Vergunningen Grave

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Grave. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Grave. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning 2020-2023 Regio Brabant Noordoost-Oost detail
Gemeente Grave – Ligplaatsvergunning – verleend voor Rigoletto BV., Loswal Grave detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitvoeren van funderingswerkzaamheden - Brugstraat ong. te Grave detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van gevelkozijnen - Dokter Kanterslaan 314 te Grave detail
Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers 2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitvoeren van diverse sloopwerkzaamheden - Prinsenstal ongenummerd te Grave detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een luisterzuil - Mars en Wijthdijk ongenummerd te Grave detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning verleend van rechtswege voor het bouwen van een woonhuis – Grippensteinschestraat 7 te Velp detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een glazen kas - Intendanceplantsoen 1 te Velp detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitvoeren van diverse sloopwerkzaamheden - Prinsenstal ongenummerd te Grave detail
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor container Dorpsraad Velp, Kerkplein Velp detail
Gemeente Grave – Kampeerontheffing – verleend voor René Bleuanus voor Overnachtingsplek voor de lopers van de 100 km-loop van Eindhoven naar Arnhem, Bekaf te Grave detail
Gemeente Grave – Drank- en horecavergunning – verleend voor lunchroom Tanja, Rogstraat 11a Grave detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het aanpassen van diverse draagconstructies - St. Machutusweg 23 te Escharen detail
Gemeente Grave – Terrasvergunning – verleend voor Lunchroom Tanja, Rogstraat 11a Grave detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een boom - Bomvrije 2 te Grave detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een extra wc en het plaatsen van markiezen - Rogstraat 11 a te Grave detail
Aanwijzingsbesluit ontheffing geheimhoudingsplicht gemeente Grave detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen op een reeds verleende vergunning - Tolschestraat 41 en 41 a te Velp detail
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend aan Van Wijnen Stolwijk BV. voor het plaatsen van 2 bouwpuincontainers, 1 opslagcontainer en 1 sanitair-unit t.b.v. renovatie woningen Mooiland detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van een gevel aanzicht - Heihoekscheweg 2 te Velp detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een luisterzuil - Mars en Wijthdijk ongenummerd te Grave detail
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing – verleend voor de Viersprong Gassel detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden - Prinsenstal 2 te Grave detail
Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het veranderen van werktijden bij de Scheepswerf Grave Holding BV – Maaskade 28, Grave detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis - Kapellaan 6a te Gassel detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van een gevel aanzicht - Ruyterstraat 3 te Grave detail
ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ‘HOF VAN ESTEREN, FASE 2A’ detail
ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ‘HOF VAN ESTEREN, FASE 2A’ detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het dempen van een sloot en ophogen van percelen - Mars en Wijthdijk ongenummerd te Grave detail
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend aan restaurant Colori voor het mogen plaatsen van plantenbakken ter afscherming terras, Maaskade/Maasstraat Grave detail
Gemeente Grave – Ligplaatsvergunning – verleend voor Olympia Cruises V.O.F., Loswal Grave detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het vernieuwen van gordingen, dakplaten en dakpannen - G.W. Lovendaalsingel 1 te Grave detail
Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het transformeren van het voormalige klooster de Wijnberg tot appartementencomplex & restaurant - Oliestraat ongenummerd te Grave detail
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dakterras - Korte Rogstraat 3 te Grave detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een bedrijfspand - Koninginnedijk 832 te Grave detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van gevels - Meester Bongaardsweg 2 te Escharen detail
Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het veranderen van werktijden bij de Scheepswerf Grave Holding BV – Maaskade 28 te Grave detail
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing – verleend voor Stichting Zuiderwaterlinie tbv Tapaz Diner detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een erfafscheiding - Valkhofscheweg 2 a te Velp detail
Gemeente Grave – Drank- en horecaontheffing – verleend voor de Gouden Leeuw Grave detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een aluminium carport - Vroegeling 2 te Grave detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een verwijsbord - Hoofdwagt 2 te Grave detail
Gemeente Grave – Drank- en horecaontheffing – verleend voor Horeca Cremers tbv Burendag Gassel detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van twee caravans - G.W. Lovendaalsingel 1 te Grave detail
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend aan Schilderwerken van Zwam voor het plaatsen van een steiger t.b.v. schilderwerkzaamheden, Klinkerstraat 17 Grave detail
Gemeente Grave – Drank- en horecaontheffing, Standplaatsvergunning, Evenementen Terrasvergunning – verleend voor Lunchroom Tanja tbv Smartlappenfestival Grave detail
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Geluidsontheffing – verleend voor Burendag Gassel Dorpsplein detail
Gemeente Grave – Drank- en horecaontheffing, Evenementen Terrasvergunning – verleend voor Mitra Grave detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vernieuwen van gordingen, dakplaten en dakpannen - G.W. Lovendaalsingel 1 te Grave detail