7.3

Vergunningen Halderberge

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Halderberge. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Halderberge. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vooraankondiging bestemmingsplannen Halderberge
Ontwerpwijzigingsplan ‘Strijpdreef 2 te Oud Gastel’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Omleggen AWP-leiding Hoeven’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Ruimte voor ruimte, Oude Antwerpsepostbaan ong. naast nr. 56 te Hoeven’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Stal Zuiderberg’ Oudlandweg 2a, Oudenbosch
Mandaatbesluit Halderberge
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief
Ontwerp bestemmingsplan "Seppedreef" te Bosschenhoofd
Vooraankondiging bestemmingsplannen Halderberge
Financiële verordening Halderberge
Ontwerpbestemmingsplan Uythof Bovendonk in Hoeven
Vooraankondiging bestemmingsplan Halderberge
Ontwerpwijzigingsplan ‘Omleggen AWP-leiding Hoeven’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Stal Zuiderberg’ Oudlandweg 2a, Oudenbosch
Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties
Subsidieregeling Vluchtelingenwerk Halderberge
Subsidieregeling Musea
Subsidieregeling Streekomroep
Subsidieregeling Slachtofferhulp en Radar
Subsidieregeling Cultuureducatie basisonderwijs
Subsidieregeling Armoedebestrijding
Subsidieregeling Cultuurinitiatieven
Subsidieregeling Muziekonderwijs, beeldende kunst en vormgeving
Subsidieregeling Marktplaats Cultuureducatie
Subsidieregeling Accommodatiebeheer
Subsidieregeling Bibliotheek
Subsidieregeling deskundigheidsbevordering
Subsidieregeling incidentele subsidies
Subsidieregeling Inwonersondersteuning 18+
Ontwerp bestemmingsplan "Oudendijk 58-60 te Oud Gastel"
Algemene plaatselijke verordening
Vervallen noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 16 maart 2020
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Kapelstraat 12 te Oudenbosch’
Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Voorankondiging bestemmingsplan gemeente Halderberge
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 45 te Bosschenhoofd’
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure Langeweg 3 Oudenbosch
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 30 te Bosschenhoofd’
gemeente Halderberge - Opheffen geslotenverklaring - Vaccaweg Oud Gastel
Damoclesbeleid gemeenet Halderberge
Vooraankondiging bestemmingsplan Halderberge
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Oude Antwerpsepostbaan 47, 47a en 49 te Hoeven’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Kapelstraat 12 te Oudenbosch’
Vastgesteld wijzigingsplan 'Vaartweg 34, Oudenbosch'
Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2020 (gecorrigeerde versie;...
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad gemeente Halderberge
Afvalbeleid gemeente Halderberge 2019-2022