Vergunningen Halderberge

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Halderberge. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Halderberge. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure Langeweg 3 Oudenbosch
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 30 te Bosschenhoofd’
gemeente Halderberge - Opheffen geslotenverklaring - Vaccaweg Oud Gastel
Damoclesbeleid gemeenet Halderberge
Vooraankondiging bestemmingsplan Halderberge
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Oude Antwerpsepostbaan 47, 47a en 49 te Hoeven’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Kapelstraat 12 te Oudenbosch’
Vastgesteld wijzigingsplan 'Vaartweg 34, Oudenbosch'
Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2020 (gecorrigeerde versie;...
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad gemeente Halderberge
Afvalbeleid gemeente Halderberge 2019-2022
Vastgesteld bestemmingsplan “Vermunt Fase 3, Oudenbosch”
Voorontwerpbestemmingsplan Uythof Bovendonk in Hoeven
Regeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen Halderberge 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning Halderberge 2020
Verordening toeristenbelasting Halderberge 2020
Verordening watertoeristenbelasting Halderberge 2020
Verordening onroerendezaakbelastingen Halderberge 2020
Verordening afvalstoffenheffing Halderberge 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten Halderberge 2020
Verordening marktgelden Halderberge 2020
Afvalstoffenverordening Halderberge
Verordening rioolheffing Halderberge 2020
Legesverordening Halderberge 2020
Vastgesteld Uitwerkingsplan "Oud Gastel Noord fase 4"
Mandaatbesluit burgemeester verplichte geestelijke gezondheidszorg
Mandaatbesluit subsidiering GGZ Westelijk Noord Brabant voor uitvoering verkennend onderzoek in de subregio...
Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Langeweg 3 Oudenbosch
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure Advocatenhof 13 in Bosschenhoofd
Beleidsregel uitwegen gemeente Halderberge
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure Schuitevaarstraat in Oudenbosch
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure Pagnevaartweg 68 in Oudenbosch
Coördinatieprocedure ontwerpbestemmingsplan Kom Oudenbosch, Bosschendijk 193 en ontwerpbesluit omgevingsvergunning...
Visie op zonneweides, van energievisie naar afwegingskader, gemeente Halderberge
Ontwerpwijzigingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 30 te Bosschenhoofd’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Bosschenhoofdsestraat 45 te Bosschenhoofd’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Oud Gastel Noord fase 3’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Oude Antwerpsepostbaan 47, 47a en 49 te Hoeven’
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Halderberge
Aanwijzing toezichthouders Wabo gemeente Halderberge
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bernardushof te Oud Gastel
Ontwerpwijzigingsplan ‘Vaartweg 34, Oudenbosch’
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure Oudenbosscheweg in Oud Gastel
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Advocatenhof 13, Bosschenhoofd
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Pietseweg 6b, Oud Gastel’
Vooraankondiging bestemmingsplannen gemeente Halderberge
Ontwerp uitwerkingsplan ‘Oud Gastel Noord, fase 4 te Oud Gastel’
Beleidsregels persoonsgeboden budget Jeugdhulp gemeente Halderberge