Vergunningen Halderberge

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Halderberge. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Halderberge. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Beleidsregel Bibib 2019 Gemeente Halderberge
Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur...
AANWIJZINGSBESLUIT AUTOVERHUURBRANCHE ALS VERGUNNINGPLICHTIGE BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEIT
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Opperstraat 2a, 4 en 4a te Oud Gastel’
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Schuitevaarstraat te Oudenbosch
Vastgesteld Uitwerkingsplan ‘Oud Gastel Noord fase 3’
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure plan Hofstee, Bovendonksestraat in...
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Brede Balrouw 6 te Hoeven’
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Wet Geluidhinder Oudenbosscheweg in Oud Gastel
BEKENDMAKING
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Halderberge
Besluit portefeuilleverdeling college 25 juni 2019
BESLUIT vertegenwoordiging artikel 171, tweede lid Gemeentewet
Vastgesteld bestemmingsplan “Borchwerf II, herziening Veld A”
Ontwerpwijzigingsplan ‘Pietseweg 6b, Oud Gastel’
Besluit tot intrekking APV zoals vastgesteld 14 december 2017
Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2019
AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS AFVALSTOFFENVERORDENING
Ontwerpbestemmingsplan Bernardushof te Oud Gastel
Algemene plaatselijke verordening
Ontwerp bestemmingsplan ‘Oud Gastel Noord, fase 3 te Oud Gastel’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Opperstraat 2a, 4 en 4a te Oud Gastel’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 33, Bosschenhoofd’
Vooraankondiging bestemmingsplan Halderberge
Vooraankondiging bestemmingsplan Bernardushof, Oud Gastel
Ontwerpwijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel'
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Halderberge
Ontwerpbestemmingsplan ‘Groene Woud 77a-79, Oudenbosch’ met vaststelling hogere waarden geluid
Ontwerpwijzigingsplan ‘Brede Balrouw 6 te Hoeven’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Gastelsedijk Zuid 4 te Oud Gastel’
Ontwerp uitwerkingsplan ‘Oud Gastel Noord, fase 3 te Oud Gastel’
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure aansluiting Baarlebossche Oudenbosch
Ontwerpbestemmingsplan ‘Vermunt fase 3, Oudenbosch’ met vaststelling hogere waarden geluid
Gemeente Halderberge - Parkeerverbod op deel J.F. Vlekkeplein te Stampersgat op woensdag tussen 07-13...
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Mommersstraat 26 te Hoeven’
Vooraankondiging bestemmingsplannen Halderberge
Vooraankondiging bestemmingsplannen Halderberge
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan ‘Borchwerf II, Herziening Veld A’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Brede Balrouw 48 te Hoeven’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Gastelsedijk Zuid 4 te Oud Gastel’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Barlaqueseweg 4, Oud Gastel'
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Vierschaarstraat ong. naast 28 te Oud Gastel’
Gemeente Halderberge - Instellen eenrichting verkeer Elisabethstraat te Oudenbosch - Elisabethstraat...
Gemeente Halderberge - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 1 parkeerplaats aan het West Vaardeke t.h.v....
Gemeente Halderberge - Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone Huysmansplantsoen en Kade te Oudenbosch...
Gemeente Halderberge - Verkeersbesluit inzake aanwijzen en inrichten van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats...
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 26 te Bosschenhoofd’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 33, Bosschenhoofd’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Mommersstraat 26 te Hoeven’