Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Gulpen-Wittem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gulpen-Wittem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gulpen-Wittem. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Parallelweg ongenummerd, (kadastraal bekend Wijlre, sectie J, nummer 445), Wijlre 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning, realiseren van een dakkapel, Hofstraat 9, 6286 CG, Wittem 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Grote Bosweg 8, 6276 PK, Heijenrath 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanvraag evenementenvergunning, 5 maart 2019, Kindermiddag, Patronaatsplein 1, Gulpen-Wittem 16-01-2019 16-03-2019 detail
Onttrekkingsbesluit o.g.v. art 9 en 11 van de Wegenwet 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, splitsen van bovenwoning tot twee woonappartementen, inclusief aanbrengen dakterras, balkon en dakkapel, Rijksweg 37a, 6271 AC, Gulpen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van 2 dakkapellen, Vrouwenheide 4 A, 6287 NK, Eys 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanvraag evenementenvergunning, 23 juni 2019, Processie, Kern Mechelen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanvraag evenementenvergunning, 30 mei 2019, Margratentocht, Diversen, gemeente Gulpen-Wittem 16-01-2019 16-03-2019 detail
Rectificatie vaststelling bestemmingsplan ‘IJsboerderij Klapstraat 2 te Wijlre’ 10-01-2019 10-03-2019 detail
Aanvraag evenementenvergunning, 20 april 2019, Toerversie Amstel Gold Race, diverse kernen, Gemeente Gulpen-Wittem 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Hoofdstraat 75, 6281 BC, Mechelen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, sectie A, nr. 6101 (Lodewijk XIV straat ong. in Eys), kadastraal bekend Wittem 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag evenementenvergunning, 22 april 2019, Bloesemwandeling, Epen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag evenementenvergunning, 30 maart 2019, Halfvastenoptocht, Epen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag evenementenvergunning, 4 maart 2019, Carnavalsoptocht, Epen 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening, Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen, gemeente Gulpen-Wittem 09-01-2019 09-03-2019 detail
Bestemmingsplan, besluit het bestemmingsplan ‘D’n Hoaf Nijswiller’ niet vast te stellen, Hofstraat 14, 6286 CG, Nijswiller 09-01-2019 09-03-2019 detail
Bestemmingsplan, planologisch juridische regeling van de horeca activiteit ijsboerderij. (Reparatie naar aanleiding van uitspraak Raad van State), Klapstraat 2, 6321 RA, Wijlre 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening, verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Gulpen-Wittem, versie 2019, Gemeente Gulpen-Wittem 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening, verordening Jeugdhulp Maastricht-Heuvelland 2019, Gemeente Gulpen-Wittem 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag evenementenvergunning, 4 mei 2019, Kleeberg Challenge, Gemeente Gulpen-Wittem 09-01-2019 09-03-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘IJsboerderij Klapstraat 2 te Wijlre’ 09-01-2019 09-03-2019 detail
Niet vaststellen bestemmingsplan ‘D’n Hoaf Nijswiller’ 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordeningen, tweede wijziging legesverordening Gulpen-Wittem 2018 (incl. tarieventabel), gemeente Gulpen-Wittem 02-01-2019 02-03-2019 detail
Vastgestelde beleidsregels, nadere regels jeugdhulp 2019, Gemeente Gulpen-Wittem 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2019, gemeente Gulpen-Wittem 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2019, gemeente Gulpen-Wittem 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen Gulpen-Wittem 2019, Gemeente Gulpen-Wittem 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verordeningen, intrekking verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Gulpen-Wittem, Gemeente Gulpen-Wittem 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verkeersbesluit, invoeren éénrichtingsverkeer, gedeelte van de Kerkstraat, Nijswiller 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verkeersbesluit, aanwijzen van 1 gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Looierstraat t.h.v. huisnummer 48, Gulpen 02-01-2019 02-03-2019 detail
Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, veranderen van de inrichting (gemeentelager) met o.a. de plaatsing van een opslagtank voor pekel, Landsraderweg 1, 6271 NT, Gulpen 02-01-2019 02-03-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van berging tot 2 recreatiewoningen, Lemmensstraat 49, 6273 NB, Ingber 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, verlagen van plafonds en het plaatsen van een airco-installatie, Wittemer Allee 3A, 6286 AA, Wittem 02-01-2019 02-03-2019 detail
Gemeente Gulpen-Wittem - Ontwerp-verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een eenrichtingsweg - Kerkstraat Nijswiller 02-01-2019 02-03-2019 detail
Gemeente Gulpen-Wittem - Aanwijzen Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Looierstraat Gulpen 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Tweede wijziging legesverordening Gulpen-Wittem 2018 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening jeugdhulp versie 2019 Maastricht Heuvelland 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen Gulpen-Wittem 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Intrekking verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Gulpen-Wittem 28-12-2018 28-02-2019 detail
Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater particuliere oppervlakken, gemeente Gulpen-Wittem 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsheffingen Gulpen-Wittem 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Gulpen-Wittem, versie 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning, verbouwen van de berging/stalling tot vakantiewoning, Kadastraal bekend Wittem, sectie K, nr. 717 (stal bij Julianastraat 27 in Epen), Wittem 27-12-2018 27-02-2019 detail
Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, veranderen en actualisatie van de inrichting. M.b.t. o.a. wijzigingen in de veebezetting en diercategorieën, Ingberdorpstraat 48, 6273 NG, Ingber 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verlengen beslistermijn, bouwen van een woonhuis met inpandige garage, Heerstraat ongenummerd, Mechelen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verlengen beslistermijn, verbouwen van een schuur tot woning, Eyserbosweg ongenummerd, Eys 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning, verbinden van de panden d.m.v. deur, Dorpsstraat 32a en Dorpsstraat 30, 6271 BL, Gulpen 27-12-2018 27-02-2019 detail