Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Grave

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Grave. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Grave. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Grave – Verklaring geen bezwaar – verleend voor toestemming danskamp Dorpshuis Escharen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van kozijnen en garagedeuren - Bagijnenstraat 5 Grave 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend aan Flip Schoonmaak BV. voor verhuizing, Poternen Grave 16-01-2019 16-03-2019 detail
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘HERINRICHTING N324 - ROTONDES TOLSCHESTRAAT EN INDUSTRIESTRAAT’ 15-01-2019 15-03-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend - Klinkerstraat 4a te Grave voor het vervangen van een pannendak 15-01-2019 15-03-2019 detail
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘HERINRICHTING N324 - ROTONDES TOLSCHESTRAAT EN INDUSTRIESTRAAT’ 15-01-2019 15-03-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend - Bosschebaan 21 Velp voor het uitbreiden van een schuur/berging 10-01-2019 10-03-2019 detail
Gemeente Grave – Standplaatsvergunning – verleend voor Kim Mai Loempia, Hoek Tromptetterstraat 10-01-2019 10-03-2019 detail
Gemeente Grave – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Hondsdijk 1c te Escharen voor het oprichten van een solexverhuur 10-01-2019 10-03-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd - Klinkerstraat 4 a Grave voor het vervangen van een pannendak 10-01-2019 10-03-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van de woning - Sirtemalaan 25 Grave 07-01-2019 07-03-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van commerciële ruimtes en appartementen - Markt 5 Grave 31-12-2018 28-02-2019 detail
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Grave 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Gemeente Grave – Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten – verleend voor Poortwachtershuis, Maaskade 14 Grave 31-12-2018 28-02-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het splitsen en renoveren van een woning - Maaskade 13 / Visscherstraat 2 Grave 24-12-2018 24-02-2019 detail
Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Grave 2018 24-12-2018 24-02-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een schuur/berging - Bosschebaan 21 Velp 24-12-2018 24-02-2019 detail
Gemeente Grave, besluit vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder, Maaskade 13 te Grave 24-12-2018 24-02-2019 detail
Gemeente Grave, besluit vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder, Maaskade 13 te Grave 24-12-2018 24-02-2019 detail
Gemeente Grave - Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Willem Jacobstraat Grave - Willem Jacobsstraat Grave 24-12-2018 24-02-2019 detail
Gemeente Grave - Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Willem Verheidenstraat Grave - Willem Verheidenstraat 22 Grave 24-12-2018 24-02-2019 detail
Kadernotitie social return 3.0 24-12-2018 24-02-2019 detail
Gemeente Grave - Uitbreiding 30 km/uur-zone Pastoriestraat Velp - Pastoriestraat Velp 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Grave - Wijzigen en opnieuw vaststellen van de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet, voor zover het de westelijke grens betreft op de Pastoriestraat te Velp - Pastoriestraat Velp 21-12-2018 21-02-2019 detail
Archiefverordening Grave 2018 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening Winkeltijdenwet Grave 2013 20-12-2018 20-02-2019 detail
VERORDENING RECLAMEBELASTING BEDRIJVENTERREINEN GRAVE 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
VERORDENING TOT 1e WIJZIGING VAN DE “VERORDENING LEGES GRAVE 2019” 20-12-2018 20-02-2019 detail
RECTIFICATIE Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Geluidsontheffing, Kampeerontheffing – verleend voor R van Heybeek (circus Renz International) 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een gastenverblijf - Maasveld 10 Gassel 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor spandoeken Amnesty International 17-12-2018 17-02-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning geweigerd - Burgemeester Raijmakerslaan 31 Grave 17-12-2018 17-02-2019 detail
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing – verleend voor Zorg- en Gastenboerderij De Gastvrijheid 17-12-2018 17-02-2019 detail
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing – verleend voor Colori en Maaspoort Grave 17-12-2018 17-02-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening - Prinsenhof 3 Gassel 17-12-2018 17-02-2019 detail
Gemeente Grave – Geluidsontheffing – verleend voor BAM voor werkzaamheden aan de N324 17-12-2018 17-02-2019 detail
VERORDENING ONROERENDEZAAKBELASTINGEN GRAVE 2019 17-12-2018 17-02-2019 detail
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing – verleend voor Rock in Gassel 13-12-2018 13-02-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening - Prinsenhof 3 Gassel 12-12-2018 12-02-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen en vervangen van buitengevels - Koninginnedijk 730 en 730a te Grave 12-12-2018 12-02-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het legaliseren van een dakterras met overkapping - Brugstraat 3 a Grave 12-12-2018 12-02-2019 detail
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Geluidsontheffing, Kampeerontheffing – verleend voor R van Heybeek (circus Renz International) 12-12-2018 12-02-2019 detail
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor All4fit Grave voor het plaatsen van aankondigingsborden t.b.v. open dag 12-12-2018 12-02-2019 detail
VERORDENING RECLAMEBELASTING CENTRUMGEBIED GRAVE 2019 10-12-2018 10-02-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitvoeren van bodemsanering - Prinsenstal 2 Grave 10-12-2018 10-02-2019 detail
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van een steiger, Rogstraat 10 Grave 10-12-2018 10-02-2019 detail
VERORDENING RIOOLHEFFING GRAVE 2019 10-12-2018 10-02-2019 detail
VERORDENING MARKTGELDEN GRAVE 2019 10-12-2018 10-02-2019 detail
VERORDENING LEGES GRAVE 2019 10-12-2018 10-02-2019 detail
Gemeente Grave – Ligplaatsvergunning – verleend voor Waterzaken (Bike & Barge Elodie) 10-12-2018 10-02-2019 detail