7.4

Vergunningen Halderberge

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Halderberge. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Halderberge. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Nadere regel Meerkosten Covid-19 Jeugdwet en WMO
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Esdoornlaan Bosschenhoofd’
Subsidieregeling Klimaatbestendig Halderberge
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Halderberge
Besluit college inzake financiële maatregelen in verband met Coronavirus
Ontwerpwijzigingsplan ‘Wildertstraat ong. naast nr. 10, Oud Gastel’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Jan Teunisstraat 24 Oudenbosch’
Aanwijzing toezichthouders 15 december 2020
Ontwerpbestemmingsplan ‘Margriethof, Bosschenhoofd’ met vaststelling hogere waarden geluid en m.e.r.-beoordeling
Vastgesteld bestemmingsplan "Seppedreef" te Bosschenhoofd
Vastgesteld bestemmingsplan ‘St. Bernadusstraat 64 te Hoeven’
Algemene plaatselijke verordening
Legesverordening Halderberge 2021
Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2021
Verordening rioolheffing Halderberge 2021
'Verordening toeristenbelasting Halderberge 2021
Verordening watertoeristenbelasting Halderberge 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten Halderberge 2021
Verordening onroerendezaakbelastingen Halderberge 2021
Regeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen Halderberge 2021
Verordening marktgelden Halderberge 2021
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure aansluiting Baarlebossche Oudenbosch
Beleidsregels persoonsgebonden budget jeugdhulp Gemeente Halderberge
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Halderberge 2021
Mandaatbesluit HRM 2020
Beleidsregel terugvordering Pw, Bbz 2004, Ioaw en Ioaz gemeente Halderberge 2020
Evenementenbeleid Halderberge
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Halderberge
Vooraankondiging bestemmingsplan Halderberge
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Oudendijk 58-60 te Oud Gastel’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Strijpdreef 2 te Oud Gastel’
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Halderberge
Vastgesteld bestemmingsplan Uythof Bovendonk in Hoeven
Ontwerpwijzigingsplan ‘Jan Teunisstraat 24 Oudenbosch’
Vooraankondiging bestemmingsplannen Halderberge
Ontwerpwijzigingsplan ‘Strijpdreef 2 te Oud Gastel’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Omleggen AWP-leiding Hoeven’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Ruimte voor ruimte, Oude Antwerpsepostbaan ong. naast nr. 56 te Hoeven’
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Stal Zuiderberg’ Oudlandweg 2a, Oudenbosch
Mandaatbesluit Halderberge
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief
Ontwerp bestemmingsplan "Seppedreef" te Bosschenhoofd
Vooraankondiging bestemmingsplannen Halderberge
Financiële verordening Halderberge
Ontwerpbestemmingsplan Uythof Bovendonk in Hoeven
Vooraankondiging bestemmingsplan Halderberge
Ontwerpwijzigingsplan ‘Omleggen AWP-leiding Hoeven’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Stal Zuiderberg’ Oudlandweg 2a, Oudenbosch