Vergunningen Grave

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Grave. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Grave. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Grave – Objectvergunning, Collectevergunning – verleend voor ouderraad Basisschool de Ester,...
Gemeente Grave – Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten (verlenging) – verleend voor Biercafé Oud Grave,...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een bedrijfspand - Koninginnedijk...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis - Cuykschesteeg...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning geweigerd voor het starten van een nieuw bedrijf in een bestaand...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het vernieuwen van een loods - Voskeschedwarsstraat...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een woonkamer met berging...
Gemeente Grave– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 4 bomen en aanleggen van in-...
Gemeente Grave – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning definitief voor het bouwen van een woonhuis...
Gemeente Grave – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een oliehandel met...
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing, Objectvergunning...
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van een schaarlift, Brugstraat 11 te Grave
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend aan Wits Zuid B.V. voor het plaatsen van een keetwagen,...
Coördinatieregeling Meisevoort ongenummerd te Gassel
Bekendmaking lijst categorieën van gevallen (Wabo) en Bekendmaking delegatiebesluit (Wro)
Bekendmaking lijst categorieën van gevallen (Wabo) en Bekendmaking delegatiebesluit (Wro)
Coördinatieregeling Meisevoort ongenummerd te Gassel
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een carport - Wolfskers 2 te Grave
Gemeente Grave – Exploitatievergunning – verleend voor Cafetaria Boemerang, Bikkelkampplein 11a Grave
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het onderhouden, restaureren, veranderen...
Gemeente Grave – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een akkerbouw- en...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het gewijzigd uitvoeren van een vergunning - Kievitweg...
Gemeente Grave – Terrasvergunning – verleend voor Cafetaria Boemerang, Bikkelkampplein 11a te Grave
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN PARKEREN’
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN PARKEREN’
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning - Graafschedijk ongenummerd...
Gemeente Grave – Uitschrijving Opvangvoorziening KDO Schoolstraat (KDV) te Gassel, Schoolstraat 8 te...
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Geluidsontheffing – verleend aan COA voor landelijke open dag...
Beheerregeling informatiebeheer gemeente Grave 2019
Gemeente Grave – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtmasten en een...
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van sandwichborden op diverse locaties...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een nieuw luchtkanaal aan een...
Verordening basisregistratie personen 2019 van de gemeente Grave
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het starten van een praktijk aan huis - Akkerslagen...
Gemeente Grave – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een nieuwe woning - Grippensteinschestraat...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een machineloods - Kapellaan 12...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een nieuwe aanbouw - Marsstraatje...
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor driehoeksborden open dag Merlet College Grave
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van een steiger, Rogstraat 17 Grave
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Geluidsontheffing – verleend voor voorstelling in het kader van...
Publicatie ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Graafschedijk 63’ te Escharen (herbestemmen niet-agrarische...
Gemeente Grave – Evenementenvergunning, Objectvergunning – verleend voor Comité Open Monumentendag, binnenstad...
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor container, parkeervak Maasstraat 3 te Grave
Publicatie ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Graafschedijk 63’ te Escharen (herbestemmen niet-agrarische...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het onderhouden, restaureren, veranderen van het...
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van een steiger, Hamstraat 3 te Grave
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een woonhuis - Cuykschesteeg...
Gemeente Grave – Objectvergunning – verleend aan lunchroom Bij Moeders voor het mogen plaatsen van een...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vernieuwen van een loods - Voskeschedwarsstraat...
Gemeente Grave – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een bedrijfspand - Koninginnedijk...