7.8

Vergunningen Halderberge

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Halderberge. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Halderberge. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpwijzigingsplan ‘Omleggen AWP-leiding Hoeven’
Vooraankondiging bestemmingsplan Halderberge
Ontwerpwijzigingsplan ‘Stal Zuiderberg’ Oudlandweg 2a, Oudenbosch
Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties
Subsidieregeling Vluchtelingenwerk Halderberge
Subsidieregeling Cultuureducatie basisonderwijs
Subsidieregeling Armoedebestrijding
Subsidieregeling Streekomroep
Subsidieregeling Slachtofferhulp en Radar
Subsidieregeling Musea
Subsidieregeling Cultuurinitiatieven
Subsidieregeling Muziekonderwijs, beeldende kunst en vormgeving
Subsidieregeling Bibliotheek
Subsidieregeling Marktplaats Cultuureducatie
Subsidieregeling Inwonersondersteuning 18+
Subsidieregeling incidentele subsidies
Subsidieregeling deskundigheidsbevordering
Subsidieregeling Accommodatiebeheer
Ontwerp bestemmingsplan "Oudendijk 58-60 te Oud Gastel"
Algemene plaatselijke verordening
Vervallen noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 16 maart 2020
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Kapelstraat 12 te Oudenbosch’
Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Voorankondiging bestemmingsplan gemeente Halderberge
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 45 te Bosschenhoofd’
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure Langeweg 3 Oudenbosch
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 30 te Bosschenhoofd’
gemeente Halderberge - Opheffen geslotenverklaring - Vaccaweg Oud Gastel
Damoclesbeleid gemeenet Halderberge
Vooraankondiging bestemmingsplan Halderberge
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Oude Antwerpsepostbaan 47, 47a en 49 te Hoeven’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Kapelstraat 12 te Oudenbosch’
Vastgesteld wijzigingsplan 'Vaartweg 34, Oudenbosch'
Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2020 (gecorrigeerde versie;...
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad gemeente Halderberge
Afvalbeleid gemeente Halderberge 2019-2022
Vastgesteld bestemmingsplan “Vermunt Fase 3, Oudenbosch”
Voorontwerpbestemmingsplan Uythof Bovendonk in Hoeven
Regeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen Halderberge 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning Halderberge 2020
Verordening toeristenbelasting Halderberge 2020
Verordening watertoeristenbelasting Halderberge 2020
Verordening onroerendezaakbelastingen Halderberge 2020
Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten Halderberge 2020
Afvalstoffenverordening Halderberge
Verordening marktgelden Halderberge 2020
Verordening rioolheffing Halderberge 2020