Vergunningen Gulpen-Wittem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gulpen-Wittem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gulpen-Wittem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis, Cartils 1, 6286 NA Wittem
Verlengen beslistermijn, realiseren van een berging, erfafscheiding en parkeerplaatsen, Brouwerijstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Julianastraat 22, 6285...
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 kastanjeboom, Oude Heirbaan 7, 6286 AM Wittem
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een hekwerk, Rijksweg 60, 6286 AH Wittem
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Hoofdstraat 83, 6281 BC Mechelen
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Valkenburgerweg 30, 6321 GG Wijlre (kadastraal...
Verleende omgevingsvergunning, het renoveren en uitbreiden van een vakantiewoning, Hurpescherweg 4, 6281...
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 boom, Elzeterweg ongenummerd te Mechelen (talud naast de woning...
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Burg. Baron van Hövellstraat ongenummerd te Wijlre...
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 3 bomen, Taan-Del ongenummerd te Eys (in parkeerstrook tussen...
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 5 bomen, Groenstrook tussen Deken Hennissenstraat en Dokter...
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 9 bomen, Schoolstraat te Epen (parkeerplaats)
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een opslagloods voor aardappelen, Berghof 1, 6321 PC, Wijlre
Verleende omgevingsvergunning, kappen van 3 kersenbomen, Provincialeweg 4, 6274 ND, Reijmerstok (kadastraal...
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van bestaande aanbouw, Mr. dr. Froweinweg 3, 6287 CA, Eys
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een berkenboom, Emile Hupperetzstraat 8, 6271 CX,...
Verlengen beslistermijn, renoveren en intern verbouwen vakwerkwoning, Terzieterweg 6, 6286 NE, Epen
Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van eenrichtingsverkeer in de Nachtegaalstraat, Lijsterstraat,...
Verlengen beslistermijn, verbouwen van een vakantiewoning, Schreursweg 1, 6281 NX, Mechelen
Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een parkeerverbod in de Nachtegaalstraat, Hoebigerweg, Hanzonstraat,...
Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Nachtegaalstraat, Hoebigerweg, Taan-Del, Hanzonstraat,...
Beleidskader voor uitvoering van de VTH-taken in de fysieke leefomgeving
Uitvoeringsstrategieën VTH-taken
Verkeersbesluiten, verplaatsen van een voetgangersoversteekplaats (zebrapad), Pastoor Ruttenstraat, Mechelen
Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, herinrichten van kasteeltuin en het plaatsen van een berging,...
Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een garage met dakterras, Heimansstraat 1, 6285 AM, Epen
Verleende omgevingsvergunning, intern constructief wijzigen, Heimansstraat 5, 6285 AM, Epen
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een warmte buffertank, Rijksweg 36, 6286 AG, Wittem
Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een garage, Gulpenerweg 1, 6321 PS, Wijlre
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een gedenkteken op hardstenen zuil, Grensweg 3, 6277 NA,...
Ontwerp verkeersbesluiten, instellen van een snelheidsregime van 30km/uur tussen Spetsesweide en de bebouwde...
Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de van Cosselaerstraat , Wittem
Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Reijmerstokkerdorpsstraat, Reijmerstok
Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten gedeelte Willem Alexanderplein, Gulpen
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Valkenburgerweg 30a, 6321 GG, Wijlre
Aanvraag omgevingsvergunning, brandveilig gebruik van een kinderdagverblijf, Rijksweg 60, 6286 AH Wittem
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een kinderdagverblijf (wijziging bestemming), Rijksweg 60,...
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een carport, Dr. Fransesstraat 15, 6321 CN, Wijlre
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een tijdelijke woonunit, Kadastraal bekend Gulpen, sectie...
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummer 6706
Aanvraag omgevingsvergunning, herinrichten park Kasteel Wittem, Wittemer Allee 3, 6286 AA, Wittem
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een gedenkteken op hardstenen zuil, Grensweg 3, 6277 NA, Slenaken
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen en vergroten van een berging, Wittemer Allee 3, 6286 AA, Wittem
Gemeente Gulpen-Wittem - Ontwerp-verkeersbesluit volledig maken 30km/uurzone Bommerigerweg Mechelen....
Gemeente Gulpen-Wittem - Definitief verkeersbesluit verplaatsing VOP Past. Ruttenstraat Mechelen - Pastoor...
Incidentele festiviteit, Incidentele festiviteit, Elkenraderweg 8, 6321 BL, Wijlre
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis (interne constructiewijziging woonhuis), Rijksweg...
Aanvraag omgevingsvergunning, interne constructieve wijziging, Heimansstraat 5, 6285 AM, Epen
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een garage, Gulpenerweg 1, 6321 PS, Gulpen