Vergunningen Grave

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Grave. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Grave. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2013, REGIONALE WATERBERGING GRAVE’
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2013, REGIONALE WATERBERGING GRAVE’
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van wooneenheden en een commerciële...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een carport - Traverse 151...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een in-/uitrit - Graafschedijk...
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Turnhoutseweg 5 - Prinsenhof 5 te Gassel’
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Turnhoutseweg 5 - Prinsenhof 5 te Gassel’
Gemeente Grave – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten voor een onbemand tankstation...
Gemeente Grave - Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Prinsenstal ong. in Grave
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning - Beerschemaasweg...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van twee geluidsschermen...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis met garage -...
Gemeente Grave – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het geen varkens meer houden binnen de...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een in-/uitrit - Bosschebaan...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een carport - Traverse 151 te Grave
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 2 appartementen - Rogstraat...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bewerken en ophogen van een perceel...
Gemeente Grave - Tijdelijke wegafsluiting i.v.m. doorkomst Nijmeegse Vierdaagse 2020 - Gemeente Grave
Gemeente Grave - instellen voorrangsregeling voetgangersoversteekplaats (zebrapad) - Mgr. Borretweg...
Gemeente Grave - instellen voorrangsregeling voetgangersoversteekplaats (zebrapad) - Gasthuishoeve 2...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van waterleidingen in het centrum...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een tuinhuis - Jan Hondongpark 1...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met regels van ruimtelijke...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van 2 appartementen - Rogstraat...
Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het vervangen van kozijnen - Bronkhorstweg...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woning en het vergroten...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verwijderen van bestaande verharding en bijbehorende...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 6 woningen met garage - Hof van...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanbrengen van een compartimentering tussen...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een opslagruimte - Keerdijk...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 6 woningen - Vetwei ongenummerd...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van ramen, deuren en kozijnen aan...
Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een opslagruimte -...
Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van diverse panden...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen en herplanten van bomen - Maaskade...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verwijderen van de schoorsteen op de woning...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een in-/uitrit, het plaatsen...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van terrasschermen en het wijzigen...
Beleidsregels Terug- en invordering 2020
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van twee geluidsschermen - Tolschestraat/Bosschebaan...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het moderniseren van een antenne installatie -...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een glasvezelnetwerk - diverse...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning - Beerschemaasweg ongenummerd...
Gemeente Grave - Gehandicaptenparkeerplaats - Stadhouderslaan 7 Grave
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Grave 2020
Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het aanleggen van een weg en parkeerterrein...
Publicatie coördinatieregeling Waterlinie Grave, fase 2, Wonen aan de Vesting te Grave
Gemeente Grave – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor het vervangen van een sportaccommodatie,...
Publicatie coördinatieregeling Waterlinie Grave, fase 2, Wonen aan de Vesting te Grave