Vergunningen Hardenberg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hardenberg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hardenberg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Hardenberg - Aanwijzing extra algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Dr. Willemslaan 148 Slagharen
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Rubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 67a Rheezerveen’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden I, woningbouw Van Sytzamahof’
Rubriek: Kennisgevingen ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en Ontwerp VVGB Coevorderweg...
Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Van Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart''
Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Bransveen, fase 2’
Subsidieregeling programmalijn Maatschappelijk Domein gemeente Hardenberg 2020
Vastgesteld bestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, De Korte Slagenweg 6, Lutten''
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Outdoorterrein Hardenbergerweg Loozen'
Gemeente Hardenberg - Verkeersbesluit tot het opheffen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen...
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Dedemsvaartseweg-Noord 110 Lutten
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Rheezerveenseweg 18 en 18i Rheezerveen
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Verlengde Broekdijk 16 Kloosterhaar”
Gemeente Hardenberg - Verkeersbesluit openbare laadvoorziening - Adelaarweg 38 in Dedemsvaart
Rubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning
Gemeente Hardenberg - Openbare laadinfrastructuur - Gemeente Hardenberg
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stuwdijk 1 Mariënberg’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Gramsbergerweg 84/84i Hardenberg’
Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg
gemeente Hardenberg - aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats - Buizerdweg 25 Dedemsvaart
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied Hardenberg, Rheezerveenseweg 52 Rheezerveen”
Subsidieregeling Pak je kans-fonds gemeente Hardenberg
Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg
Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Hardenberg 2020
verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Hardenberg 2019/2020
Ontwerp uitwerkingsplan ‘Appartementen De Vechtspille’ en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor...
Vastgesteld wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Grote Kattendijk 6 Bruchterveld''...
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dedemsvaart, De Maalderij 18a Dedemsvaart’ en omgevingsvergunning voor het...
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hardenberg Centrum, Omgeving Kruserbrink, Parkweg 3a en Stationsgebied’
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening parkeerbelastingen 2020
Verordening rioolheffing 2020
Legesverordening 2020
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening marktgelden 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening rechtspositie raads- en schaduwfractieleden gemeente Hardenberg 2019
Verordening werkgeverscommissie Griffie
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Hardenberg 2019
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Zwolseweg 51a Balkbrug
Rubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning
Subsidieregeling zorg en waardering voor natuur 2019-2022
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning Uitgebreide voorbereidingsprocedure