Vergunningen Halderberge

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Halderberge. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Halderberge. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Oud Gastel Noord fase 3’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Oude Antwerpsepostbaan 47, 47a en 49 te Hoeven’
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Halderberge
Aanwijzing toezichthouders Wabo gemeente Halderberge
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bernardushof te Oud Gastel
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure Oudenbosscheweg in Oud Gastel
Ontwerpwijzigingsplan ‘Vaartweg 34, Oudenbosch’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Pietseweg 6b, Oud Gastel’
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Advocatenhof 13, Bosschenhoofd
Vooraankondiging bestemmingsplannen gemeente Halderberge
Ontwerp uitwerkingsplan ‘Oud Gastel Noord, fase 4 te Oud Gastel’
NADERE REGEL RE-INTEGRATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE HALDERBERGE
Beleidsregels persoonsgeboden budget Jeugdhulp gemeente Halderberge
Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Halderberge
Besluit tot intrekking Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Halderberge 2016
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Groene Woud 77a-79, Oudenbosch’
Verordening Jeugdhulp gemeente Halderberge 2019
verordening Burgerinitiatief
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Pagnevaartweg 68 in Oudenbosch
Organisatieregeling gemeente Halderberge 2019
Beleidsregel Bibib 2019 Gemeente Halderberge
Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur...
AANWIJZINGSBESLUIT AUTOVERHUURBRANCHE ALS VERGUNNINGPLICHTIGE BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEIT
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Opperstraat 2a, 4 en 4a te Oud Gastel’
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Schuitevaarstraat te Oudenbosch
Vastgesteld Uitwerkingsplan ‘Oud Gastel Noord fase 3’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Brede Balrouw 6 te Hoeven’
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure plan Hofstee, Bovendonksestraat in...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Wet Geluidhinder Oudenbosscheweg in Oud Gastel
BEKENDMAKING
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Halderberge
Besluit portefeuilleverdeling college 25 juni 2019
BESLUIT vertegenwoordiging artikel 171, tweede lid Gemeentewet
Vastgesteld bestemmingsplan “Borchwerf II, herziening Veld A”
Ontwerpwijzigingsplan ‘Pietseweg 6b, Oud Gastel’
Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2019
Besluit tot intrekking APV zoals vastgesteld 14 december 2017
AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS AFVALSTOFFENVERORDENING
Ontwerpbestemmingsplan Bernardushof te Oud Gastel
Algemene plaatselijke verordening
Ontwerp bestemmingsplan ‘Oud Gastel Noord, fase 3 te Oud Gastel’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Opperstraat 2a, 4 en 4a te Oud Gastel’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 33, Bosschenhoofd’
Vooraankondiging bestemmingsplan Halderberge
Ontwerpwijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel'
Vooraankondiging bestemmingsplan Bernardushof, Oud Gastel
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Halderberge
Ontwerpwijzigingsplan ‘Brede Balrouw 6 te Hoeven’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Groene Woud 77a-79, Oudenbosch’ met vaststelling hogere waarden geluid