Vergunningen Gulpen-Wittem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Gulpen-Wittem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Gulpen-Wittem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Besluit tot toetreding tot de Gemeenschappelijke regeling BsGW, gemeente Gulpen-Wittem
Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - instellen stopverbod in de Nieuwstraat en de...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van het woonhuis - Hilleshagerweg...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Koningsvogelschieten en Oranjefeesten - 26...
Gemeente Gulpen-Wittem - incidentele festiviteit - Wilhelminastraat 11, Epen
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Bloesemwandeling - 13 april 2020 - Schoolstraat,...
Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - afsluiten van de Looierstraat vanaf de brug over...
Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - instellen van een parkeerverbod in de Heimansstraat,...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - verbouwen van het pand en realiseren...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Gulpener Vastelaoves Finale - 25 februari...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen Beusdalshof (legalisatie) - Lemmensstraat...
Rectificatie ontwerp-omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) “Oude Baan 45 Wittem"
Gemeente Gulpen-Wittem - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis - Landgoed...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bestaande kozijnen vervangen door aluminium kozijnen...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een reclamebord aan de voorgevel...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van het woonhuis - Hilleshagerweg...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Burck Breane - 1 maart 2020 - Julianastraat,...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Amstel Gold Race dames en heren - 19 april...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening ontheffing stookverbod - ontheffing verbod vuurstoken voor het houden...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Kermis - 11 juli 2020 - Reijmerstokkerdorpsstraat,...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Luikse Marktfeesten - 1 en 2 augustus 2020...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Korenwolfwandeltocht - 26 juli 2020 - Dorpsstraat,...
Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen activiteitenbesluit - het betreft het bouwen van een hoofdgebouw waarin...
Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen cafe met zalen tot gemeenschappelijke...
Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanleg van een amfibieënpoel - Kadastraal bekend...
Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van een kastanjeboom - Oude Heirbaan...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - Wijziging op reeds eerder verleende...
Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen activiteitenbesluit - betreft het aanboren van een extra waterbron...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Hel van Voerendaal - 2 augustus 2020 - Vrakelbergerweg,...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Kleeberg Challenge - 2 mei 2020 - Kleeberg,...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Steven Rooks Challenge - 25 april 2020 - Diversen
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Kofferbakmarkt - 17 juli 2020 - Oud voetbalveld,...
Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Kindervakantiewerk - 13 t/m 17 juli 2020 -...
Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - afsluiten van de Willem Vliegenstraat (vanaf...
Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - afsluiten van het Putveld - 23 februari 2020...
Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - afsluiten van de Reijmerstokkerdorpsstraat tussen...
Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - afsluiten van de Brede Hoolstraat tussen de Reijmerstokkerdorpsstraat...
Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - instellen van een parkeerverbod op de Oude Heirbaan,...
Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - afsluiten van de parkeerplaats aan de Wittemer...
Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - instellen van een parkeerverbod op de Burg. Pappersweg,...
Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - Afsluiten van de Reijmerstokkerdorpsstraat tussen...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Toertocht Volta Limburg Classic - 5 april...
Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - opheffen van het eenrichtingsverkeer in de Commandeurstraat...
Gemeente Gulpen-Wittem - ontwerpbestemmingsplan - wijzigen van het gebruik en het wijzigen van de bouwmogelijkheden...
Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - herbouw voorgevel als wijziging op reeds eerder...
Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Optocht Kindercirkel - 21 februari 2020 -...
Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - Volta Limburg Classic - 4 april 2020 - Diversen
Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verspreiden van grond - Kadastraal bekend Wittem,...
Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een reclamebord aan de voorgevel...