Vergunningen Gouda

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gouda. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gouda. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening parkeerbelastingen 2017
Verordening staangeld 2017
Verordening toeristenbelasting 2017
Verordening rioolheffing 2017
verordening havengelden 2017
Mededeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda op grond van artikel...
Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)
Regeling maatschappelijke ondersteuning Gouda 2017
Regeling taxivervoer Gouda
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42
Gemeente Gouda - Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Rondohof
Gemeente Gouda - Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Roerdompstraat
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42
Vaststelling bestemmingsplan Veegplan 2015
Gemeente Gouda - Het aanwijzen van de wijk Westergouwe als bebouwde kom op grond van artikel 20 a van...
Vaststelling bestemmingsplan Veegplan 2015
Ter inzage legging bestemmingsplan Westergouwe fase 2
Ter inzage legging bestemmingsplan Westergouwe fase 2
Gemeente Gouda - opheffen aantal bushaltes en aanwijzen 1 nieuwe bushalte - opheffen halte op diverse...
Gemeente Gouda - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Ronsseweg
Gemeente Gouda - tijdelijk verkeersbesluit Gouda bij Kaarslicht - binnenstad Gouda
Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009
Wijzigingsbesluit 1e wijziging regeling Streekarchief Midden-Holland
Gemeente Gouda - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Gerard Leeustraat
Wijziging Subsidieregeling hang- en sluitwerk Gouda 2016
Gemeente Gouda - Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Rijnenburg
Gemeente Gouda - Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Wilhelminastraat
Gemeente Gouda - aanwijzing van een parkeerverbod van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur....
Gemeente Gouda - Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Groenhovenweg
Gemeente Gouda - Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Jan Kottenerf
Gemeente Gouda - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Blikslagershof
Gemeente Gouda - Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Heuvellaan
Gemeente Gouda - aanwijzing als 30 km/uur-zone - de eilanden 1 en 2 in de wijk Westergouwe
Gemeente Gouda - aanwijzen als verplicht fietspad - het in Gouda gelegen gedeelte van de Winterdijk tussen...
Gemeente Gouda - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats algemeen - Regentesseplantsoen
Gemeente Gouda - Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Conventstraat
Gemeente Gouda - aanwijzing van een laad- en losplaats - parkeerterrein Klein Amerika
Gemeente Gouda - aanwijzen twee laad- en losplaatsen - Raam nabij kruising met Aaltje Bakstraat en Vlamingstraat
Gemeente Gouda - Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Veenzoom
Gemeente Gouda - Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Groenlust
Gemeente Gouda - vrijhouden twee parkeerplaatsen tbv het innemen van een standplaats op zaterdag tussen...
Gemeente Gouda - vrijhouden parkeerplaatsen tbv standplaatsen marktkramen - parkeerterrein Gildenburg
Gemeente Gouda - aanwijzen van twee laad en losplaatsen - Deventerweg
Gemeente Gouda - aanpassing éénrichtingsverkeer - Emmastraat en Gerard Leeustraat
Gemeente Gouda - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Rondohof
Gemeente Gouda - Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Op de hoek Wijdepoort - de Baan
Gemeente Gouda - Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Koningin Wilhelminaweg
Gemeente Gouda - tijdelijke geslotenverklaring - Klein Amerika
Bekendmaking goedkeuringsbesluit projectplan en omgevingsvergunning  Verbetering IJsseldijk Gouda