Vergunningen Haarlem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Haarlem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Haarlem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Leidsevaart 354, 2019-06130, realiseren derde bouwlaag, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 9 september 2019 Het college van burgemeester en wethouders heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Waarderhaven 16, 2019-03818, bouwen nieuwe woonark, verzonden 9 september 2019 Het college van burgemeester en wethouders heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning onderdeel kappen bomen Neptunusstraat 51, 2019-07891, kappen boom achtertuin, 7 september 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Coen Cuserhof 25, 2019-07933, renovatie voorgevel, 9 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Pijlslaan 65, 2019-07940, plaatsen dakkapel voorzijde, 9 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Jansstraat 70, 2019-07951, wijzigen bestemming restaurant naar appartement, 9 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem, verlengen beslistermijn Elswoutslaan t.h.v. 12, 2019-06510, plaatsen ooievaarsnest, activiteit aanleggen, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 9 september 2019 detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Westerhoutpark 1 A, 2019-05601, verbouwen kantoorpand ten behoeve van 4 appartementen, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 9 september 2019 Het college van burgemeester en wethouders heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Trompstraat 97, 2019-07952, plaatsen dakkapel voorzijde, 9 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Boerhaavelaan 70, 2019-07953, verwijderen 2 bruggen en 1 nieuwe brug aanleggen, 10 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem - aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - ter hoogte van Lootsstraat 27 te Haarlem detail
Gemeente Haarlem - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - Theemsstraat detail
Gemeente Haarlem - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Zadelmakerslaan detail
Gemeente Haarlem - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Roemer Visscherstraat detail
Gemeente Haarlem - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Pijlslaan detail
Gemeente Haarlem - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen van elektrische voertuigen - Plesmanplein detail
Gemeente Haarlem - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - Bos en Vaartstraat detail
Gemeente Haarlem - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Lange Herenvest detail
Haarlem - aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - ter hoogte van Korte Johannes de Breukstraat 16-22 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag evenement Rectificatie datum, Delftlaan en Kleverlaan, 2019-07822, het evenement Soellaart Tentenshow op 31 mei en 1 juni 2020, 3 september 2019 detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning, onderdeel kappen bomen Molenwijk, 2019-06501, kappen 33 bomen, zware takken laten vallen, herplant, verzonden 9 september 2019 detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning, onderdeel kappen bomen Boerhaavewijk, 2019-06506, kappen 22 bomen, zware takken laten vallen, herplant, verzonden 9 september 2019 detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning, onderdeel kappen bomen Meerwijk, 2019-06508, kappen 5 bomen, herplant, verzonden 9 september 2019 detail
Haarlem - Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Ter hoogte van Kerklaan 13 Spaarndam detail
Aanwijzingsbesluit containerlocaties Haarlemmerhoutkwartier detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Engelandlaan 181, 2019-07925, plaatsen dakkapel, 9 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Zwaardstraat 10, 2019-07895, verwijderen binnenmuur en vervangen raamkozijn, 9 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem, bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo, Waarderweg 39 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Karel van Manderstraat 105, 2019-07889, uitbreiding woning (fase 1), 6 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Gedempte Oude Gracht 37, 2019-07890, wijziging op verleende vergunning voor verbouwingswerkzaamheden, 6 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Gemeente Haarlem - aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - ter hoogte van Laan van Berlijn 50-96 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Kleine Houtweg 15, 2019-07870, kadastraal splitsen, 6 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem, verleende terrasvergunning A. Hofmanweg 40, 2019-06282, wijzigen gevel uitbreiden kantoorfunctie wijziging omgevingsvergunning 2019-05589, verzonden 6 september 2019 detail
Haarlem, verleende terrasvergunning Hertenkamplaan 1, 2019-07371, eigen grond voorzijde, verzonden 6 september 2019 detail
Haarlem, verleende vergunning voor aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg, Oude Groenmarkt 9 en 10, 2019-06391, dag van uitvoering, verzonden 6 september 2019 detail
Haarlem, verleende vergunning voor aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg, Preangerstraat 9, 2019-07643, 4 september 2019, verzonden 6 september 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Eenhoornstraat 24, 2019-07848, asbestpijp verwijderen, 5 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Hofmeijerstraat 14, 2019-07849, kappen boom voortuin, 5 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Spaansevaartstraat 92, 2019-07683, plaatsen dakkapel voorzijde woning, verzonden 6 september 2019 Het college van burgemeester en wethouders heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Lange Veerstraat 21, 2019-05164, vestigen espressobar in pand, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 6 september 2019 Het college van burgemeester en wethouders heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning President Steijnstraat 21, 2019-07885, plaatsen dakopbouw, 6 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Zonnelaan 43, 2019-07879, ramen vervangen monument, 6 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Planetenplein 24, 2019-07851, realiseren fietsenstalling voortuin, 5 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem, verleende geluidsontheffing Amsterdamsevaart locatie station Haarlem Spaarnwoude, 2019-07472, geringe geluidsproductie trillingsopwekking, op 14 t/m 16 september 2019, verzonden 6 september 2019 detail
Haarlem, verleende geluidsontheffing Amsterdamsevaart locatie station Haarlem Spaarnwoude, 2019-07445, geringe geluidsproductie, op 6 t/m 9 september 2019, verzonden 6 september 2019 detail
Haarlem, verleende evenementenvergunning Jaap Edenlaan 7, 2019-04918, 100-jarig jubileum RKW DSS, verzonden 6 september 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Amerikaweg 2, 2019-07847, wijziging brandscheiding, 5 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem, geweigerde omgevingsvergunning Grote Markt 5, 2019-04998, inpassen KFC restaurant in pand met terras, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 6 september 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Pijntorenstraat 32, 2019-07875, plaatsen zonnepanelen, 6 september 2019De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning onderdeel kappen bomen Hofmeijerstraat 14, 2019-07849, kappen boom voortuin, 5 september 2019 detail