Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Groningen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Groningen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Groningen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren gemeente Groningen 18-04-2019 18-06-2019 detail
Gemeente Groningen - Besluit tot verwijderen twee borden E6 (gehandicaptenparkeerplaatsen) - Spicastraat 18-04-2019 18-06-2019 detail
Gemeente Groningen - Verkeersbesluit twee openbare parkeervakken uitsluitend voor het opladen van een elektrisch voertuig - Kastanjelaan 18-04-2019 18-06-2019 detail
Gemeente Groningen - Instellen gele doorgetrokken streep - Grondzijl 18-04-2019 18-06-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Zuiderweg 72/2, 9744 AP Groningen – vergroten entree en plaatsen gevel reclame (ontvangstdatum 05-04-2019, dossiernummer 201971317) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: Aarhusweg 1, 9723 JJ Groningen – behuizing warmtepomp (ontvangstdatum 08-04-2019, dossiernummer 201971331) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Sloopmelding: H.W. Mesdagstraat 14a en 14b, 9718 HG Groningen– verwijderen asbest (ontvangstdatum 25-03-2019, dossiernummer 201971111) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Sloopmelding: Oosterhamriklaan 133, 9715 PB Groningen– verwijderen asbest (ontvangstdatum 26-03-2019, dossiernummer 201971117) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Bestemmingsplan ‘Zernike Campus Groningen’ 17-04-2019 17-06-2019 detail
Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 17-04-2019 17-06-2019 detail
POP3 Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties provincie Groningen 2019 17-04-2019 17-06-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: De Rollen, kavel 2, (kad.sectie K, perceelnr 2039), Groningen – oprichten woning (ontvangstdatum 18 februari 2019, dossiernummer 201970551B) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Boersterweg, (kad.sectie A, nummer 4481), Groningen – bouwen van 30 tijdelijke woningen (ontvangstdatum 15 februari 2019, dossiernummer 201970544B) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Boersterweg, (kad.sectie K, nummers 162 en 1589 (ged.) en sectie A, nummer 4481 (ged.)), Groningen – aanpassen bestaande weg (ontvangstdatum 21 februari 2019, dossiernummer 201970641B) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Van Ketwich Verschuurln 95, 9721 SH Groningen – knotten 2 bomen (coniferen achtertuin) (verzenddatum 04-04-2019, dossiernummer 201971137) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Leo Polakweg 12 te Haren, 9752 NT Groningen – plaatsen van een dakkapel (verzonden 09-04-2019, dossiernummer 20190056H) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Geweigerde omgevingsvergunning: Paterswoldseweg 37, 9726 BB Groningen – splitsen in 2 appartementen (verzenddatum 04-04-2019, dossiernummer 201970393) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Geweigerde omgevingsvergunning: Westerkade 17, 9718 AS Groningen – verbouwen zolderverdieping naar kamergewijze verhuur (verzenddatum 09-04-2019, dossiernummer 201970103) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Leeuwerikhof 12 te Ten Boer, 9791 GJ Groningen – vellen 1 boom (verleend 10-04-2019, dossiernummer 201970812B) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Wolddijk 7 te Ten Boer, 9791 TD Groningen – vervangen 2 gemetselde schoorstenen en verwijderen 3 gemetselde en versleepte schoorsteenkanalen (verleend 05-04-2019, dossiernummer 201874679B) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning: De Rollen, kavel 2, (kad.sectie K, perc.nr 2039), Groningen – plaatsen tijdelijke woonunit (ontvangstdatum 27-03-2019, dossiernummer 201971141B) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Perceel sectie P 369 en P 717 nabij Duinweg 1 te Noordlaren, Groningen – vervangen afrastering weiland (verzonden 09-04-2019, dossiernummer 20190044H) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Rijksweg 111, 9731 AH Groningen – vervangen kozijnen (isolatiemaatregelen t.b.v sanering geluid) (verzenddatum 05-04-2019, dossiernummer 201971197) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: Hoendiep 94 (Gulf) Tankstation Span, 9743 AP Groningen – het actualiseren (ambtshalve wijziging) van de omgevingsvergunning (ontvangstdatum 14-11-2018, dossiernummer 201874237) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Sloopmelding: Zaagmuldersweg 242, 9713 LR Groningen– verwijderen asbest (ontvangstdatum 25-03-2019, dossiernummer 201971108) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Paterswoldseweg 8B - 9A - 11A - 15A - 23A, 9726 BC Groningen – veranderen kozijnen (isolatiemaatregelen t.b.v. sanering geluid) (verzenddatum 