Vergunningen Haaksbergen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Haaksbergen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Haaksbergen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Veldmaterstraat 182’
Verordening rekenkamercommissie
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Boekeloseweg 95, 97 en 97a’
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening diverse recreatiewoningen’
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank
Mandaatbesluit subsidie gevelverbetering kernwinkelgebied
Vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Oude Enschedeseweg 50’
Ontwerp paraplubestemmingsplan ‘evenementen Haaksbergen’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Brink 1’
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening veegplan 1’
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening deelgebied Wissinkbrink’
Verordening auditcommissie
Reglement van orde voor de raad
Subsidieverordening gevelverbetering kernwinkelgebied
Verordening op de raadscommissies
Ontwerp wijzigingsplan Buitengebied Haaksbergen, locatie Oude Enschedeseweg 50
Mandaatbesluit beschermd wonen en opvang regiomeenten Enschede.
Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Twente Haaksbergen
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Eibergsestraat 207’
Mandaatbesluiten samenwerking schuldhulpverlening (ex-)ondernemers en startersadvisering Haaksbergen...
Ontwerp bestemmingsplan ‘Snippergroen 1 Haaksbergen dorp’
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp partiële herziening Spanbeddestraat 4’
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Hasseltweg 35’
Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Eppenzolderveldweg 192-194...
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening, Hofweg 1, Maatweg ong....
Mandaatbesluiten Omgevingsdienst Twente Haaksbergen
Verordening rioolheffingen 2019
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019
Verordening marktgelden 2019
Verordening hondenbelasting 2019
Verordening forensenbelasting 2019
Verordening begraafrechten 2019
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019
Verordening reinigingsheffingen 2019
Legesverordening 2019
Verordening toeristenbelasting 2019
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
Beleidsregels jeugdhulp
Nadere regels jeugdhulp
Verordening maatschappelijke ondersteuning
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning
Verordening jeugdhulp
Nadere regels budgetsubsidies
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening diverse recreatiewoningen’
Re-integratieverordening
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Hofweg 1, Maatweg...
Verordening op de vertrouwenscommissie
Regeling openstellen elektronische weg aanvragen
Verordening openstellen elektronische weg bezwaarschriften en klaagschriften