7.4

Vergunningen Gulpen-Wittem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gulpen-Wittem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gulpen-Wittem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een reclamezuil - Rijksweg 11,...
Gemeente Gulpen-Wittem - weigering aanvraag ontheffing verbod vuurstoken in de open lucht - Kadastraal...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van een bijgebouw tot...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een betonnen keerwand in de achtertuin...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bestaand kozijn veranderen en plaatsen van een...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bestaand raam vervangen door een deur - Hilleshagerweg...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een aanbouw - Maretak 1, Gulpen
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 11 bomen - Langs Vijf Bundersweg,...
Gemeente Gulpen-Wittem - aawijzingsbesluit toezichthouder (BOA)
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van de bruggen/kunstwerken - Spetsesweide...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van de bruggen/kunstwerken - Piepertweg...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van een brug - Bij Beutenaken 1, Beutenaken
Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke inkomstenvrijlating COVID-19 parttime werkzaamheden Participatiewet...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van een brug - Bij Dorpsstraat 55,...
Bebouwde komgrenzen
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van een zwembad - Burgemeester Teheuxweg...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - slopen van oude bedrijfsgebouwen en het herbouwen...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - realiseren van schuilgelegenheden voor vee -...
Gemeente Gulpen-Wittem - ontheffing stookverbod - permanente ontheffing verbod vuurstoken voor het verbranden...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van het woonhuis en...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een sectionaal poort - Burgemeester...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - groot onderhoud Burggravervoetpad en het half...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van de bestaande garage - Pres. J.F....
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanbouw spoelkeuken - Reijmerstokkerdorpsstraat...
Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit - vervanging bestaand gasstation...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen schuin dak tot loggia - Mr. Dr. Froweinweg...
Gemeente Gulpen-Wittem - beleidsplan Armoede 2021-2025 gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen hybride warmtepomp (legalisatie) - Anderdelstraat...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van een grondwal - Provincialeweg 2,...
Gemeente Gulpen-Wittem - verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Gulpen-Wittem 2021 e.v.
Besluit Tijdelijke inkomstenvrijlating COVID-19 parttime werkzaamheden Participatiewet Maastricht Heuvelland...
Gewijzigd vaststelling bestemmingsplan Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland Parkstad Gulpen-Wittem
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening drank- en horecavergunning en exploitatievergunning - Partijerweg...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van 6 vlaggenmasten t.b.v. resort Qurios...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - vernieuwen van de entreepoort met penanten en...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verwijderen van een pinautomaat, de sparing...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van nieuwe houten kozijnen in de voor-...
Gemeente Gulpen-Wittem - gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan - realiseren van een vrij liggende fietsverbinding...
Gemeente Gulpen-Wittem - ontheffing stookverbod - permanente stookontheffing - Kadastraal bekend Gulpen,...
Gemeente Gulpen-Wittem - beleidsregel ruim baan voor goede woningbouwplannen Zuid-Limburg
Gemeente Gulpen-Wittem - intrekken beleidsregel Tijdelijke Versoepeling van de compensatiesystematiek...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van zonnepanelen op de schuur - Reijmerstokkerdorpsstraat...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van de stallen en opslagruimtes - Kuttingerweg...
Beleidsplan Armoede 2021-2025 gemeente Gulpen-Wittem
Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Gulpen-Wittem 2021 e.v.
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - toevoegen van 1 appartement - Rijksweg 206,...
Gemeente Gulpen-Wittem – omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) Euverem kavel 2 (Oude Trambrug),...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit - verplaatsen van het...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van 3 bomen - Kadastraal bekend Wijlre,...