Vergunningen Haarlem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Haarlem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Haarlem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Haarlem, geweigerde omgevingsvergunning Santpoorterstraat 52, 2019-04049, splitsen bovenwoning in 4 studio’s, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 10 juli 2019 detail
Haarlem, verlengen beslistermijn Eendrachstraat 2 ZW/2 A, 2019-04220, legaliseren woning begane grond, maken dakterras 1e verdieping, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 10 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag evenement Binnenstad Haarlem (Grote Markt en Spaarne/Turfmarkt), 2019-06306, het evenement intocht Sinterklaas op 17 november 2019, 10 juli 2019 detail
Haarlem, verlengen beslistermijn Kenaupark 25, 2019-04130, bouwen aanbouw onder serre en wijzigen erfafscheiding, activiteit monument, verzonden 10 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Prins Mauritslaan 64, 2019-06279, aanbouw, opbouw woning, 10 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Lange Begijnestraat 8, 2019-06293, wijziging in bestemming naar object hotel, 11 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Archipelstraat 18, 2019-06280, dakopbouw woning, 10 juli 2019 detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Oudeweg 141, 2019-04909, verbouwen gebouw t.b.v. eurobox, verzonden 10 juli 2019 Het college van B en W heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning onderdeel kappen bomen Anjelierstraat 19, 2019-06246, snoeien, kappen bomen tuin Ymere, 10 juli 2019 detail
Haarlem, ontwerp-omgevingsvergunning Zuid Schalkwijkerweg 34, 2019-00161, omzetten en verbouwen wagenschuur/veestal tot zelfstandige woning, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 16 juli 2019 detail
Haarlem, verlengen beslistermijn Houtplein 34, 2019-04643, realiseren aanbouw achtertuin achtergevel, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 10 juli 2019 detail
Haarlem, besluit buiten behandeling stellen Jansstraat 40, 2019-03171, verbouwen plegen onderhoud rijksmonument, activiteit monument, verzonden 10 juli 2019 detail
Haarlem, besluit buiten behandeling stellen Middenweg 56, 2019-04295, realiseren fietsenbergruimte voorerf, verzonden 10 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofstraat 16 RD, 2019-06260, plaatsen dakterras, 10 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning A. Hofmanweg 40, 2019-06282, wijzigen gevel, uitbreiding kantoorfunctie, 10 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning onderdeel kappen bomen Kastanjestraat 7, 2019-06239, kappen boom, 10 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Morinnesteeg 12, 2019-06283, opbouw op uitbouw achter woning, 10 juli 2019 detail
Haarlem, bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Waarderweg 39 detail
Haarlem, geweigerde omgevingsvergunning Zuid Schalkwijkerweg 2, 2019-03635, het bouwen van erfafscheidingen met naastgelegen perceel, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 8 juli 2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning Kleine Houtstraat 107 te Haarlem detail
Haarlem, geweigerde omgevingsvergunning Schoterweg 186 C, 2019-05356, het maken van een dakterras, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 9 juli 2019 detail
Haarlem, geweigerde omgevingsvergunning Dr. Schaepmanstraat 124, 2019-03061, verhogen dak en dakterras, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 10 juli 2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning Kleine Houtstraat 107 te Haarlem detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Stationsplein 11, 2019-06109, hekwerken perrongebouwen, 6 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Overtonweg 22, 2019-06065, realiseren dakopbouw en interne verbouwing, 5 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Weversstraat 7, 2019-06067, uitbreiden bestaande woning, 5 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Vredenhofstraat 1, 2019-06108, verwijderen deel van draagmuur, 5 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Margadantstraat 4, 2019-06081, bedrijfswoning in bedrijfspand en bouw dakterras, 5 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Barteljorisstraat 24, 2019-06222, schilderen gevel, 9 juli 2019 detail
Haarlem, ontwerp-omgevingsvergunning Kleine Houtweg 13, 2019-00442, verplaatsen entree kinderdagverblijf, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 11 juli 2019 detail
Haarlem, verleende tapontheffing Grote Markt 2, 2019-04432, tappen tijdens Teva Halve van Haarlem op 29 september 2019, verzonden 9 juli 2019 detail
Haarlem, verlengen beslistermijn Kloppersingel 7, 2019-03572, het wijzigen van de gevel, wijzigen luifel aan voorgevel, plaatsen hekwerken op bestaande dakterrassen en realiseren dakramen in voordakvlak, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 9 juli 2019 detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Wilhelminastraat en Oude Zijlvest, 2019-00723, nieuwbouw twee bedrijfsruimten, een ondergrondse fietsenstalling en twee appartementengebouwen t.b.v. realiseren 34 woningen , ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 9 juli 2019 Het college van B en W heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Haarlem, verlengen beslistermijn Jansstraat 40, 2019-04646, onderhouden en restaureren exterieur, activiteit monument, verzonden 9 juli 2019 detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Rijnstraat 82, 2019-04783, realiseren dakopbouw, verzonden 9 juli 2019 Het college van B en W heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Haarlem, verleende geluidsontheffing Zaanenstraat en Spaarndamseweg, 2019-05855, werkzaamheden aan weg op 26 september t/m 30 september 2019, verzonden 5 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Spaansevaartstraat 108, 2019-06237, kleine uitbreiding bestaand balkon, aanvraag dakterras, 9 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Elswoutslaan 11, 2019-06247, bouwen winkel t.b.v. tennisbenodigdheden, 9 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Jacobijnestraat 2A/ 2C/ 2E, 2019-06220, functiewijziging naar logiesfunctie, 9 juli 2019 detail
Haarlem, verlengen beslistermijn Spaarne 16, 2019-04505, verwijderen aanbouw en bouwen nieuwe gevel, activiteit monument, verzonden 9 juli 2019 detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Kenaustraat 12 ZW, 2019-03917, het omzetten van het gebruik van kantoor naar woonruimte, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 8 juli 2019 Het college van B en W heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Tuinwijklaan, 2019-05620, het plaatsen van een zonnepanelen, activiteit monument, verzonden 8 juli 2019 Het college van B en W heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Nassaulaan 5 A, 2019-04989, het realiseren van een dakuitbouw en een dakterras, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 8 juli 2019 Het college van B en W heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Pijnboomstraat 60, 2019-04637, realiseren 3e bouwlaag, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 8 juli 2019 Het college van B en W heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Velserstraat 85, 2109-05982, bouwen dakopbouw, verzonden 5 juli 2019 Het college van B en W heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Barteljorisstraat 3, 2019-06007, vervangen brandwerend plafond, verzonden 5 juli 2019 Het college van B en W heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Generaal Joubertstraat 13RD, 2019-03884, legaliseren bouwkundig splitsen eerste- en tweede verdieping, ontheffing handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verzonden 5 juli 2019 Het college van B en W heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. detail
Haarlem, verlengen beslistermijn Corrie ten Boomstraat 12, 2019-03838, bouwen aanbouw, verzonden 8 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Leidsevaart 354, 2019-06130, plaatsen dakopbouw, rechtoptrekken 1e verdieping zijgevel, 8 juli 2019 detail
Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Semarangstraat 5, 2019-06120, dakopbouw, 8 juli 2019 detail