Vergunningen Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
harmonisatie van gemeentelijke voorschriften door de gemeenteraad van Haarlemmermeer detail
Op 2 januari 2019 heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer de volgende gemeentelijke voorschriftenvervallen verklaard: detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Sectorpark Halfweg’ en besluit hogere grenswaarden detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Sectorpark Halfweg’ en besluit hogere grenswaarden detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, Haarlemmerliede, Penningsveer 4, 2065 AM, realiseren van 3 woningen en het aanleggen van uitritten, 28-12-2018, zaaknummer 2921509, olonummer 4117455. detail
Beleidsregels verhaal Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 detail
Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming kinderopvang gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 detail
Beleidsregels Minimabeleid gemeente Haarlemmermeer 2019 detail
Beleidsregels persoonsgebonden budget Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 detail
Beleidsregels toegangsproces en maatwerkvoorzieningen Wmo gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 detail
Beleidsregels Wet taaleis gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 detail
Beleidsregels Terugvordering en invordering gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 detail
Beleidsregels bestuurlijke boete gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 detail
Beleidsregels re-integratie gemeente Haarlemmerliede en Spaarwnoude 2019 detail
Beleidsregels Inkomstenvrijlating Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 detail
Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 detail
Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2019 detail
Verordening participatieraad gemeente Haarlemmermeer 2019 detail
Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2018 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, Halfweg, Zijkanaal F West 21, 1165 MZ, realiseren van een uitrit, 21-12-2018, zaaknummer 2917461, olonummer 4112197. detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, Spaarndam, Kerkweg 15, 2064 KR, uitbreiden van de bestaande garage, 20-12-2018, zaaknummer 2914601, olonummer 4107793. detail
Verleende omgevingsvergunning, Halfweg, Zijkanaal F West 21, 1165 MZ, plaatsen van een bijgebouw t.b.v. een schoonheidssalon, verzenddatum 19-12-2018, zaaknummer 2764434, olonummer 3823745. detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening Vinkebrug 4. detail
Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Haarlemmerliede, Liedeweg 5a, 2065 AH, bouwen van een dam/duiker en voetgangersbrug, plaatsen van een terreinafscheiding, ophogen van het terrein in de tuin en het aanleggen van een inrit, verzenddatum 18-12-2018, zaaknummer 2743739, olonummer 3780195. detail
Verordening hondenbelasting 2018 detail
Verordening toeristenbelasting 2018 detail
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018 detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening Vinkebrug 4. detail
Parkeerverordening 2018 detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Waterwoningen woongebied SpaarneBuiten 2018 detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan parkeerregels Haarlemmerliede en Spaarnwoude. detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Waterwoningen woongebied SpaarneBuiten 2018 detail
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan parkeerregels Haarlemmerliede en Spaarnwoude. detail
Verordening rioolheffing 2019 HenS detail
Verordening toeristenbelasting 2019 HenS detail
Verordening hondenbelasting 2019 HenS detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 HenS detail
Verordening liggeld voor woonschepen 2019 HenS detail
Intrekking Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2018 detail
Verordening precariobelasting 2019 HenS detail
Besluit Kwijtscheldingsregels 2019 HenS detail
Legesverordening 2019 HenS detail
Intrekking verordening reclamebelasting 2018 detail
Intrekking Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2018 detail
Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Halfweg, Haarlemmerstraatweg 81, 1165 MK, wijzigen van de brandcompartimenten, verzenddatum 05-12-2018, zaaknummer 8623533 , olonummer 3980499. detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, Halfweg, Zijkanaal F West 8, 1165 MZ, realiseren van Bed & Breakfast, 06-12-2018, zaaknummer 2898522, olonummer 4080121. detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, Halfweg, Linieweg 10, 1165 AA, plaatsen van bewegwijzeringsborden, 05-12-2018, zaaknummer 2898164, olonummer 4079443. detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, Spaarndam, Dokter W. Nijestraat 75, 2064 XB, plaatsen van hekwerken rond bouwplaats, 05-12-2018, zaaknummer 2896243, olonummer 4075847. detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, Haarlemmerliede, Dorpsplein 11, 2065 AL, splitsen van de huidige woning in twee woningen, 04-12-2018, zaaknummer 2895695, olonummer 4075693. detail
Verleende omgevingsvergunning, Spaarndam, locatie gemaal 1, gemaal 6 en gemaal 7, 2064 SM, plaatsen van een transparante en wegschuifbare balkonbeglazing, verzenddatum 04-12-2018, zaaknummer 2797252, olonummer 3890939. detail