Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Grave

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Grave. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Grave. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Grave – Geluidsontheffing – verleend aan Vermeulen Groep voor werkzaamheden aan de N321 23-05-2019 23-07-2019 detail
RECTIFICATIE Gemeente Grave – Uitgebreide procedure Omgevingsvergunning ontwerp voor het veranderen van een pluimveehouderij – Boltschestraat 3 te Escharen 23-05-2019 23-07-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een in- / uitrit - Vetwei 30 te Velp 22-05-2019 22-07-2019 detail
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing, Standplaatsvergunning – verleend voor prijsuitreiking Wizzik 22-05-2019 22-07-2019 detail
Gemeente Grave – Standplaatsvergunning – verleend voor Scouting Vierdaagsekamp 22-05-2019 22-07-2019 detail
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing – verleend voor Bierfestival 2019-2022 20-05-2019 20-07-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning - Molenakker 5f te Gassel 20-05-2019 20-07-2019 detail
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend aan Bevolkingsonderzoek Zuid voor het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum, parkeerterrein Stoofweg Grave 20-05-2019 20-07-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden - Prinsenstal 2 te Grave 20-05-2019 20-07-2019 detail
Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning - Graafschedijk ongenummerd te Escharen 20-05-2019 20-07-2019 detail
Gemeente Grave – Ligplaatsvergunning – verleend voor Hospitaalschip Prins Willem Alexander, Loswal Grave 20-05-2019 20-07-2019 detail
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Geluidsontheffing – verleend voor avondvierdaagse Basisschool de Raamdonk Grave 20-05-2019 20-07-2019 detail
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend aan Café de Gouden Leeuw voor het plaatsen van een partytent als overkapping, Markt 16 Grave 16-05-2019 16-07-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend het tijdelijk plaatsen van een woonunit - Grippensteinschestraat 9 te Velp 16-05-2019 16-07-2019 detail
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend aan Centercom Buitenreclame B.V. voor het plaatsen van tien driehoeksreclame borden t.b.v. wandeltochten Stichting Zuiderwaterlinie 16-05-2019 16-07-2019 detail
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend aan BrabantWonen voor het plaatsen van een hijskraan en drie containers, Baronesstraat Grave 15-05-2019 15-07-2019 detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN PARKEREN’ 14-05-2019 14-07-2019 detail
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN PARKEREN’ 14-05-2019 14-07-2019 detail
Gemeente Grave – Drank- en horecaontheffing, Standplaatsvergunning, Evenementen Terrasvergunning – verleend voor Ons Café, Hamstraat 30 te Grave 13-05-2019 13-07-2019 detail
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing, Standplaatsvergunning – verleend voor Loop naar de Pomp, Escharen 13-05-2019 13-07-2019 detail
Gemeente Grave – Drank- en horecaontheffing, Standplaatsvergunning, evenementen Terrasvergunning – verleend voor Lunchroom Tanja, Rogstraat 11a Grave 13-05-2019 13-07-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het ophogen van een deel van het dak en wijzigen van de gevel - Beerschemaasweg 19 te Escharen 13-05-2019 13-07-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een erfafscheiding - Valkhofscheweg 2 a te Velp 13-05-2019 13-07-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een dakterras - Korte Rogstraat 3 te Grave 13-05-2019 13-07-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - kapellaan ong. te Gassel 13-05-2019 13-07-2019 detail
Gemeente Grave – Drank- en horecaontheffing, evenementen Terrasvergunning – verleend voor Café Oud Grave, Klinkerstraat 14 Grave 13-05-2019 13-07-2019 detail
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing, verleend voor meerjaren Vijf tegen Vijf van SCV'58 Velp 09-05-2019 09-07-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitvoeren van funderingswerkzaamheden - Brugstraat ong. te Grave 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Grave – Drank- en horecaontheffing, Terrasvergunning en standplaats – verleend voor het Binnenhof Grave 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Grave – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het starten van een bedrijf voor het reviseren van mechanische motoren – Arnoud van Gelderweg 109a te Grave 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit - Grippensteinschestraat ongenummerd te Velp 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Grave – Ontheffing Sluitingstijden, Ontheffing Schenktijden – verleend voor WSV de Stuw, Havenstraat 3 Grave 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Grave – Objectvergunning en Collectevergunning – verleend aan Ouderraad Basisschool de Ester Escharen voor oud ijzer inzameling 02-05-2019 02-07-2019 detail
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing, Standplaatsvergunning – verleend voor 100 jarig bestaan van VV Estria 02-05-2019 02-07-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van lichtmasten en een scorebord - Ten Holtweg 10 te Gassel 02-05-2019 02-07-2019 detail
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor promotie Banner voor diverse evenementen in Grave 02-05-2019 02-07-2019 detail
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing, Standplaatsvergunning – verleend voor de Voetbalvereniging te Gassel 02-05-2019 02-07-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Grippensteinschestraat ongenummerd te Velp 01-05-2019 01-07-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een woonhuis - Hoeve 21 te Gassel 01-05-2019 01-07-2019 detail
Gemeente Grave - Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Achter de Kerk Grave - Achter de Kerk 15 Grave 01-05-2019 01-07-2019 detail
Bouwverordening Grave 30-04-2019 30-06-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de woning - Wolfgatschestraat 8 te Velp 29-04-2019 29-06-2019 detail
Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het starten van een nieuw bedrijf in een bestaand pand - Hondsdijk 1 c te Escharen 29-04-2019 29-06-2019 detail
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van de kozijnen - Maaskade 14 te Grave 29-04-2019 29-06-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een hekwerk - Voskeschestraat 9 te Velp 29-04-2019 29-06-2019 detail
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor bouwplaats, werkzaamheden aan de woning, Maaskade/Visschersstraatje Grave 25-04-2019 25-06-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het slopen van een woning en het herbouwen van een woning met kapsalon - Hanenstraat 20 te Velp 25-04-2019 25-06-2019 detail
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een erker - Julianastraat 6 te Grave 25-04-2019 25-06-2019 detail
Gemeente Grave – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een bedrijf voor opslag materialen en productie en onderhoud hindernismaterialen – Hondsdijk 1 te Escharen 25-04-2019 25-06-2019 detail
Gemeente Grave – Uitgebreide procedure Omgevingsvergunning ontwerp voor het veranderen van een varkenshouderij met geiten – Boltschestraat 3 te Escharen 23-04-2019 23-06-2019 detail