Vergunningen Hardenberg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hardenberg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hardenberg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Rubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘'Buitengebied Hardenberg, Veenlandweg 1-1a, Brucht'' detail
Gemeente Hardenberg - K&R-parkeervakken - Fonteinkruid detail
Gemeente Hardenberg - Fysieke afsluiting - Hessenweg detail
Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg detail
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning detail
gemeente Hardenberg - aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats - Dedemsvaart detail
Vaststelling categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen detail
Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg detail
Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied Hardenberg, Hoogenweg 34, Hoogenweg’’ detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg, Knarrenhof J.C.J. van Speykstraat hardenberg en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van 15 woningen op het perceel J.C.J. van Speykstraat 29 in Hardenberg’ detail
Gemeente Hardenberg - Reserveren parkeervak elektrische voertuigen - Grasklokje 41 te Hardenberg detail
Gemeente Hardenberg - Verkeersbesluit parkeerschijfzone (1/2u) - Europaweg te Hardenberg detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 13 Rheezerveen’ detail
Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Pol 1a te Balkbrug’ detail
gemeente - gehandicaptenparkeerplaats - Dedemsvaart detail
Rubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning detail
Rectificatie: Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Langejacht 22 Dedemsvaart detail
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning detail
Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Hardenberg 2019 detail
Subsidieregeling ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Hardenberg 2019 detail
Ontwerpbeschikking detail
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Balkbrug, woningbouw locatie Takens’ en omgevingsvergunningen voor de bouw van 11 woningen op de percelen Takenshof 1 t/m 4, 19 en 20 en Meppelerweg 7, 7a, 7b, 7c, 7d en 14 woningen op de percelen Takenshof 5 t/m 18 in Balkbrug detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Sibculo, woningbouw Kloosterterrein’ en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van 10 geschakelde woningen op de percelen Monninkshof 3 t/m 12 (doorlopend) te Sibculo detail
Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Rondweg 18-18a, Den Velde’ detail
Rubriek: WET GELUIDHINDER detail
Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Groot Oever 2 Balkbrug' detail
Gemeente Hardenberg - Verkeersbesluit voetgangersoversteekplaats Rollepaal - Dedemsvaart detail
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning detail
Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg detail
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Nieuwlandseweg 9, De Krim” detail
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Veenlandweg 1-1a, Brucht detail
ontwerp beschikking Omgevingsvergunning Rheezerbrink 5 detail
Ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied Hardenberg, Hoogenweg 34, Hoogenweg” detail
Herinrichting Vechtdal traject Hardenberg – Junne detail
Gemeente Hardenberg - Opheffing algemene gehandicaptenparkeerplaats - Malkander 13 Balkbrug detail
Rubriek: Kennisgeving beschikkingen Omgevingsvergunning detail
Rubriek: Kennisgeving ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning detail
Gemeente Hardenberg - Aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats - Akkermunt 16 in Hardenberg detail
Gemeente Hardenberg - Aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats - Burg van Riemsdijksstraat 19 detail
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Hardenberg 2019 detail
Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, camping De Belten, Rheeze” detail
Voorbereidingsbesluit Van Sytzamahof te Hardenberg detail
Verleend Uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Rubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning detail
Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Emtenbroekerdijk 42, Bruchterveld'' detail
Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg detail
Delegatie bevoegdheid om te beslissen over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan bij een wijzigingsplan of een omgevingsvergunning detail