Vergunningen Groningen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Groningen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Groningen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
DEFINITIEF BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Zonnepark Roodehaan fase IIb te Groningen
DEFINITIEF BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Zonnepark Roodehaan fase IIa te Groningen
DEFINITIEF BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Zonnepark Roodehaan fase IIIa en IIIb te Groningen
DEFINITIEF BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Zonnepark Fledderbosch te Garmerwolde
Gemeente Groningen - Verkeersbesluit twee openbare parkeervakken uitsluitend voor het opladen van een...
Beleidsregel intern en extern salderen provincie Groningen 2019
Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Rozenburglaan 13 a te Groningen
Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Sontweg 8 te Groningen
Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Gotenburgweg 30 te Groningen
Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Kieler Bocht 25 te Groningen
Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019
Verordening parkeerbelastingen 2019
Delegatie- en mandaatbesluit GGD Groningen 2019
Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019
Verordening parkeerbelastingen 2019
Gemeente Groningen - Verkeersbesluit twee openbare parkeervakken uitsluitend voor het opladen van een...
Verleende woningvormingsvergunning: Petrus Campersingel 171a, 9713 AK Groningen – het verbouwen van 4...
Verleende woningvormingsvergunning: Helper Brink 11-11a t/m 11e, Groningen – verandering van 11 wooneenheden...
Aanvraag omgevingsvergunning: Bordewijklaan 1, 9721 TN Groningen – plaatsen gevelreclame tegen gevel...
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Rijksweg 111 te Ten Post, 9792 PC Groningen – oprichten woning (ontvangstdatum...
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: activiteiten bij een particulier, Boersterweg 53 te Ten Boer –...
Ontvangen melding Activiteitenbesluit: Burger Food Group B.V., Waagstraat 3 Groningen – veranderen activiteiten...
Verleende omgevingsvergunning: Vierendeel 23 te Ten Boer, 9791 JH Groningen – huidige oprit verbreden...
Acceptatie melding Activiteitenbesluit: Coop Lubbers, Paterswoldseweg 68 te Groningen – het veranderen...
Acceptatie melding Activiteitenbesluit: UNO, Nieuwe Ebbingestraat 5 te Groningen – het starten van het...
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Watering 17, kavel 35 Meerstad – oprichten vrijstaande...
Verleende omgevingsvergunning: Barkmolenstraat 1, 9723 DA Groningen – vergroten woning op tweede verdieping...
Aanvraag omgevingsvergunning: Verlengde Hereweg 134, 9722 AK Groningen – vellen 3 bomen (ontvangstdatum...
Aanvraag omgevingsvergunning: Veenweg 43, 9728 NJ Groningen – per direct vellen 1 boom (italiaanse populier...
Aanvraag omgevingsvergunning: Van Hamelstraat 5a, 9714 HH Groningen – splitsen etagewoning in 2 zelfstandige...
Verleende omgevingsvergunning: Meerweg 127 te Haren, 9752 JG Groningen – direct vellen van 2 bomen (zij...
Aanvraag omgevingsvergunning: Tjariet 53, 9746 PE Groningen – plaatsen kunststof walbeschoeiing (ontvangstdatum...
Verleende omgevingsvergunning: Wilhelminakade 23, 9717 AB Groningen – uitbreiden supermarkt (verzenddatum...
Sloopmelding: Ulgersmaweg 46, 9731 BV Groningen – verwijderen asbest (ontvangstdatum 26-09-2019, dossiernummer...
Aanvraag omgevingsvergunning: Nabij Meerweg 201 tot en met 203c te Haren, Groningen – het realiseren...
Aanvraag omgevingsvergunning: Westerveen 43 te Haren, 9751 HV Groningen – het vellen van 3 bomen (ontvangen...
Sloopmelding: Martinikerkhof 10, 9712 JG Groningen – verwijderen asbest (ontvangstdatum 26-09-2019, dossiernummer...
Aanvraag omgevingsvergunning: Zwinglistraat 25, 9746 BJ Groningen – plaatsen dakkapel (ontvangstdatum...
Verleende omgevingsvergunning: Verlengde Hereweg 77, 9721 AH Groningen – plaatsen aanbouw (verzenddatum...
Aanvraag omgevingsvergunning: Zuiderpark 5, 9724 AD Groningen – vellen 2 bomen (ontvangstdatum 01-10-2019,...
Verleende omgevingsvergunning: Nieuwe Ebbingestraat 5, 9712 NC Groningen – vestigen afhaal-en bezorgdienst...
Aanvraag omgevingsvergunning: Zijlvesterweg 8, 9746 TG Groningen – uitbreiding ligboxenstal (ontvangstdatum...
Verleende omgevingsvergunning: Hoofdweg 189 te Harkstede, 9614 AE Groningen – plaatsen ooievaarsnest...
Aanvraag omgevingsvergunning: Meerweg 127 te Haren, 9752 JG Groningen – noodkap twee bomen (ontvangen...
Aanvraag omgevingsvergunning: Rijksstraatweg 13 te Glimmen, 9756 AA Groningen – noodkap één boom (ontvangen...
Sloopmelding: Paterswoldseweg 43, 9726 BB Groningen – verwijderen asbest (ontvangstdatum 25-09-2019,...
Sloopmelding: Muurstraat 12, 12a, 16, 9712 EN Groningen – verwijderen asbest (ontvangstdatum 27-09-2019,...
Sloopmelding: Nieuwe Kijk In 't Jatstr 33, 9712 SC Groningen – slopen delen borgmanschool (ontvangstdatum...
Aanvraag omgevingsvergunning: Wipstraat 9a, 9712 LW Groningen – realiseren dakterras (ontvangstdatum...
Aanvraag omgevingsvergunning: Verlengde Hereweg 181-183, 9721 AR Groningen – plaatsen hekwerk (ontvangstdatum...