7.6

Vergunningen Grave

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Grave. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Grave. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Grave – Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “Wonen aan de Vesting” – Vaststelling...
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het herplaatsen van hekwerken bij de voorgevel...
Verordening Starterslening gemeente Grave 2020
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van een gevel - Cuykschesteeg...
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 2 wasboxen - De Eek 7 Velp
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitvoeren van onderhoud en renovatiewerk...
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een woning - Keerdijk...
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN EN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER ‘BUITENGEBIED, HOOGEWEG 11’
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN EN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER ‘BUITENGEBIED, HOOGEWEG 11’
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een afhaalpunt t.b.v....
Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van woonruimte, vergroting carport...
Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het herplaatsen van hekwerken bij de voorgevel en...
Nadere Regels Mantelzorgwaardering Grave 2020
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een inrit - G.W. Lovendaalsingel...
Gemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten van een glazen tuinkas - Kranenhofscheweg...
Gemeente Grave – Besluit m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een veehouderij naar een paardenhouderij...
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning - Molenakker 3A...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van verschillende bomen - Campagnelaan...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een inrit - G.W. Lovendaalsingel...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van waterleiding t.b.v. nieuwbouwplan...
Gemeente Grave – Ligplaatsvergunning – verleend voor Feenstra Rijn Lijn B.V.
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een afhaalpunt t.b.v. internetgoederen...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 2 wasboxen - De Eek 7 Velp
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een woning en het vergroten...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een carport - Vetwei 10 Velp
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een houten schuur/berging -...
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het aanpassen van een uitbouw en het realiseren...
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk vervangen van het bankenplan...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woning - Keerdijk 3 Gassel
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een erker - Habsburgsestraat...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van funderingspalen ten behoeve van...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van de fundering - Prinsenstal 2...
Gemeente Grave – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het vervangen van een bestaande stalruimte...
Gemeente Grave – Ligplaatsvergunning – verleend voor Stichting De Vlinders
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een hooimijt – Overlaat 6...
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van een verhuislift
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk vervangen van het bankenplan door...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een dierenverblijf - Torenstraat...
Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het inrichten van percelen met boomkwekerijgewassen...
Gemeente Grave – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – voor de herinrichting van het sportpark...
Gemeente Grave – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning – Veldartilleriestraat 4 te Velp
Gemeente Grave – Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten: – verleend voor Wegrestaurant de Elft
Gemeente Grave – Drank- en horecaontheffing – verleend voor het Eetpunt Gassel voor het schenken van...
Gemeente Grave – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning – Veldartilleriestraat 4 te Velp
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend - Kranenhofscheweg 10 Escharen
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke...
Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realiseren van een erker - Habsburgsestraat...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning geweigerd voor het plaatsen van zonnepanelen op een dak - Hoofschestraat...
Gedragscode voor de gemeenteraad van Grave
Gemeente Grave – Melding Besluit lozen buiten inrichting voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem...