Vergunningen Gouda

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gouda. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gouda. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Spieringstraat 18 in Gouda
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Ridder van Catsweg 69 in Gouda
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Ruigenburg 2a in Gouda
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nansenstraat 82 in Gouda
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zoutmanstraat 29 in Gouda
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester Jamessingel 41 in Gouda
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jacob Lemairelaan 1 in Gouda
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jan van Beaumontstraat 1b in Gouda
Verleende drank- en horecavergunning
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Ericalaan 2 in Gouda
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kampenringweg 20 in Gouda
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Gouwse Tuinen kavel 8 nieuwbouwwijk Westergouwe...
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Korte Groenendaal 8 in Gouda
Subsidieverordening Instandhouding Erfgoed Gouda 2020
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Arie Kerssensteegje 17 in Gouda
Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Spieringstraat 18 in Gouda
Ambtshalve opneming gegevens vertrek
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Regentesseplantsoen 22d in Gouda
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Zegelvlinderstraat 10 in Gouda
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Gravin Beatrixstraat 21 in Gouda
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning aan het Polderhar nieuwbouwlocatie Westergouwe in...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Regentesseplantsoen 29 in Gouda
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kramersweg 5 in Gouda
Kennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning op verzoek Groningenweg 6 en 6-101 tm 6-170 en...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Markt 32 in Gouda
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Stoofsteeg 22 in Gouda
Aanvraag evenementenvergunning
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Nijverheidsstraat 67 in Gouda
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Amelandstraat 5 in Gouda
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Aakwerf 11 in Gouda
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Gildenburg 4 in Gouda
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Nieuwe Donkstraat 1 in Gouda
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Nieuwe Markt 4 in Gouda
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Turfmarkt 142 in Gouda
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Westerkade 2-407 in Gouda
Kennisgeving aanvraag intrekken omgevingsvergunning Groningenweg 6 en 6-101 tm 6-170 en 6-201 tm 6-246...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Turfmarkt 50 in Gouda
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bloemendaalseweg 52 in Gouda
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Graaf Florisweg 75 UNIT in Gouda
Kennisgeving aanvraag intrekken omgevingsvergunning Kale Jonkerpad nabij 3 (kadastraal bekend onder GDA01...
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Spoorzone Stationsplein Noord, locatie C1
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Boelekade 36 in Gouda
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Graaf Florisweg 28 in Gouda
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Albrechtsveld 71 in Gouda
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Groeneweg 52 in Gouda
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Goudkade 21 in Gouda
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Sint Anthoniestraat 13 in Gouda
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Markt 40 in Gouda
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Abel Tasmanlaan 58 in Gouda