7.8

Vergunningen Hardenberg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hardenberg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hardenberg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg
Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Zwolseweg 51a Balkbrug’
Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Markeweg 5 Brucht''
Rubriek: Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Kloosterhaar, Groenedijk 11a Kloosterhaar’
Gemeente Hardenberg - Openbare laadvoorziening - Oude Bosch 9 in Hardenberg
Gemeente Hardenbeg - Openbare laadvoorziening - Molenweg 20 in Balkbrug
Rubriek: Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 67a Rheezerveen'
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Dedemsvaartseweg Noord 112 Lutten’
Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Rauwbloksweg 11 Bergentheim en Radewijkerweg 52 Radewijk’
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
gemeente Hardenberg - opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Asterstraat 22 Dedemsvaart
Subsidieregeling programmalijn Maatschappelijk Domein gemeente Hardenberg 2020
Vastgesteld wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Van Rooijens Hoofdwijk...
Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Radewijkerweg 4 Radewijk''...
gemeente Hardenberg - opheffing algemene gehandicaptenparkeerplaats - Jupiterstraat 8 Hardenberg
Bestemmingsplan ‘Lutten, Anerweg-Zuid naast nr. 9 Lutten’ en omgevingsvergunning voor de bouw van een...
Ontwerpwijzigingsplan ‘Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Schuineslootweg 156 Schuinesloot’
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Sibculo, woningbouw Kloosterterrein’ en omgevingsvergunning voor...
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stuwdijk 1 Mariënberg’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Mariënberg, Stationsweg 16’
Ontwerpwijzigingsplan 'Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Puntweg 3 Bruchterveld'
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Gramsbergerweg 84/84i Hardenberg’
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Gemeente Hardenberg - Openbare laadvoorziening - Venuslaan 2 in Hardenberg
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Subsidieregeling programmalijn Maatschappelijk Domein gemeente Hardenberg 2020
Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland
Gemeente Hardenberg - Openbare laadvoorziening - Van Ooijstraat 15
Gemeente Hardenberg - Openbare laadvoorziening - Parkweg 43
Subsidieregeling kinderopvang sociaal medische indicatie Hardenberg 2020
Rubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, voorzieningen en woningbouw Beukenlaan De Krim’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Gramsbergen, Garstlanden IV’
gemeente Hardenberg - aanwijzing en opheffing gehandicaptenparkeerplaats - Schuttevaer en Adelaarweg...
Rubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning
Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Appartementen De Vechtspille’ en beschikking omgevingsvergunning voor de...
Ontwerpwijzigingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Dedemsvaartseweg Noord 112 Lutten''
Ontwerpbestemmingsplan ''Hardenberg, Marslanden I, woningbouw Van Sytzamahof'' (Rectificatie)
Ontwerpbestemmingsplan  ''Ane, Anerveenseweg 14 Ane''
Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart''...
Gemeente Hardenberg - Aanwijzing extra algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Dr. Willemslaan 148 Slagharen
Rubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 67a Rheezerveen’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden I, woningbouw Van Sytzamahof’
Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart''