem - Realiseren parkeerplaats tbv opladen elektrische auto - Gruttershof detail
Gemeente Gorinchem - Realiseren parkeerplaats tbv opladen elektrische auto - Paardenwater detail
Volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Gorinchem 2019 detail
Mandaatbesluit gemeente Gorinchem 2019 detail
Urgentieverordening regio Ablasserwaard-Vijfheerenlanden gemeente Gorinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, uitvoeren van restauratief onderhoud, Kloostergang 2 t/m 326, 4201 JA, Gorinchem detail
Ter inzage legging bestemmingsplan, het besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan, de omgevingsvergunning en het beeldkwaliteitsplan, gemeente Gorinchem detail
Verleende APV-vergunning, evenementenvergunning, houden van een Luikse markt met marktkramen, 28-07-2019 en 25-08-2019, Buiten de Waterpoort, Gorinchem detail
Verleende APV-vergunning, evenementenvergunning, Sport en spel voor jongeren, 29 juli 2019 t/m 2 augustus 2019, Schuttersplein/Stalkaarsen 17a, Gorinchem detail
Verlengen beslistermijn, kappen van een boom, Nonnenveld 98, 4201 AR, Gorinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een boom, Krinkelwinkel 25, 4202 LM, Gorinchem detail
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een snoepautomaat, Concordiaweg 22, Gorinchem detail
Verleende omgevingsvergunning, wijzigen van de voorgevel, Langendijk 79, 4201 CG, Gorinchem detail
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een lichtmast en het wijzigen van een milieu inrichting, Ambonstraat 2, 4202 ML, Gorinchem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van een reeds verleende vergunning, Courtine 1, 4207 GA, Gorinchem detail