Vergunningen Groningen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Groningen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Groningen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

vergunning Datum start Datum einde
Gemeente Groningen - Besluit tot het instellen van een stopverbod en een parkeerverbod door middel van... 04-07-2022 04-09-2022 Details
Bekendmaking voorgenomen uitgiftes opstalrechten en erfdienstbaarden t.b.v. nutsvoorzieningen 04-07-2022 04-09-2022 Details
Besluit tot het stellen van openbaarheidsbeperkingen klachten over gedrag personeel bij overbrenging... 04-07-2022 04-09-2022 Details
Gemeente Groningen - Verkeersbesluit instellen stopverbod - Hora Siccamasingel - Groningen 04-07-2022 04-09-2022 Details
Toestemming voor het vervangen van kozijnen aan Paterswoldseweg 308, 310, 312, 314, 316, 318, 324, 326... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het oprichten van een woning aan Meerstad, Barkentijn kadastraal bekend GNG sectie AE,... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het vervangen van 2 houten kozijnen voor kunststof kozijnen aan Roggeneed 3 te Ten Boer 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het wijzigen van de gevels aan Rummerinkhof 6b te Haren Gn 30-06-2022 30-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het vellen van 1 boom (den) aan Hippocrateslaan 6 te Groningen 30-06-2022 30-08-2022 Details
Kennisgeving benoeming raadsleden gemeente Groningen 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het realiseren van een constructieve doorbraak aan Molukkenstraat 74 te Groningen 30-06-2022 30-08-2022 Details
Melding voor het vervangen uitbouw aan de achterzijde van de woning aan Verlengde Grachtstraat 19 te... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden in 3 zelfstandige wooneenheden aan Paterswoldseweg... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Melding voor het verwijderen van asbest aan Halmstraat 1 te Groningen 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden in 3 zelfstandige woningen aan Damsterkade... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Vergunning geweigerd voor het verbreden van de uitweg aan Kieler Bocht 61 te Groningen 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het het omzetten van 6 onzelfstandige wooneenheden in 2 zelfstandige wooneenheden aan... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het omzetten van onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Melding voor het slopen van 13 woningen aan Oldenhuisstraat 15 t/m 37 en 20 te Ten Post 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het vervangen van de dakkapel en het plaatsen van een nieuwe dakkapel aan Peizerweg... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Melding voor het verwijderen van asbest aan Van Imhoffstraat 25 en 27 te Groningen 30-06-2022 30-08-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het verplaatsen van een uitweg aan Meerweg 203b te Haren Gn 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het vervangen van de dakkapel op de eerste verdieping en het aanbrengen van een nieuwe... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het omzetten van een kamerverhuurpand met 4 kamers in 3 appartementen aan Tussen Beide... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen (gm) aan Ubbo Emmiussingel 77 te Groningen 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden in 3 zelfstandige wooneenheden aan Winschoterdiep... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het vervangen van kozijnen aan Agricolahof 12 te Haren Gn 30-06-2022 30-08-2022 Details
Vergunning geweigerd voor het vellen van 2 bomen (kastanje en wilg) aan Noorderbuitensingel 32 te Groningen 30-06-2022 30-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het omzetten van onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woonfuncties... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Melding voor het verwijderen van asbest (schuren gedeeltelijk saneren) aan J.C. Kapteynlaan 19a + 19b... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het bouwen van 13 nieuwe woningen aan Oldenhuisstraat 15 t/m 37 (oneven) en... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het oprichten van een woning aan Barkentijn kavel 1, Kadastrale gemeente Groningen,... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het vergroten van de tweede verdieping middels een dakuitbouw aan Sabangplein... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het vellen van 1 boom (iep, in voortuin) aan Meerpaal 390 te Groningen 30-06-2022 30-08-2022 Details
Aanvraag vergunning voor het vergroten van de woning door het realiseren van een aanbouw op de tweede... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Toestemming voor het vellen van 2 bomen (1 conifeer en 1 spar in achtertuin) aan Middelhorsterweg 16... 30-06-2022 30-08-2022 Details
Ontheffing voor een derde verbrandingslijn op industrieterrein Oosterhorn in Farmsum 29-06-2022 29-08-2022 Details
Vaststelling Natuurbeheerplan Groningen 2023 29-06-2022 29-08-2022 Details
Besluit voor de wijziging en uitbreiding en het in werking hebben van een melkrundveehouderij op het... 29-06-2022 29-08-2022 Details
N995 - Onderdendam - Stremming Zijlvesterbrug 29-06-2022 29-08-2022 Details
Bekendmaking voorgenomen bruikleen tuingrond nabij Paulus Potterstraat 23 Groningen 29-06-2022 29-08-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning 2e fase (uitgebreide procedure), Synergieweg 1-5 te Eemshaven 29-06-2022 29-08-2022 Details
Besluit voor het in werking hebben van een biologische geitenhouderij, met schapen en zoogkoeien aan... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Bekendmaking voorgenomen bruikleen tuingrond nabij Kluisgat 151 Groningen 29-06-2022 29-08-2022 Details
Ontheffing voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis... 29-06-2022 29-08-2022 Details
Reageren op voorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Bestemmingsregels Wonen 3’ 29-06-2022 29-08-2022 Details
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Green Box Computing B.V., Eemshaven 29-06-2022 29-08-2022 Details
Besluit instemming deelsaneringsplan 29-06-2022 29-08-2022 Details
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Billitonweg 1 te Veendam 29-06-2022 29-08-2022 Details
Verlenging beslistermijn voor het oprichten van een woning aan Meerstad, Barkentijn kadastraal bekend... 28-06-2022 28-08-2022 Details