7.4

Vergunningen Halderberge

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Halderberge. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Halderberge. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Rectificatie Vooraankondiging bestemmingsplannen Halderberge
Besluit van de burgemeester van Halderberge tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente...
Vooraankondiging bestemmingsplannen Halderberge
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Goudbloemsedijk 7 te Hoeven’
Vooraankondiging bestemmingsplannen Halderberge
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Wildertstraat ong. naast nr. 10, Oud Gastel’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Ruimte voor Ruimte, Wolvenstraat ong. naast nr. 1a te Oudenbosch’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Margriethof Bosschenhoofd’
Verordening maatschappelijke ondersteuning Halderberge
Voorbereidingsbesluit “huisvesting arbeidsmigranten” gemeente Halderberge
Ontwerpbestemmingsplan 'Borchwerf II, 2e herziening Veld A'
Lijst met Categorieën van gevallen waarvoor de gemeenteraad geen verklaring van geen bedenkingen hoeft...
Eerste wijziging van de Legesverordening Halderberge 2021
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bovenstraat 43 Hoeven’
Verlenging controleprotocol
Coördinatieprocedure ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 37 te Oud Gastel en ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Ontwerpbestemmingsplan ‘RvR Bornhemweg ong. naast nr. 129a, Oudenbosch’ met vaststelling hogere waarden...
Ontwerpwijzigingsplan ‘Wildertstraat ong. naast nr. 10, Oud Gastel’
Gecoördineerd besluit niet vaststellen bestemmingsplan en weigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure,...
Aanwijzingsbesluit onafhankelijk arts inzake vrijstelling artikel 5 sub a. Leerplichtwet 1969
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Brede Balrouw 49, Hoeven’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Goudbloemsedijk 7 Hoeven’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Gastelsedijk Zuid 10a, Oud Gastel’
Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Halderberge
Ontwerpwijzigingsplan ‘Ruimte voor Ruimte, Wolvenstraat ong. naast nr. 1a te Oudenbosch’
Nadere regel Meerkosten Covid-19 Jeugdwet en WMO
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Esdoornlaan Bosschenhoofd’
Subsidieregeling Klimaatbestendig Halderberge
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Halderberge
Besluit college inzake financiële maatregelen in verband met Coronavirus
Ontwerpwijzigingsplan ‘Wildertstraat ong. naast nr. 10, Oud Gastel’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Jan Teunisstraat 24 Oudenbosch’
Aanwijzing toezichthouders 15 december 2020
Ontwerpbestemmingsplan ‘Margriethof, Bosschenhoofd’ met vaststelling hogere waarden geluid en m.e.r.-beoordeling
Vastgesteld bestemmingsplan "Seppedreef" te Bosschenhoofd
Vastgesteld bestemmingsplan ‘St. Bernadusstraat 64 te Hoeven’
Algemene plaatselijke verordening
Legesverordening Halderberge 2021
Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2021
Verordening rioolheffing Halderberge 2021
'Verordening toeristenbelasting Halderberge 2021
Verordening watertoeristenbelasting Halderberge 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten Halderberge 2021
Regeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen Halderberge 2021
Verordening onroerendezaakbelastingen Halderberge 2021
Verordening marktgelden Halderberge 2021
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure aansluiting Baarlebossche Oudenbosch
Beleidsregels persoonsgebonden budget jeugdhulp Gemeente Halderberge
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Halderberge 2021
Mandaatbesluit HRM 2020