05-04-2019, dossiernummer 201971198) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Sloopmelding: Zilverlaan 149, 9743 RG Groningen– verwijderen asbest (ontvangstdatum 02-04-2019, dossiernummer 201971226) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Petrus Campersingel 63, 9713 AD Groningen – 1/ opnieuw opmetselen karakteristieke schoorsteen 2/ vervangen lekke dakgoot 3/ vervangen afdekkers op trapgevel akkeneel (verzenddatum 11-04-2019, dossiernummer 201970010) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Quintuslaan 21, 9722 RT Groningen – vellen 1 boom (beuk achtertuin) (verzenddatum 04-04-2019, dossiernummer 201971089) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Rijksweg 42, 9731 AC Groningen – vervangen ramen i.v.m. geluidsisolatieproject (verzenddatum 05-04-2019, dossiernummer 201971194) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Schepperij kavel 15, kad,sectie AE, perceelnr 459 (Meerstad - Midden west), Groningen – oprichten woning (verzenddatum 05-04-2019, dossiernummer 201971031) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Sportpark Corpus Den Hoorn kad.gem Helpman, sectie O, perc.nr 3988, bouwnr 101h, Groningen – oprichten kleedkamers (verzenddatum 08-04-2019, dossiernummer 201970519) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Sloopmelding: Van Swietenlaan 5, 9728 NX Groningen– verwijderen asbest (ontvangstdatum 02-04-2019, dossiernummer 201971228) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Padangstraat 9a, 9715 CK Groningen – verbouwen één bovenwoning naar 3 zelfstandige wooneenheden (verzenddatum 09-04-2019, dossiernummer 201874836) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Nieuwe Markt, kad.sectie G, perc.nr 6861, Groninger Forum, Groningen – realiseren overkapping fietsenkelderentree (verzenddatum 08-04-2019, dossiernummer 201970956) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Moesstraat 56(1-15), 9717 JX Groningen – verandering gebruik (wonen in maatschappelijk) (verzenddatum 10-04-2019, dossiernummer 201874809) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Kieler Bocht 35, 9723 JA Groningen – intern verbouwen pand (verzenddatum 05-04-2019, dossiernummer 201970243) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Helper Brink 11 en 11a, 9722 EE Groningen – wijzigen woning met 11 kamers (kamerverhuur) naar 6 zelfstandige woningen (verzenddatum 05-04-2019, dossiernummer 201970755) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Aquamarijnstraat 619 te Groningen Aquamarijnstraat 579 tm 721, 9743 PP Groningen – vellen 3 bomen (ontvangstdatum 13-02-2019, dossiernummer 201970529) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Grote Markt, kad. sec. G, perc. 6789 (Kiosk), Groningen – aanbrengen led-scherm ten behoeve reclame (tijdelijk voor 10 jaar) (verzenddatum 11-04-2019, dossiernummer 201971176) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Gorterlaan 96, 9721 ZJ Groningen – per direct vellen 1 boom (berk achtertuin) (verzenddatum 09-04-2019, dossiernummer 201971337) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Sloopmelding: Van Slingelandtstraat 88, 9716 GP Groningen– verwijderen asbest (ontvangstdatum 03-04-2019, dossiernummer 201971264) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Emingaheerd 19, 9736 GB Groningen – vellen 1 boom achtertuin (verzenddatum 04-04-2019, dossiernummer 201971181) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Gedempte Zuiderdiep 129, 9711 HE Groningen – dakuitbouw achterzijde terugbrengen naar eerdere staat, constructieve en brandwerende verbeteringen intern toepassen (verzenddatum 05-04-2019, dossiernummer 201970725) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Gedempte Zuiderdiep 26, 9711 HH Groningen – plaatsen buizen tbv ventilatiesysteem aan achtergevel (verzenddatum 08-04-2019, dossiernummer 201971161) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Lopendediep 10, 9712 NW Groningen – herstellen pand na brandschade (verzenddatum 11-04-2019, dossiernummer 201970872) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Korreweg 55, 9714 AC Groningen – plegen onderhoud (verzenddatum 09-04-2019, dossiernummer 201874397) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Hoendiep 150, 9745 EA Groningen – plaatsen schuur (verzenddatum 05-04-2019, dossiernummer 201970882) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Beethovenlaan 8, 9722 KK Groningen – vergroten woning (verzenddatum 11-04-2019, dossiernummer 201971163) 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning: Bedumerweg 19a, 9716 AB Groningen – verbouwen 3 onzelfstandige woningen naar 1 zelfstandige woning (verzenddatum 05-04-2019, dossiernummer 201970211) 17-04-2019 17-06-2019 detail