Vergunningen Halderberge

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Halderberge. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Halderberge. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Vastgesteld bestemmingsplan “Borchwerf II, herziening Veld A” detail
Ontwerpwijzigingsplan ‘Pietseweg 6b, Oud Gastel’ detail
Besluit tot intrekking APV zoals vastgesteld 14 december 2017 detail
Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2019 detail
AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS AFVALSTOFFENVERORDENING detail
Ontwerpbestemmingsplan Bernardushof te Oud Gastel detail
Algemene plaatselijke verordening detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Oud Gastel Noord, fase 3 te Oud Gastel’ detail
Ontwerpwijzigingsplan ‘Opperstraat 2a, 4 en 4a te Oud Gastel’ detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 33, Bosschenhoofd’ detail
Vooraankondiging bestemmingsplan Halderberge detail
Ontwerpwijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel' detail
Vooraankondiging bestemmingsplan Bernardushof, Oud Gastel detail
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Halderberge detail
Ontwerpwijzigingsplan ‘Brede Balrouw 6 te Hoeven’ detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Groene Woud 77a-79, Oudenbosch’ met vaststelling hogere waarden geluid detail
Ontwerp uitwerkingsplan ‘Oud Gastel Noord, fase 3 te Oud Gastel’ detail
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Gastelsedijk Zuid 4 te Oud Gastel’ detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure aansluiting Baarlebossche Oudenbosch detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Vermunt fase 3, Oudenbosch’ met vaststelling hogere waarden geluid detail
Gemeente Halderberge - Parkeerverbod op deel J.F. Vlekkeplein te Stampersgat op woensdag tussen 07-13 u ivm het innemen van standplaatsen - deel J.F. Vlekkeplein te Stampersgat detail
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Mommersstraat 26 te Hoeven’ detail
Vooraankondiging bestemmingsplannen Halderberge detail
Vooraankondiging bestemmingsplannen Halderberge detail
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan ‘Borchwerf II, Herziening Veld A’ detail
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Brede Balrouw 48 te Hoeven’ detail
Ontwerpwijzigingsplan ‘Gastelsedijk Zuid 4 te Oud Gastel’ detail
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Vierschaarstraat ong. naast 28 te Oud Gastel’ detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Barlaqueseweg 4, Oud Gastel' detail
Gemeente Halderberge - Instellen eenrichting verkeer Elisabethstraat te Oudenbosch - Elisabethstraat te Oudenbosch detail
Gemeente Halderberge - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 1 parkeerplaats aan het West Vaardeke t.h.v. Boogaertshof 1 te Oudenbosch voor het opladen van elektrische voertuigen - Boogaartshof 1 te Oudenbosch detail
Gemeente Halderberge - Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone Huysmansplantsoen en Kade te Oudenbosch - Huysmansplantsoen en Kade te Oudenbosch detail
Gemeente Halderberge - Verkeersbesluit inzake aanwijzen en inrichten van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van de woning aan de Duiventoren 34 Oudenbosch ten behoeve van N. Simsek. - Duiventoren thv huisnummer 34 te Oudenbosch detail
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 26 te Bosschenhoofd’ detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 33, Bosschenhoofd’ detail
Ontwerpwijzigingsplan ‘Mommersstraat 26 te Hoeven’ detail
Besluit aanwijzing non-alcoholzones Halderberge detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Borchwerf II, herziening Veld F” detail
Eerste wijziging tarieventabel Legesverordening Halderberge 2019 detail
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Palingstraat 9 te Hoeven’ detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hoenderparkdreef naast 14 te Bosschenhoofd’ detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Uilenspiegelstraat 12’ te Bosschenhoofd detail
Evaluatie starters-, duurzaamheids- en blijversleningen detail
Beleidsregel collectieve zorgverzekering voor minima van de gemeente Halderberge detail
Verordening marktgelden Halderberge 2019 detail
Verordening toeristenbelasting Halderberge 2019 detail
Verordening rioolheffing Halderberge 2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten Halderberge 2019 detail
Legesverordening Halderberge 2019 detail
Verordening onroerendezaakbelastingen Halderberge 2019 detail