6.6

Vergunningen Gulpen-Wittem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gulpen-Wittem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gulpen-Wittem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Rectificatie: Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van het bestemmingsplan...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van een bouwwerk - Bommerigerweg 32,...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van L-profielen - Ireneweg 19, Wittem
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een carport - Rijksweg 86 A,...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van een woonhuis - Jan van Houtemstraat...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van het woonhuis - Putveld 11, Reijmerstok
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - realisatie van een waterberging en gebiedsinrichting...
Gemeente Gulpen-Wittem - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van reclame- De Hut 7, Ingber
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 4 berken - Spetsesweide 5A, Mechelen
Gemeente Gulpen-Wittem - ontwerp omgevingsvergunning - uitbreiding van de bestaande woning door een gehele...
Ontwerp-omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) “De Hut 14 te Ingber"
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - tijdelijk wijzigen van het gebruik - Reijmerstokkerdorpsstraat...
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van 12 bomen - Kadastraal bekend Wittem,...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening alcoholwet en exploitatievergunning - Euverem 52, Gulpen
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een deur - Hilleshagerweg 32,...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen/uitbreiden woonhuis - Rijckerveld...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis met overkapping - Kadastraal...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - omzetten van bedrijfsbestemming naar wonen -...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 90 meter gemengde haag - Partijerweg...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van de stal tot woning (legalisatie)...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanpassen/aanbrengen van brandscheidingen -...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - dempen van de aanwezige poel en het graven van...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - veranderen van de voorgevel aan de straatzijde...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een tuinkamer - Beversbergweg...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - schilderen van de voorgevel - Rijksweg 89, Gulpen
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen L-profielen - Ireneweg 19, Wittem
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van het woonhuis - Jan van Houtemstraat...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - realiseren van een schuilgelegenheid...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning -uitbreiden van basisschool Op de tien Bunder met...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen reclame - De Hut 7, Ingber
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een deur - Hilleshagerweg 32,...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren garage en terrasoverkapping - Dokter...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een Gleditsia - Landsraderweg 10,...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - schilderen van de gevel aan straatzijde - Rijksweg...
Beheerregeling informatiebeheer gemeente Gulpen-Wittem, 2021
Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Gulpen-Wittem 2020
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening alcoholwet en exploitatievergunning - Elkenrade 11, Elkenrade
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van het woonhuis c.q. verhogen dak...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen/uitbreiden van het woonhuis - Rijckerveld...
Reglement van orde van de raad van Gulpen-Wittem 2021
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 40 populieren en eikenbomen en het...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen bedrijfsbestemming - Eyserweg 11a, Eys
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - oprichten van een kleinschalig terras - Berghof...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouw van vakwerkhoeve - Bommerigerweg 32,...
Gemeente Gulpen-Wittem - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - Functiewijziging van bedrijfswoning...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - Uitbreiding van het dak - Malleziep 1, 6281...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - dempen van de aanwezige poel en het graven van...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis met overkapping - Kadastraal...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van de zolder t.b.v. tijdelijke extra...