7.3

Vergunningen Hardenberg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hardenberg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hardenberg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Subsidieregeling programmalijn Maatschappelijk Domein gemeente Hardenberg 2020
Vastgesteld bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Staarmansweg 7 en 7i Slagharen''
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Kleine Esweg 3 Diffelen en Elfde Wijk 22 Rheezerveen’...
Rubriek: Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Geert Migchelsweg 25A en 25B Slagharen''
Verordening Loonkostensubsidie gemeente Hardenberg 2020
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hardenberg 2019
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Hardenberg 2021
Verleende Omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
ontwerp beschikking Omgevingsvergunning Moerheimstraat 80 (wijzigen rijksmonument)
Verordening forensenbelasting 2021
gemeente Hardenberg - aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats - De Magnolia 110A203 Dedemsvaart
gemeente Hardenberg - aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats - Schutsluis 11 Balkbrug
Ontwerpbestemmingsplan Jan Prengerweg 2 Sibculo en Van Roijensweg 32 Bergentheim en ontwerp-omgevingsvergunning...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg, Hessenweg 7’
Herinrichting Vechtdal – Baalder Uiterwaard
Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Hofsteeweg 2-4, Collendoorn
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Rondweg 4, Den Velde’ en ontwerp-omgevingsvergunningen...
Rubriek: Kennisgeving ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Hardenberg 2019
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Ommerkanaal 12 en 12a Dedemsvaart”
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Wielenweg-Kooiweg Radewijk en Haarweg-Kanaalweg-Oost...
Ontwerpwijzigingsplan en ontwerp-omgevingsvergunningen Prügelweg 2 Brucht en Radewijkerweg 6 Radewijk
gemeente Hardenberg - Gedeeltelijke geslotenverklaring Beekweg Hardenberg - Beekweg Hardenberg
gemeente Hardenberg - verwijdering en plaatsing verkeerstekens - Hofsteeg Hardenberg
Ontwerpbestemmingsplan ‘Lutten, woongebied De Wieken II’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kloosterhaar, woongebied De Meerstal II’
gemeente Hardenberg - aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats - Beethovenstraat 7 Dedemsvaart
Gemeente Hardenberg - Verkeersbesluit verbod om te stil te staan aan de Hessenweg (tussen Lindenlaan...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Kanaalweg-Oost 95 Hoogenweg
Ontwerpwijzigingsplan ‘Dedemsvaart, Langewijk 416 en 416a Dedemsvaart’
Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Collendoornerdijk 1f - 1g, Collendoorn' en ontwerp omgevingsvergunning...
Rubriek: Kennisgeving ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Beoordeling aanmeldingsnotitie m.e.r. voor Schuineslootweg 148 in Schuinesloot
Gemeente Hardenberg - verleende Omgevingsvergunning: Testaanvraag DROP - Stephanuspark 1 in Hardenberg
Gemeente Hardenberg - verleende Omgevingsvergunning: Testaanvraag DROP - Stephanuspark 1 in Hardenberg
Vastgesteld bestemmingsplan ''Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Maatdijk 3 Brucht en Rheezerveenseweg...
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Radewijkerweg 64, Radewijk”
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, de Kerkdijk 24, Lutten”
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Hoogenweg 52, Hoogenweg”
Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Moeshoekweg...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Staarmansweg 7 en 7i Slagharen’
Rubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning
Beoordeling aanmeldingsbesluit m.e.r. voor Emtenbroekerdijk 4 te Hoogenweg (zaaknummer: Z2020-00005156)
Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg
Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning Markt 23, 23a en 25 en Wisseling 17 - 19
Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Ommerkanaal 12 en 12a Dedemsvaart”
Gemeente Hardenberg - aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats - Zwarte Dijk 27 Lutten
Ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden II, Havezate Es’