Vergunningen Hardenberg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hardenberg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hardenberg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Bransveen, fase 2’ detail
Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Gemeente Hardenberg detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg Centrum, Omgeving Kruserbrink, Parkweg 3a en Stationsgebied’ detail
gemeente Hardenberg - aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats - Takenshof 3 Balkbrug detail
Ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging bestemmingsplan Hardenberg, Jeulenwijk 2 De Krim'' detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Dedemsvaart, De Maalderij 18a Dedemsvaart’ en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van 4 starterswoningen aan De Maalderij 18a, 18b, 18c en 18d in Dedemsvaart detail
Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Groot Oever 2 Balkbrug' detail
Intrekken Verordening Sociaal Cultureel Fonds detail
Subsidieregeling Sociaal Cultureel Fonds gemeente Hardenberg detail
Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg detail
Tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering Hardenberg 2019 detail
Rubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning detail
Gemeente Hardenberg - opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Havikstraat 35 Dedemsvaart detail
gemeente Hardenberg - opheffing algemene gehandicaptenparkeerplaats - Meidoornstraat 55 Lutten detail
Rubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning detail
Gemeente Hardenberg - Openbare laadvoorziening - Loorlaan 26 detail
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning detail
Gemeente Hardenberg - Laad- en losvoorziening - Sallandsestraat detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Dedemsvaart, woningbouw Gentiaanstraat noordzijde” detail
Rubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning detail
Rubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘'Buitengebied Hardenberg, Veenlandweg 1-1a, Brucht'' detail
Gemeente Hardenberg - K&R-parkeervakken - Fonteinkruid detail
Gemeente Hardenberg - Fysieke afsluiting - Hessenweg detail
Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg detail
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning detail
gemeente Hardenberg - aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats - Dedemsvaart detail
Vaststelling categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen detail
Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg detail
Gemeente Hardenberg - Reserveren parkeervak elektrische voertuigen - Grasklokje 41 te Hardenberg detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg, Knarrenhof J.C.J. van Speykstraat hardenberg en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van 15 woningen op het perceel J.C.J. van Speykstraat 29 in Hardenberg’ detail
Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied Hardenberg, Hoogenweg 34, Hoogenweg’’ detail
Gemeente Hardenberg - Verkeersbesluit parkeerschijfzone (1/2u) - Europaweg te Hardenberg detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 13 Rheezerveen’ detail
Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Pol 1a te Balkbrug’ detail
gemeente - gehandicaptenparkeerplaats - Dedemsvaart detail
Rubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning detail
Rectificatie: Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Langejacht 22 Dedemsvaart detail
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning detail
Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Hardenberg 2019 detail
Subsidieregeling ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Hardenberg 2019 detail
Ontwerpbeschikking detail
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Sibculo, woningbouw Kloosterterrein’ en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van 10 geschakelde woningen op de percelen Monninkshof 3 t/m 12 (doorlopend) te Sibculo detail
Rubriek: WET GELUIDHINDER detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Balkbrug, woningbouw locatie Takens’ en omgevingsvergunningen voor de bouw van 11 woningen op de percelen Takenshof 1 t/m 4, 19 en 20 en Meppelerweg 7, 7a, 7b, 7c, 7d en 14 woningen op de percelen Takenshof 5 t/m 18 in Balkbrug detail
Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Rondweg 18-18a, Den Velde’ detail
Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Groot Oever 2 Balkbrug' detail
Gemeente Hardenberg - Verkeersbesluit voetgangersoversteekplaats Rollepaal - Dedemsvaart detail
Rubriek: Kennisgeving beschikking Omgevingsvergunning detail