Vergunningen Grave

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Grave. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Grave. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing – verleend aan...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning en een bijgebouw, Kapellaan...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit...
ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ‘VOSKESCHESTRAAT 9, VELP’
ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ‘VOSKESCHESTRAAT 9, VELP’
Gemeente Grave – Drank- en horecaontheffing, Evenementen Terrasvergunning – verleend voor Team Binnenhof...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanplanten en rooien van gewassen en het aanleggen...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het exploiteren van een theeterras i.c.m....
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen/wijzigen van in- en uitritten - Graafschedijk...
Gemeente Grave – Meerjaren evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing – verleend voor Heer Janssen...
Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten Grave 2020
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bijplaatsen van zonnepanelen - Dokter Kanterslaan...
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor Biercafé Oud Grave voor het plaatsen van een friteswagen...
Gemeente Grave – Drank- en horecavergunning – verleend voor De Elft Grave B.V., Bosschebaan 1 te Velp
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tijdelijk bouwbord - Karweg...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van kozijnen - Bronkhorstweg 26 te...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een tijdelijk parkeerterrein...
Gemeente Grave – Exploitatievergunning – verleend voor VOF Tamaç&Kiliç / Lale, Hamstraat 8 te Grave
Gemeente Grave – Standplaatsvergunning – verleend aan De Wandelende Tak voor een verzorgingspost tijdens...
Gemeente Grave – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning definitief voor een vergunning m.b.t. het...
Gemeente Grave – Ontheffing Sluitingstijden, Ontheffing Schenktijden – verleend voor SV Estria, Kranenhofscheweg...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het intern verbouwen van diverse panden van de...
Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020-2024
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor een interne en externe verbouwing - St....
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend aan Van Dinther Bouwbedrijf BV voor het plaatsen van een...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van digitale welkomstborden...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van een voorgevel - Pastoriestraat...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning - Molenakker 5D...
Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning – Molenakker...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een opslagruimte - Keerdijk 5 te...
Gemeente Grave – Standplaatsvergunning – verleend voor Kim Mai, hoek Trompetterstraat te Grave
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het her-inrichten van een sportpark - Kranenhofscheweg...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een weg en parkeerterrein en...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanleggen van een tijdelijk parkeerterrein...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel - Rondom De Kerk...
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het gewijzigd uitvoeren ten opzichte van...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van terrasschermen en het wijzigen...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 51 woningen - Handelstraat ongenummerd...
Concept bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer regio Noordoost Brabant
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Grave
Gemeente Grave – Evenementenvergunning – verleend aan Centrum Management Grave voor Graafse lichtjes...
Gemeente Grave – Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten – verleend aan Ons Café, Hamstraat 30 te Grave
Gemeente Grave – Ligplaatsvergunning – verleend aan Feenstra Rijn Lijn BV voor aanleggen met mps Calypso,...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van een monumentale boom - Maaskade...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een machineloods - Kapellaan...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het transformeren van het voormalige klooster...
VERORDENING HONDENBELASTING GRAVE 2020
VERORDENING REINIGINGSHEFFINGEN GRAVE 2020
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van 2 bouwcontainers tbv renovatie, Van...
Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het vervangen van raampartijen door...