Vergunningen Gulpen-Wittem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gulpen-Wittem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gulpen-Wittem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Gulpen-Wittem - Ontwerp verkeersbesluit aanhangerverbod Bergweg - Bergweg Gulpen detail
Gemeente Gulpen-Wittem - Parkeerverbod Panoramaweg - detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaggen van een weiland, kadastraal bekend Wittem, sectie L, nr. 763, Eperweg ong., Mechelen detail
Ontwerp verkeersbesluit, instellen van een aanhangerverbod op de Bergweg in stijgende richting, Bergweg, Gulpen detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van meerdere bomen, kadastraal bekend Wittem, sectie P, nummers 3 en 4 (Eyserbos), Wittem detail
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van de zolder tot hobby/atelierruimte, Bommerigerweg 11, 6281 BR, Mechelen detail
Verleende evenementenvergunning, gewijzigde eindtijd bondsschuttersfeest, 19, 10 en 11 augustus 2019, Parallelweg, Wijlre detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen/herbouwen van de bestaande schuur, Rijksweg 35, 6286 AE, Wittem detail
Nadere regels, nadere regels en besluiten behorende bij afdeling 10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gulpen-Wittem 2019, op grond van het bepaalde in de artikelen en de artikelen 10.21 tot en met 10.29 van de Wet milieubeheer, Gulpen-Wittem detail
Verordening, Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 detail
Verleende evenementenvergunning, gewijzigde eindtijd Trekker Trek, 26 en 28 juli 2019, Dikkenberg Bosweg, Gulpen detail
Verleende evenementenvergunning, wandel4daagse, 8 t/m 11 augustus 2019, diversen, Gulpen-Wittem detail
Ontwerp verkeersbesluit, instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Panoramaweg, Panoramaweg, Gulpen detail
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een garage en dakterras, Heimansstraat 1, 6285 AM, Epen detail
Incidentele festiviteit, Rijksweg 20, 6271 AE, Gulpen detail
Ontheffing stookverbod, ontheffing voor het stoken van vuur, kadastraal bekend Wittem, sectie K, nummer 13, Wittem detail
Verleende evenementenvergunning, gewijzigde eindtijd kermis Reijmerstok, 13, 14 en 15 juli 2019, Reijmerstokkerdorpsstraat, Reijmerstok detail
Incidentele festiviteit, Rijksweg 20, 6271 AE, Gulpen detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom, Oude Akerweg 139, 6271 NC, Gulpen detail
Verleende evenementenvergunning, nazomerwandeling, 1 september 2019, Kern Epen detail
Aanwijzingsbesluit, Aanwijzingsbesluit toezichthouder (BOA), Gulpen-Wittem detail
Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een opbouw op de garage, Groeneweg 31, 6271 BR, Gulpen detail
Aanwijzingsbesluit, Aanwijzingsbesluit toezichthouder (BOA), Gulpen-Wittem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen woonhuis en het realiseren van een overkapping, Valkenburgerweg 32, 6321 GG, Wijlre detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van 40 bomen, kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummers 6549, 5969, 5724 en 6777, plaatselijk bekend Euverem 52, 6271 PK, Gulpen detail
Uitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Gulpen-Wittem 2019 detail
Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 detail
Verleende evenementenvergunning, 7 t/m 10 september 2019, Gulpener Hopfestival, Reijmerstokkerdorpsstraat detail
Aanvraag evenementenvergunning, 1 september 2019, Den Driesch Loop, diversen detail
Aanvraag evenementenvergunning, 7 t/m 11 augustus 2019, Wandel4daagse, diversen detail
Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, plaatsen van een buitenunit voor de warmtepompinstallatie, Wielderdorpstraat 18, 6321 AD te Wijlre detail
Verlengen beslistermijn, realiseren van een berging, erfafscheiding en parkeerplaatsen, Brouwerijstraat 11, 6321 AG Wijlre detail
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, ’t Veld 3, 6285 NM Epen detail
Verleende omgevingsvergunning, wijziging op reeds eerder verleende vergunning nr. 20180044, Partijerweg 15, 6286 AJ Wittem detail
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een keerwand, Industrieweg 5, 6321 BP Wijlre detail
Aanvraag evenementenvergunning, 27 juli 2019, kermis, Hees en Dorpsstraat, Slenaken detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom, Burgemeester Petersstraat 6, 6321 DD Wijlre detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom, Van Wachtendonckplein 1a, 6321 BE Wijlre detail
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een buitenunit voor de warmtepompinstallatie, Wielderdorpstraat 18, 6321 AD Wijlre detail
Aanvraag omgevingsvergunning, renoveren van bakhuis Hurpesch, Hurpescherweg 4, 6281 NL Mechelen detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Witteweg 9, 6271 CE Gulpen detail
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis en het aanleggen van een verharding, Hilleshagerweg 118, 6281 AH Mechelen detail
Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, plaatsen van een houten tuinhuis, Wederik 7, 6271 EE Gulpen detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis, Stokhem 59, 6321 PE, Wijlre detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van de zolder tot een hobby / atelierruimte, Bommerigerweg 11, 6281 BR, Mechelen detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een jongveestal, Kiewegracht 4, 6271 BN, Gulpen detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van een tuinkast, Partijerweg 18, 6286 AL, Wittem detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van twee bomen, Wittemerweg 5, 6287 AA, Eys detail
Aanvraag omgevingsvergunning, OBM, realiseren van een minibrouwerij en proeflokaal, Brouwerijstraat 2, 6321 AG, Wijlre detail
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een luxe vakantiewoning in een oude koestal, Schulsbergweg 30, 6286 BM, Wittem detail